CNE / opleidingen


Continuing Nursing Education

Het bestuur van de NVHVV nodigt alle hart- en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en overige belangstellenden uit om deel te nemen aan één of meerdere nascholingen van de "continuing nursing education". De CNE's worden georganiseerd door de NVHVV werkgroepen en worden hierbij ondersteund door het NVHVV bureau. De kosten voor deelname aan een programma bedragen voor NVHVV-leden slechts € 60,-. Niet-leden betalen € 120,-, waarmee ze een eenjarig lidmaatschap van de NVHVV aangaan. Dit lidmaatschap eindigt automatisch na 1 jaar. Men kan daarna kiezen voor een regulier lidmaatschap.

Direct na inzending van het aanmeldingsformulier ontvangt u een automatische bevestiging met de factuur. U dient het bedrag binnen 14 dagen na uw aanmelding over te maken op rekeningnummer NL26 INGB 0007 5338 33 ten name van de NVHVV onder vermelding van het factuurnummer en uw naam. 

Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de CNE-dag wordt 50% van de kosten doorbelast. Bij annulering binnen 1 dag en afwezigheid zonder overleg is men het volledige bedrag verschuldigd. 

Alle CNE's worden gehouden bij:
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht.
Klik hier voor de routebeschrijving.

 

LET OP:
Sommige werkgevers hebben bepaalde internettoepassingen geblokkeerd. Indien u het aanmeldingsformulier
niet kunt benaderen, verzoeken wij u vriendelijk om het ergens anders te proberen, bijvoorbeeld op uw computer thuis.
 

Scholingen 2018

Datum

Werkgroep

Thema

20 maart 2018

CNE werkgroepen Vasculaire Zorg, 
Hartfalen en Atriumfibrilleren

"Vallen en weer opstaan" 
Syncope nader bekeken

Folder Klik hier  
Aanmelden Klik hier  
     
27 maart 2018 CNE werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek en 
expertgroep Verpleegkundig Specialisten
Hoe maak ik een wetenschappelijke poster?
Folder Klik hier  
Aanmelden Klik hier  
     
10 april 2018 CNE werkgroep Congenitale Cardiologie Diagnostiek en chirurgie in de levensloop
van de patiënt met een aangeboren hartafwijking.

Coarctatio Aortae

Folder Congenitaal Klik hier  
Aanmelden Klik hier; u kunt kiezen uit 2 ochtend- en
2 middagprogamma's (Congenitaal en Thorax)
 
     
10 april 2018 CNE werkgroep Thoraxchirurgie Aortachirurgie: samen redden we levens
Folder Thorax Klik hier; u kunt kiezen uit 2 ochtend- en
2 middagprogamma's (Congenitaal en Thorax)
 
Aanmelden Klik hier  
     
17 april 2018 CNE werkgroepen ICD-begeleiders &
Elektrofysiologie en Hartrevalidatie
Onder spanning inspannen 
Folder Klik hier  
Aanmelden Klik hier  
     
18 september 2018  CNE werkgroepen Vasculaire Zorg,
Interventie Cardiologie en Acute Cardiale Zorg
Vaten onder druk
Folder Volgt  
Aanmelden Nog niet mogelijk  


 
 

 

   

 


 
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OpleidingenPost HBO opleiding tot Hart- en Vaatverpleegkundige

De Hogeschool Utrecht heeft in samenwerking met de NVHVV de post HBO opleiding Hart- en Vaatverpleegkunde ontwikkeld. Voor meer info kijk op Hogeschool Utrecht, www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Hart--en-Vaatverpleegkunde.