Beroepscompetentieprofiel Medewerker HCK
(vastgesteld in de bestuursvergadering en in de ALV op 19 juni jl.)

Geachte lezer,

In 2002 is het eerste beroepscompetentieprofiel geschreven voor medewerkers Interventiecardiologie die werkzaam zijn op een hartkatheterisatie afdeling (HCK). Leden van de Werkgroep Interventiecardiologie, die deel uitmaakt van de Nederlandse Vereniging
voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV), hebben deze versie in respectievelijk 2008, 2012 en begin 2019 geheel herzien met als belangrijkste reden, dat ontwikkelingen binnen het vakgebied van een medewerker HCK een continu proces is.

Aan deze ontwikkelingen liggen meerdere veranderingen ten grondslag, zoals een toename van complexiteit van zorg, een continue ontwikkeling van technische kennis, beschikbaarheid over geavanceerde medische apparatuur en uitbreiding van een breed scala van materialen die gebruikt worden tijdens invasieve interventies.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben met name geleid tot een uitbreiding van complexe invasieve behandelmethoden voor de cardiologische patiënt, waarbij chirurgisch vervangende ingrepen inmiddels in een groot aantal cardiologische centra bij de dagelijkse praktijk behoren.

In een tijd van personele krapte wordt voor  HCK medewerkers geworven met een diversiteit aan diverse opleidingsniveaus waarbij een beroepscompetentieprofiel behulpzaam is en helder maakt welke vereiste competenties een medewerker van een HCK dient te bezitten en/of waarin hij zich verder dient te bekwamen.

Dit profiel kan als basis en standaard dienen voor alle medewerkers binnen dit vakgebied die zich op professioneel gebied willen ontwikkelen en wij hopen dan ook mede namens de werkgroep Interventiecardiologie en de NVHVV, op deze manier bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van de cardiologische zorg binnen de interventiecardiologie en elektrofysiologie in Nederland.

Wij maken u er graag op attent, dat de meest recente versie vanaf heden online inzichtelijk is en te downloaden is als pdf.

Tot slot willen we graag vermelden dat het profiel mede tot stand is gekomen met input van diverse leden binnen het NVHVV bestuur en binnen de werkgroep Interventiecardiologie NVHVV, leden van de WIL (Werkgroep Interventie Leidinggevenden) en leden uit het cardiologisch werkveld. Tot slot is het Beroepscompetentieprofiel aangeboden aan de directeur van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) en na een review door twee cardiologen akkoord bevonden.

Voor vragen kunt u zich richten tot een van beide auteurs, mevrouw A. Adan en/of mevrouw M. de Ronde via het secretariaat van de NVHVV: secretariaat@nvhvv.nl.

Namens het bestuur van de NVHVV
Patricia Ninaber, voorzitter
Juni 2019