Algemene Ledenvergaderingen NVHVV


 

In 2019 vinden twee Algemene Ledenvergaderingen plaats, te weten op 19 juni en op 11 december.

Vergadering 19 juni 2019

 

Vergadering 12 december 2018

Vergadering 20 juni 2018

Vergadering 13 december 2017


Vergadering 21 juni 2017


Vergadering 7 december 2016


Vergadering 8 juni 2016


Vergadering 9 december 2015


Vergadering 27 mei 2015


Vergadering 17 december 2014


Vergadering 18 juni 2014