Vacature (duo)voorzitterschap Werkgroep Congressen NVHVV

Vacature redactie Cordiaal

Vacature werkgroepleden Werkgroep Atriumfibrilleren NVHVV
Vacature werkgroepleden Werkgroep Hartfalen NVHVV
Vacature werkgroepleden Werkgroep Hartrevalidatie NVHVV
Vacature werkgroeplid Expertgroep Verpleegkundig Specialisten NVHVV
Vacature werkgroeplid Thoraxchirurgie NVHVV
 


Vacature (duo)voorzitterschap Werkgroep Congressen NVHVV


Wij zoeken jou!

Ben jij betrokken bij de patiënt met cardiovasculaire aandoeningen en heb je affiniteit met het organiseren en coördineren van evenementen? Dan is het voorzitterschap van de werkgroep Congressen van de Nederlandse Vereniging voor Hart-  en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) wellicht een nieuwe uitdaging voor je.

De NVHVV heeft verschillende werkgroepen, waaronder de Werkgroep Congressen. De Werkgroep bestaat uit vijftien leden: afgevaardigden uit alle werkgroepen van de NVHVV en twee (duo) voorzitters. Binnenkort is één van de voorzittersfuncties vacant. Als voorzitter van de werkgroep maak je samen met de voorzitters van de andere werkgroepen deel uit van het bestuur van de NVHVV. Je woont vier maal per jaar de bestuursvergaderingen bij en twee keer per jaar de algemene ledenvergadering; die laatste is onderdeel van de bestuursvergaderingen.

Taak werkgroep

Hoofdtaak van de werkgroep is de organisatie van het jaarlijkse congres CarVasZ. De werkgroepleden stellen gezamenlijk het programma samen. Het is de taak van de voorzitters om het programma te structureren en af te stemmen op het gekozen thema. De voorzitters bewaken het overzicht en de deadlines en leiden de vergaderingen van de werkgroep. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken rondom het congres, waaronder ondersteuning bij de werving van sprekers en voorzitters, het onderhouden van nauw contact met het congresbureau Congress Company en  afstemming met de congreslocatie. De werkgroep vergadert vijf keer per jaar en heeft één keer per jaar een afspraak met het congresbureau en/of de congreslocatie. Verder contact verloopt via email.

Wat bieden wij jou?

We bieden jou met deze functie de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden, betrokken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen in de cardiovasculaire zorg en ervaring op te bouwen in een bestuurlijke functie bij een middelgrote zelfstandige beroepsvereniging. Je ontvangt jaarlijks een vergoeding in de vorm van vacatiegeld en een sluitende reiskostenvergoeding. Ook krijg je gratis toegang tot CarVasZ, waar je als voorzitter een actieve rol hebt.

Wat vragen wij van jou?

Je bent stressbestendig en proactief, je kunt gemakkelijk schakelen tussen verschillende taken, je bent in staat om zaken snel op te pakken en besluiten te nemen als de situatie daarom vraagt. Natuurlijk ben je communicatief vaardig, flexibel en heb je een goed organisatievermogen. Je beschikt over een brede interesse en vindt het leuk om je in de meest uiteenlopende zaken te verdiepen. Een verpleegkundige achtergrond is wenselijk, maar niet noodzakelijk. De tijdsinvestering wisselt, maar bedraagt circa 12-15 uur per maand. Het is een leuke, afwisselende en uitdagende functie.

Heb je interesse of wil je meer informatie over de mogelijkheden om als voorzitter van de werkgroep Congressen actief te zijn, neem dan contact op met Gerlinde Mulder g.m.mulder@lumc.nl.


Vacature redactie Cordiaal


De NVHVV heeft een vacature binnen de redactie van Cordiaal:

Gaat jouw bloed sneller stromen van Cordiaal, een vakblad met alle ins en outs binnen de cardiovasculaire zorg? Zoek je verdieping en verbreding binnen dit specialisme, wil je een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering en daarmee de kwaliteit van zorg, wil je leren wat het runnen van een vakblad inhoudt of wil je in aanraking komen met allerlei verschillende mensen en functies binnen de cardiovasculaire zorg, dan zoeken wij jou!

Buiten de gespecialiseerde verpleegkundigen zijn we juist op zoek naar niet-gespecialiseerde verpleegkundigen van de afdelingen cardiologie, vaatchirurgie en neurologie.

Je hoeft geen ervaring te hebben alleen een positieve houding en inzet!

De redactie bestaat nu uit een hoofdredacteur, een eindredacteur en 3 redactieleden. We hebben circa 6 vergaderingen per jaar, waarvan 3 in Utrecht en de andere 3 telefonisch. Taken worden in onderling overleg verdeeld. De tijdsinvestering wisselt, maar is circa 6 tot 8 uur per maand. Reiskosten worden vergoed. Je kunt je activiteiten als redactielid gebruiken in je registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

Meld je aan als redacteur van Cordiaal !

Mail naar: cordiaalredactie@gmail.com


Vacature werkgroepleden Werkgroep Atriumfibrilleren


Heb je oog voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van atriumfibrilleren? Ben jij een nieuwe impuls voor ons vakgebied?

De werkgroep Atriumfibrilleren (AF) is een van de werkgroepen van de NVHVV en richt zich op de ontwikkelingen op dit terrein. De werkgroep AF wil graag uitbreiden met nieuwe werkgroepleden die affiniteit hebben met atriumfibrilleren en de AF-polikliniek. Derhalve zoeken wij enthousiaste, (pro)actieve en kritische professionals die willen participeren binnen de werkgroep en die willen inspelen op de nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.

Je deelname aan de werkgroep is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Als werkgroeplid woon je de vergaderingen bij (4-6 per jaar), waarvan enkele telefonisch en enkele op locatie te Utrecht plaatsvinden. De werkgroepleden ontvangen hiervoor een reiskostenvergoeding.

Heb je interesse en wil je participeren op de ontwikkelingen binnen de dynamiek van de zorg op het gebied van AF, en zie je kans om naast je dagelijkse werkzaamheden af en toe tijd vrij te maken voor deze werkgroep? Schrijf dan een brief met je motivatie en je CV naar Petra van Veen (voorzitter werkgroep AF) en mail deze naar p.vanveen@vanweelbethesda.nl.


Vacature werkgroepleden Werkgroep Hartfalen

Ben jij een verpleegkundige op een verpleegafdeling, hartbewaking of in de thuiszorg? Heb je affiniteit met patiënten met hartfalen? Wil jij je bezighouden met landelijke ontwikkelingen op het gebied van hartfalen? Dan is lidmaatschap van de werkgroep Hartfalen iets voor jou!

De werkgroep Hartfalen is een enthousiaste, actieve en gezellige werkgroep die de schouders eronder zet om landelijke educatie voor verpleegkundigen op het gebied van hartfalen te organiseren. Daarnaast is de werkgroep betrokken bij het NVVC Connect Hartfalen project en de ontwikkeling van nieuwe landelijke richtlijnen ten aanzien van hartfalen.

We zijn wij op zoek naar enthousiaste nieuwe leden die onze werkgroep komen versterken. Met samenwerking, educatie en delen van best practices binnen thuiszorg, huisartsenpraktijken en ziekenhuizen geloven wij hartfalenzorg in Nederland naar een hoger level te kunnen brengen. Wij bieden jou de mogelijkheid om:

  • je netwerk uit te breiden
  • ervaring op te doen in het organiseren van scholingen
  • je ervaringen direct te delen met collega`s uit andere ziekenhuizen en thuiszorg
  • betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen
     

We houden 5 vergaderingen per jaar, waarvan 2-3 in Utrecht en de rest telefonisch. Taken worden in onderling overleg verdeeld. De tijdsinvestering wisselt, maar is circa 2 à 3 uur per maand.

Je lidmaatschap levert ook directe voordelen op zoals mogelijkheden tot gratis toegang tot CNE’s en CarVasZ, reiskostenvergoeding voor deelname aan vergaderingen en je kunt je activiteiten als werkgroeplid gebruiken in je registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn neem dan contact op met onze voorzitter Maaike Brons: m.brons@umcutrecht.nl


Vacature werkgroepleden Werkgroep Hartrevalidatie

 

Ben jij betrokken bij de patiënt met hart- en vaatziekten, houd jij je dagelijks bezig met de hartrevalidatie en wil je je bezig houden met landelijke ontwikkelingen op het gebied van de hartrevalidatie dan is wellicht een lidmaatschap van de werkgroep hartrevalidatie iets voor jou.

Wij bieden jou de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, ervaring op te doen in het organiseren van scholingen en je ervaringen direct te delen met collega`s uit andere ziekenhuizen.

Wat kost het je? We houden 4 vergaderingen per jaar in Utrecht. Daarnaast vragen we je inzet voor het organiseren van symposia en scholingen en op verzoek wordt je gevraagd mee te denken in de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en notities ten aanzien van hartrevalidatie. Taken worden in onderling overleg verdeeld. De tijdsinvestering wisselt maar is circa 2 à 3 uur per maand.

Je lidmaatschap levert ook directe voordelen op zoals mogelijkheden tot gratis toegang tot CNE’s en CARVASZ, reiskostenvergoeding voor deelname aan vergaderingen en je kunt je activiteiten als werkgroeplid gebruiken in je registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn neem dan contact op met onze voorzitter a.i. Jan Koppes: j.koppes@westfriesgasthuis.nl.Vacature werkgroeplid Expertgroep Verpleegkundig Specialisten NVHVV

 

Ben jij verpleegkundig specialist en werkzaam op het gebied van hart- en vaatziekten en vind jij wetenschappelijk onderzoek en evidence based practice belangrijk, dan is deze werkroep wellicht iets voor jou. Het is een actieve werkgroep en er is nu plaats voor een verpleegkundig specialist.

Wij bieden jou de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, ervaring op te doen in het organiseren van scholingen en je ervaringen direct te delen met collega`s uit andere ziekenhuizen.

We houden 4 tot 6 vergaderingen per jaar, in Utrecht. Daarnaast vragen we je inzet voor het organiseren van symposia en scholingen en je kunt worden gevraagd mee te denken in de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en notities ten aanzien van hart- en vaatziekten.  De werkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld. De tijdsinvestering wisselt, maar is circa 2 á 3 uur per maand. De reiskosten worden vergoed.

Je lidmaatschap levert ook directe voordelen op zoals mogelijkheden tot gratis toegang tot CNE’s en CARVASZ en je kunt je activiteiten als werkgroeplid gebruiken voor je registratie als verpleegkundig specialist.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn, neem dan contact op met de voorzitter Marja Nierop, m.nierop@erasmusmc.nl.


 

Vacature werkgroeplid Thoraxchirurgie


Ben jij betrokken bij de cardio thoracale patiënt, houd jij je dagelijks bezig met de thoraxchirurgie en wil je je bezig houden met landelijke ontwikkelingen op het gebied van de thoraxchirurgie? Dan is lidmaatschap van de werkgroep thoraxchirurgie echt iets voor jou!

In de werkgroep thoraxchirurgie zijn wij op zoek naar enthousiaste nieuwe teamleden die onze werkgroep komen versterken. Met samenwerking en het uitwisselen van best practices tussen de verschillende ziekenhuizen geloven wij dat de thoraxchirurgie naar een hoger level gebracht kan worden. Wij bieden jou de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, ervaring op te doen in het organiseren van scholingen en je ervaringen direct te delen met collega`s uit andere ziekenhuizen.

Wat kost het je?

We houden 4 vergaderingen per jaar in of rondom Utrecht, waarbij inbellen via skype ook tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast vragen we je inzet voor het organiseren van symposia en scholingen. Taken worden in onderling overleg verdeeld. De tijdsinvestering wisselt, maar is circa 2 à 3 uur per maand.

Je lidmaatschap levert ook directe voordelen op, zoals mogelijkheden tot gratis toegang tot CNE’s en CARVASZ, je ontvangt een reiskostenvergoeding voor deelname aan vergaderingen en je kunt je activiteiten als werkgroeplid gebruiken in de registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn, neem dan contact op met onze voorzitter Guus Wijfjes, g.wijfjes@antoniusziekenhuis.nl.