Beroepscompetentieprofiel Hart- en Vaatverpleegkundigen


Het is zover! Het beroepscompetentieprofiel van de Hart- en Vaatverpleegkundigen is afgerond.

Gedurende een jaar heeft een samengestelde werkgroep van de NVHVV (Marjan Aertsen, Corien Flint, Karin Szabo en Linda van den Hoven-Joziasse) zich verdiept in alle competenties die een Hart- en Vaatverpleegkundige dient te bezitten. Dit profiel is opgezet volgens de CanMEDS rollen en voldoet aan de eisen die gesteld worden bij het vormen van een beroepscompetentieprofiel.

De vakgebieden waar dit profiel zich vooral op bevindt is hartfalen, hartrevalidatie en vasculaire zorg.

Ons doel met dit profiel is dat de Hart- en Vaatverpleegkundige allround wordt opgeleid en dat men zich verantwoordelijk voelt om zich te conformeren aan deze competenties. Immers de missie van de NVHVV is ‘Iedere cardiovasculair verpleegkundige competent’.

 

De NVHVV zal, nu dit profiel uitgebracht is, het onderwerp voorschrijfbevoegdheid verder gaan verkennen en houdt u hiervan op de hoogte. Ook zal dit profiel worden aangeboden aan de Post-hbo opleiding tot Hart- en Vaatverpleegkundige aan de Hogeschool Utrecht.

September 2017

Download hier het vernieuwde beroepscompetentieprofiel.


Beroepsdeelprofielen

Acute Cardiale Zorg CC verpleegkundige

Interventiecardiologie

Deze beroepsdeelprofielen worden momenteel geüpdatet.


De nieuwe beroepsprofielen

Klik hier om de infographic De nieuwe beroepsprofielen (NU '91) in te zien.