Houdt u al een dossier bij in het Kwaliteitsregister van de NVHVV, klik hier om in te loggen via "Mijn NVHVV" en kies daarna in het menu voor Kwaliteitsregister. U wordt dan automatisch ingelogd.

 


Kwaliteitsregister

Algemene informatie

Aanmeldingsformulier

Te downloaden documenten


Algemene informatie

In 2010 is het Kwaliteitsregister van de NVHVV in werking getreden. Het is een kwaliteitssysteem dat de verdere professionalisering van de beroepsgroep wil bevorderen door de werkervaring en scholing van cardiovasculair verpleegkundigen te waarderen in een register.

Hart- en vaatverpleegkundigen en gelieerde medewerkers (zoals hartfunctielaboranten, interventiemedewerkers, etc.) kunnen een portfolio bijhouden. Om een persoonlijk dossier aan te maken, dient u zich eerst aan te melden voor het Kwaliteitsregister.

Voor meer informatie over het reglement Kwaliteitsregister en het Accreditatiereglement, zie te downloaden documenten onderaan deze pagina.

Meld u nu aan voor het Kwaliteitsregister NVHVV

Voordat u toegang kunt krijgen tot het PE-online portaal, waar u straks uw persoonlijke dossier kunt gaan bijhouden, dient u zich aan te melden via het aanmeldingsformulier. Met uw gegevens kunnen wij een dossier voor u laten aanmaken. Na uw aanmelding, kunt u met uw NVHVV-inloggegevens, toegang krijgen tot uw persoonlijke dossier. Nadat uw dossier is geactiveerd, dient u binnen 3 maanden de 'werkgeversverklaring bij aanvang Kwaliteitsdossier' (zie te downloaden documenten) te uploaden.

Voor NVHVV-gelieerde medewerkers geldt tevens dat zij ook hun diploma binnen 3 maanden moeten uploaden. Gelieerde cardio-vasculair medewerkers dienen een voltooide opleiding te hebben tot hartfunctielaborant, radiologisch laborant met angiografie-ervaring, cardiofysiologisch laborant, interventielaborant of vergelijkbare opleiding. Dit dient aangetoond te worden met een kopie van een diploma.

Aanmeldingsformulier Kwaliteitsregister cardiovasculair verpleegkundigen (BIG-geregistreerd) klik hier

Aanmeldingsformulier Kwaliteitsregister gelieerde medewerkers (niet BIG-geregistreerd) klik hier

--------------------------------------------------------------------------------

Te downloaden documenten

Reglement registratie Kwaliteitsregister NVHVV

Accreditatiereglement Kwaliteitsregister NVHVV (criteria voor aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten en criteria voor individuele accreditatie, ingediend door de geregistreerde)

Brief met informatie voor NVHVV leden

Werkgeversverklaring bij aanvang Kwaliteitsdossier
Werkgeversverklaring bij herregistratie na 5 jaar

Korte uitleg Kwaliteitsregister