Ontstaan


De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen is in 1996 opgericht. De beroepsvereniging NVHVV is ontstaan uit de Verpleegkundige Adviesraad van de Nederlandse Hartstichting.

De missie en doelstellingen van de verpleegkundige beroepsvereniging NVHVV zijn als volgt geformuleerd:
 

De missie van de NVHVV


De NVHVV staat voor professionele verpleegkundige zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten, wat zij wil bereiken door deskundigheidsbevorderende activiteiten voor hart- en vaatverpleegkundigen en andere zorgprofessionals in het cardiovasculair zorgdomein.

Waar de NVHVV zich op richt


De NVHVV richt zich op de verpleegkundige zorg voor patiënten met een hart- en/of vaataandoening. Deze patiënten bevinden zich in een extramurale, transmurale en intramurale setting waarbij zowel preventieve, curatieve als palliatieve zorg wordt verleend.


De doelstellingen van de NVHVV 


  1. De NVHVV wil de beroepsvereniging zijn voor hart- en vaatverpleegkundigen en cardiovasculaire verpleegkundig specialisten.
  2. De NVHVV levert een bijdrage aan de professionalisering van de hart- en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals in het cardiovasculair zorgdomein, om de kwaliteit van de zorgverlening aan hart- en vaatpatiënten te optimaliseren.