Advies NU'91 bij actievoeren 20 november a.s.

15-11-2017

Advies van NU'91 -belangenbehartiger verpleegkundigen en verzorgenden- over het actievoeren op 20 november a.s.

Zoals jullie wellicht hebben vernomen heeft beroepsvereniging V&VN aangekondigd dat verpleegkundigen op 20 november actie gaan voeren tegen een te hoge werkdruk. Op die dag wordt alle administratie achterwege gelaten, en wordt bijgehouden hoeveel tijd dat oplevert per patiënt.

Dit initiatief om de hoge werkdruk van zorgprofessionals onder de aandacht te brengen is positief. Maar voordat je besluit aan de actie op 20 november mee te gaan doen, adviseren we je de volgende informatie goed door te lezen.

Goed om te weten voordat je meedoet met de actie op 20 november
Op basis van de ervaring die NU’91 met actievoeren heeft, zijn wij van mening dat een goed georganiseerde actie aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. De actie is zorgvuldig voorbereid binnen jouw instelling; bij voorkeur door een intern actiecomité.
  2. De actie is officieel en tijdig aangemeld bij jouw werkgever door de partij die oproept tot deze actie, zodat juridische gevolgen zoveel als mogelijk worden beperkt.
  3. Er is een duidelijk en volledig draaiboek voor de actie.
    Wij gaan ervan uit dat de partij die oproept tot deze actie jou en je collega’s een voorbeelddraaiboek kan geven.
  4. Het is verstandig dat als je meedoet met de actie, je dat als NU’91 lid bij ons serviceloket meldt. Dat kun je doen door ons een mail te sturen met je lidnummer, telefoonnummer en het actie-draaiboek (zie punt 3) (serviceloket@nu91.nl). Dan beoordelen de NU’91 juristen dit draaiboek. Alleen bij door NU’91 goedgekeurde draaiboeken kunnen wij jou als dat nodig is juridische ondersteuning bieden.

De juristen van het NU’91 serviceloket zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur via 030-296 41 44.

www.nu91.nl


Ga naar het nieuwsarchief