Cordiaal


De werkgroep Cordiaal heeft als doel bij te dragen aan verdere professionalisering en deskundigheidbevordering, door het publiceren van relevante en inhoudelijk interessante artikelen voor hart- en vaat verpleegkundigen. Cordiaal biedt ruimte voor verenigingsnieuws, werkgroep  activiteiten, relevante bijscholingen en congressen.

De werkgroep bestaat uit een redactie en een redactieraad. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en uitgave van Cordiaal. De redactieraad dient als klankbordgroep voor de redactie en bewaakt het gezamenlijke doel en de voortgang (vereniging en werkgroep activiteiten) en de aansluiting bij de doelgroep. De redactieraad draagt ideeën en auteurs aan voor artikelen. Voor de actuele samenstelling van de redactie en redactieraad verwijs ik naar het colofon in Cordiaal.

Oplage

Er worden jaarlijks vijf uitgaven gerealiseerd in een oplage van 1800 exemplaren en een extra oplage van 400 stuks in oktober voor het CarVasZ congres.NVHVV-leden ontvangen Cordiaal als onderdeel van hun lidmaatschap van de Vereniging. Verder is het mogelijk om Cordiaal digitaal te bekijken op een afgeschermd deel van de website van de NVHVV. Oudere uitgaven zijn openbaar.

Bijeenkomsten

De redactie vergadert 6-7 x per jaar (telefonisch als op locatie (Utrecht). De redactieraad vergadert 4 x per jaar met de redactie. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de werkgroep in het bestuur van de NVHVV, deze vergaderen 4 x per jaar.

De redactie is per e-mail te bereiken via cordiaalredactie@gmail.com.