Vacature (vice)voorzitter NVHVV
Vacature (duo)voorzitterschap Werkgroep Congressen NVHVV

Vacature redactie Cordiaal

Vacature werkgroepleden Werkgroep Hartrevalidatie NVHVV
Vacature werkgroeplid Werkgroep Thoraxchirurgie

Vacature werkgroepleden Werkgroep Vasculaire Zorg
Vacature werkgroeplid Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek
 


Vacature (vice)voorzitter NVHVV 

Word jij onze nieuwe (vice)voorzitter?

De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) is een groeiende beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg. Onze missie: “Iedere cardiovasculair verpleegkundige competent”. De vereniging heeft hiervoor de volgende kernactiviteiten: het jaarlijkse congres CarVasZ, de CNE’s (scholingen) en het vakblad Cordiaal. Wij zijn op zoek naar een nieuwe (vice)voorzitter. Ben jij een inspirerend, richting aangevend persoon en op zoek naar een nieuwe uitdaging solliciteer dan op deze uitdagende functie. 

Algemeen

De vicevoorzitter maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Het vicevoorzitterschap is een inwerkperiode en dient ter voorbereiding op het voorzitterschap. Deze rol wordt gedurende één jaar uitgevoerd, waarna de vicevoorzitter tijdens de ALV wordt voorgedragen als beoogd voorzitter. De ALV stemt in tot goedkeuring hiervan. Het voorzitterschap heeft een duur van twee jaar. Aansluitend volgt een periode van een jaar past chair om de nieuwe voorzitter te begeleiden en bij te staan. Een commissie van benoembaarheid maakt deel uit van de selectieprocedure. Je ontvangt jaarlijks een vergoeding in de vorm van vacatiegeld en een sluitende reiskostenvergoeding. De tijdsinvestering wisselt, maar bedraagt als vicevoorzitter circa 3 uur per week en als voorzitter circa 6 uur per week.

Functie-eisen

 • affiniteit met de doelstelling, missie en visie van de NVHVV;
 • hbo werk- en denkniveau;
 • proactief, gericht op samenwerken;
 • inspirerend.

 

Taken vicevoorzitter/past chair

 • vervanging van de voorzitter;
 • de vicevoorzitter maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur en is aanwezig bij de overlegvormen van het Dagelijks Bestuur;
 • de vicevoorzitter is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en de ALV.

 

Taken voorzitter

Algemene leiding vereniging  en zorgdragen voor goede taakverdeling

 • externe vertegenwoordiging van de vereniging (woordvoerder);
 • bijwonen van de vergaderingen en uitkomen namens de vereniging naar externe partijen;
 • voorzitter van vergaderingen en overlegvormen binnen het dagelijks bestuur en voltallig bestuur;
 • vereniging en dagelijks bestuur leiden;
 • visiebepaling met bestuursleden, advisering en stimulering van activiteiten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leden van het Dagelijks Bestuur, te weten

 • Patricia Ninaber, voorzitter
voorzitter@nvhvv.nl
 • Marja Nierop, penningmeester
penningmeester@nvhvv.nl


Wil je solliciteren op deze uitdagende functie, mail dan je sollicitatiebrief naar secretariaat@nvhvv.nl.
 


Vacature (duo)voorzitterschap Werkgroep Congressen NVHVV


Wij zoeken jou!

Ben jij betrokken bij de patiënt met cardiovasculaire aandoeningen en heb je affiniteit met het organiseren en coördineren van evenementen? Dan is het voorzitterschap van de werkgroep Congressen van de Nederlandse Vereniging voor Hart-  en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) wellicht een nieuwe uitdaging voor je.

De NVHVV heeft verschillende werkgroepen, waaronder de Werkgroep Congressen. De Werkgroep bestaat uit vijftien leden: afgevaardigden uit alle werkgroepen van de NVHVV en twee (duo) voorzitters. Binnenkort is één van de voorzittersfuncties vacant. Als voorzitter van de werkgroep maak je samen met de voorzitters van de andere werkgroepen deel uit van het bestuur van de NVHVV. Je woont vier maal per jaar de bestuursvergaderingen bij en twee keer per jaar de algemene ledenvergadering; die laatste is onderdeel van de bestuursvergaderingen.

Taak werkgroep

Hoofdtaak van de werkgroep is de organisatie van het jaarlijkse congres CarVasZ. De werkgroepleden stellen gezamenlijk het programma samen. Het is de taak van de voorzitters om het programma te structureren en af te stemmen op het gekozen thema. De voorzitters bewaken het overzicht en de deadlines en leiden de vergaderingen van de werkgroep. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken rondom het congres, waaronder ondersteuning bij de werving van sprekers en voorzitters, het onderhouden van nauw contact met het congresbureau Congress Company en  afstemming met de congreslocatie. De werkgroep vergadert vijf keer per jaar en heeft één keer per jaar een afspraak met het congresbureau en/of de congreslocatie. Verder contact verloopt via email.

Wat bieden wij jou?

We bieden jou met deze functie de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden, betrokken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen in de cardiovasculaire zorg en ervaring op te bouwen in een bestuurlijke functie bij een middelgrote zelfstandige beroepsvereniging. Je ontvangt jaarlijks een vergoeding in de vorm van vacatiegeld en een sluitende reiskostenvergoeding. Ook krijg je gratis toegang tot CarVasZ, waar je als voorzitter een actieve rol hebt.

Wat vragen wij van jou?

Je bent stressbestendig en proactief, je kunt gemakkelijk schakelen tussen verschillende taken, je bent in staat om zaken snel op te pakken en besluiten te nemen als de situatie daarom vraagt. Natuurlijk ben je communicatief vaardig, flexibel en heb je een goed organisatievermogen. Je beschikt over een brede interesse en vindt het leuk om je in de meest uiteenlopende zaken te verdiepen. Een verpleegkundige achtergrond is wenselijk, maar niet noodzakelijk. De tijdsinvestering wisselt, maar bedraagt circa 12-15 uur per maand. Het is een leuke, afwisselende en uitdagende functie.

Heb je interesse of wil je meer informatie over de mogelijkheden om als voorzitter van de werkgroep Congressen actief te zijn, neem dan contact op met Gerlinde Mulder g.m.mulder@lumc.nl.


Vacature redactie Cordiaal


De NVHVV heeft een vacature binnen de redactie van Cordiaal:

Gaat jouw bloed sneller stromen van Cordiaal, een vakblad met alle ins en outs binnen de cardiovasculaire zorg? Zoek je verdieping en verbreding binnen dit specialisme, wil je een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering en daarmee de kwaliteit van zorg, wil je leren wat het runnen van een vakblad inhoudt of wil je in aanraking komen met allerlei verschillende mensen en functies binnen de cardiovasculaire zorg, dan zoeken wij jou!

Buiten de gespecialiseerde verpleegkundigen zijn we juist op zoek naar niet-gespecialiseerde verpleegkundigen van de afdelingen cardiologie, vaatchirurgie en neurologie.

Je hoeft geen ervaring te hebben alleen een positieve houding en inzet!

De redactie bestaat nu uit een hoofdredacteur, een eindredacteur en vier redactieleden. We hebben circa zes vergaderingen per jaar, waarvan drie in Utrecht en de andere drie telefonisch. Taken worden in onderling overleg verdeeld. De tijdsinvestering wisselt, maar is circa 6 tot 8 uur per maand. Reiskosten worden vergoed. Je kunt je activiteiten als redactielid gebruiken in je registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

Meld je aan als redacteur van Cordiaal !

Mail naar: cordiaalredactie@gmail.com


 

Vacature werkgroepleden Werkgroep Hartrevalidatie
 

Ben jij betrokken bij de patiënt met hart- en vaatziekten, houd jij je dagelijks bezig met de hartrevalidatie en wil je je bezig houden met landelijke ontwikkelingen op het gebied van de hartrevalidatie dan is wellicht een lidmaatschap van de werkgroep hartrevalidatie iets voor jou.

Wij bieden jou de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, ervaring op te doen in het organiseren van scholingen en je ervaringen direct te delen met collega`s uit andere ziekenhuizen.

Wat kost het je? We houden 4 vergaderingen per jaar in Utrecht. Daarnaast vragen we je inzet voor het organiseren van symposia en scholingen en op verzoek wordt je gevraagd mee te denken in de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en notities ten aanzien van hartrevalidatie. Taken worden in onderling overleg verdeeld. De tijdsinvestering wisselt maar is circa 2 à 3 uur per maand.

Je lidmaatschap levert ook directe voordelen op zoals mogelijkheden tot gratis toegang tot CNE’s en CARVASZ, reiskostenvergoeding voor deelname aan vergaderingen en je kunt je activiteiten als werkgroeplid gebruiken in je registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn neem dan contact op met onze voorzitter Jan Koppes: j.koppes@westfriesgasthuis.nl.


Vacature werkgroepleden Vasculaire Zorg

Voor de werkgroep Vasculaire Zorg zijn wij op zoek naar enthousiaste verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten, werkzaam in de vasculaire zorg, die zich graag op een andere manier met het vakgebied bezig willen houden. De belangrijkste activiteiten van de werkgroep zijn het organiseren van CNE’s, het invulling geven aan de vasculaire sessies bij het jaarlijkse congres CarVasZ, het aanleveren van artikelen voor Cordiaal en het mede ontwikkelen van de nieuwe richtlijn CVRM.

We vergaderen 4x per jaar, waarvan 2x aansluitend aan een CNE en 2x apart. Vergaderingen zijn altijd in Utrecht. Tijdsinvestering bestaat uit het bijwonen van de vergaderingen en het uitvoeren van de taak die je hebt. Binnen de werkgroep komt elke bijeenkomst de taakverdeling aan bod. Er wordt dus steeds gekeken of hetgeen je doet nog past en of er wisseling nodig is.

Vind jij het leuk om bovenop de actuele ontwikkelingen te zitten en ben je bereid de handen uit de mouwen te steken, meld je dan aan voor de werkgroep Vasculaire Zorg! Ook verpleegkundigen of POH’ers werkzaam in de 1e lijn worden nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn, neem dan contact op met Esther de Haan: e.dehaan-10@umcutrecht.nl.


Vacature werkgroeplid Thoraxchirurgie


Ben jij betrokken bij de cardio thoracale patiënt, houd jij je dagelijks bezig met de thoraxchirurgie en wil je je bezig houden met landelijke ontwikkelingen op het gebied van de thoraxchirurgie? Dan is lidmaatschap van de werkgroep thoraxchirurgie echt iets voor jou!

In de werkgroep thoraxchirurgie zijn wij op zoek naar enthousiaste nieuwe teamleden die onze werkgroep komen versterken. Met samenwerking en het uitwisselen van best practices tussen de verschillende ziekenhuizen geloven wij dat de thoraxchirurgie naar een hoger level gebracht kan worden. Wij bieden jou de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, ervaring op te doen in het organiseren van scholingen en je ervaringen direct te delen met collega`s uit andere ziekenhuizen.

Wat kost het je?

We houden 4 vergaderingen per jaar in of rondom Utrecht, waarbij inbellen via skype ook tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast vragen we je inzet voor het organiseren van symposia en scholingen. Taken worden in onderling overleg verdeeld. De tijdsinvestering wisselt, maar is circa 2 à 3 uur per maand.

Je lidmaatschap levert ook directe voordelen op, zoals mogelijkheden tot gratis toegang tot CNE’s en CARVASZ, je ontvangt een reiskostenvergoeding voor deelname aan vergaderingen en je kunt je activiteiten als werkgroeplid gebruiken in de registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn, neem dan contact op met onze voorzitter Guus Wijfjes, g.wijfjes@antoniusziekenhuis.nl.


Vacature werkgroeplid Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek


Beste collega,

Voor de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek van de NVHVV zoeken wij een nieuwe collega (tijdsinvestering ca. 2-3 uur per maand). Lijkt het je een leuke uitdaging om voor de vereniging betrokken te zijn bij ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en de toepassing daarvan voor hart- en vaatverpleegkundigen? Lijkt het je interessant ervaring op te doen met het organiseren van scholingen/congres en je ervaringen direct te delen met collega`s uit andere ziekenhuizen?

Wij bieden jou de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden, bij een actieve bijdrage gratis toegang tot CNE’s en CarVasZ, plus reiskostenvergoeding voor deelname aan vergaderingen (Utrecht). Je kunt je activiteiten als werkgroeplid gebruiken in je registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Uiteraard ben je lid van de NVHVV, of ben je bereid dit te worden (www.nvhvv.nl/over/lidmaatschap).

We zijn in het bijzonder op zoek naar een werkgroeplid met als aandachtsgebied het congres (CarVasZ). Dit betekent dat je de werkgroep vertegenwoordigt in de congrescommissie. Bij interesse of vragen over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn, wend je tot de voorzitter van de werkgroep Marjolein Snaterse, m.snaterse@hva.nl.

Kom een keer langs!

Mattie Lenzen, Ingrid Schiks, Marije de Lange, John de Heide en Marjolein Snaterse.