Contacten extern


Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP) ESC


NU'91

NU’91 is de enige onafhankelijke organisatie van verpleegkundigen en verzorgenden die zowel de beroepsinhoudelijke als de arbeidsvoorwaardelijke belangen van gezondheidszorgers - en van haar leden in het bijzonder - behartigt.

          

 


Nederlandse Hartstichting


NVVC werkgroep VS-PA

In september 2013 heeft de NVVC werkgroep VS-PA z’n eerste bijeenkomst gehad. Sindsdien zijn we met regelmaat bij elkaar gekomen. De werkgroep heeft als doel een adviserend document te ontwikkelen gericht op de positionering van de verpleegkundig specialist en de physician assistant binnen de cardiologie. Drie beroepsgroepen die steeds nauwer samenwerken, om één tafel: cardiologen (+io), verpleegkundig specialisten en physician assistants. Het streven is een beknopt overzicht te creëren voor deze drie beroepsgroepen. Het document is inmiddels in een verder gevorderd stadium.

U wordt via deze website op de hoogte gehouden van toekomstige ontwikkelingen.

Aliënde van Goor
Verpleegkundig Specialist Cardiologie
St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
NVVC Werkgroeplid VS-PA
a.van.goor@antoniusziekenhuis.nl


Werkgroep Gender NVVC


Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)