Beroepscompetentieprofiel Hart- en Vaatverpleegkundigen

Het beroepscompetentieprofiel van de Hart- en Vaatverpleegkundigen is gereed. Gedurende een jaar heeft een samengestelde werkgroep van de NVHVV (Marjan Aertsen, Corien Flint, Karin Szabo en Linda van den Hov

en-Joziasse) zich verdiept in alle competenties die een Hart- en Vaatverpleegkundige dient te bezitten. Dit profiel is opgezet volgens de CanMEDS rollen en voldoet aan de eisen die gesteld worden bij het vormen van een beroepscompetentieprofiel.

De vakgebieden waar dit profiel zich vooral op bevindt is hartfalen, hartrevalidatie en vasculaire zorg.

Ons doel met dit profiel is dat de Hart- en Vaatverpleegkundige allround wordt opgeleid en dat men zich verantwoordelijk voelt om zich te conformeren aan deze competenties. Immers de missie van de NVHVV is ‘Iedere cardiovasculair verpleegkundige competent’.

De NVHVV zal, nu dit profiel uitgebracht is, het onderwerp voorschrijfbevoegdheid verder gaan verkennen en houdt u hiervan op de hoogte. Ook zal dit profiel worden aangeboden aan de Post-hbo opleiding tot Hart- en Vaatverpleegkundige aan de Hogeschool Utrecht.

September 2017

Download hier het beroepscompetentieprofiel Hart- en Vaatverpleegkundigen.

 


Beroepsdeelprofielen

 

Interventiecardiologie: Medewerker HCK

In 2002 is het eerste beroepscompetentieprofiel geschreven voor medewerkers Interventiecardiologie die werkzaam zijn op een hartkatheterisatie-afdeling (HCK). Leden van de Werkgroep Interventiecardiologie, die deel uitmaakt van de Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) hebben deze versie in respectievelijk 2008, 2012 en begin 2019 geheel herzien met als belangrijkste reden, dat de ontwikkelingen binnen het vakgebied van een medewerker HCK een continu proces zijn.

Dit profiel kan als basis en standaard dienen voor alle medewerkers binnen dit vakgebied die zich op professioneel gebied willen ontwikkelen en we hopen dan ook op deze manier bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van de cardiologische zorg binnen de interventiecardiologie en elektrofysiologie in Nederland.

Graag willen we vermelden dat het profiel mede tot stand is gekomen met input van diverse leden binnen het NVHVV-bestuur en binnen de werkgroep Interventiecardiologie NVHVV, leden van de WIL (Werkgroep Interventie Leidinggevenden) en leden uit het cardiologisch werkveld. Tevens is het Beroepscompetentieprofiel gereviewd door de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC).                                                                                              

Voor vragen kunt u zich richten tot een van beide auteurs, mevrouw M. de Ronde en/of mevrouw A. Adan via het secretariaat van de NVHVV: secretariaat@nvhvv.nl.

Download hier het beroepscompetentieprofiel Medewerker HCK

Juni 2019

 


Acute Cardiale Zorg: Cardiac Care verpleegkundige

Acute Cardiale Zorg (versie maart 2004): deze versie van het beroepsprofiel wordt momenteel geüpdatet.

 


Cardio Thoracale Chirurgie

Dit beroepsdeelprofiel is in ontwikkeling.

 


Infographic De nieuwe beroepsprofielen

Klik hier om de infographic De nieuwe beroepsprofielen (NU '91) in te zien.