Acute Cardiale Zorg


Doel van de werkgroep

De werkgroep draagt met haar activiteiten bij aan het behalen van de doelstellingen van de NVHVV. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere werkgroepen van de NVHVV en het bestuur. De werkgroep blijft alert op de professionalisering van de verpleegkundige werkzaam op het terrein van de acute cardiale zorg. De werkgroep levert een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering onder andere door middel van het organiseren van CNE’s (continuing nurse education) en door bijdragen te leveren aan congressen. Als onderdeel van de NVHVV zal de werkgroep een netwerkfunctie hebben voor onze collega’s werkzaam binnen de acute cardiale zorg.


Activiteiten

 • Deelname werkgroep Congressen
 • Deelname werkgroep Cordiaal, geschreven door werkgroepleden of andere auteurs uit het werkveld
 • Deelname overleg met CZO aangaande erkenning opleidingen 
 • Vertalen van Europese en mondiale richtlijnen naar de CC verpleegkundige zorg in Nederland
 • Het uitdragen van de missie en doelstellingen van de werkgroep en de NVHVV
 • Ondersteuning van het bestuur van de NVHVV aangaande activiteiten binnen cardiovasculair Nederland betreffende acute cardiale zorg
 • Deelname aan congressen op het terrein van de acute zorg om enerzijds bekendheid te geven aan de werkgroep, anderzijds om aan de activiteiten van de werkgroep inhoud te kunnen geven.

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2018

 • Bijdrage leveren aan Congrescommissie voor CarVasZ
 • Bijdrage leveren aan Congrescommissie voor Venticare
 • Richtlijnen c.q. zorgpaden  verder ontwikkelen in samenspraak met andere (internationale) beroepsverenigingen
 • Voor 2018 CNE programma samenstellen
 • Bijdrage leveren aan Cordiaal

 

Bijeenkomsten

De werkgroep Acute Cardiale Zorg komt 4 maal per jaar bij elkaar. 1x per jaar verzorgt zij een CNE.
Vergaderdata 2018

 • 12 februari 2018
Telefonische vergadering
 • 16 april 2018
Locatie Amersfoort, Meander Medisch Centrum
 • 14 september 2018
Locatie Amsterdam, OLVG
 • 18 september 2018
CNE
 • 3 december 2018
Locatie Amersfoort, Meander Medisch Centrum

 

Samenstelling

De werkgroep bestaat uit 7 leden uit diverse (cardiale, interventie en cardiochirurgische) centra. Hiermee is de werkgroep op sterkte en gewaarborgd van voldoende input op het gebied van zowel kennis- als netwerkaangelegenheden.

Geert Hengstman, Voorzitter, vice-secretaris Verpleegkundig Specialist Ambulance Oost
Carlijn Kamer, Secretaris, vicevoorzitter Interventie verpleegkundige Meander MC Amersfoort
Laura van Vliet, Congrescommissie CarVasZ Interventie verpleegkundige OLVG Amsterdam
Annemarie Lagendijk, Congrescommissie Venticare CCU-verpleegkundige Groene Hart ziekenhuis Gouda
Annelies van Woerkom, CZO-afgevaardigde CCU-verpleegkundige Amphia ziekenhuis Breda
Anne Grosheide CCU-verpleegkundige OLVG Amsterdam
Leontine Wentrup Cardiac Care-verpleegkundige VUMC Amsterdam

 

Contact

Geert Hengstman email