Werkgroep Atriumfibrilleren


In 2008 hebben een aantal verpleegkundigen die werkzaam zijn in de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren (AF) het initiatief genomen om een kennisnetwerk op te zetten.

Doel

Het uitgangspunt van de werkgroep is het optimaliseren van zorg van patiënten met atriumfibrilleren, waarbij de (verpleegkundige) begeleiding en behandeling van deze patiënten centraal staat. Aan de hand van een ontwikkeld ‘standaard zorgmodel atriumfibrilleren’ tracht de werkgroep eenduidigheid en transparantie in de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren aan te brengen en de diverse ontwikkelingen op dit terrein binnen Nederland te coördineren. 

Tevens richt de werkgroep zich op het uitbouwen van een kenniscentrum en op het gebied van AF voor diverse disciplines in Nederland. 

Activiteiten

Binnen de werkgroep AF is één persoon lid van de congrescommissie, een past chair functioneert op de achtergrond. Een tweetal personen verzorgen de organisatie van de CNE. Eén persoon participeert bij de NVVC in AF Connect. Eén persoon is aanspreekpunt voor Cordiaal.

De werkgroep streeft ernaar om een tweetal artikelen per jaar in Cordiaal te publiceren.

Er zijn contacten met de Nederlandse Hartstichting en de Hart en Vaatgroep waarbij de expertise van de werkgroep gebruikt  en geïmplementeerd wordt.

De concrete activiteiten voor het jaar 2017

 • Het zorgmodel Atriumfibrilleren is een ‘levend’document  waarbij jaarlijks een update zal plaatsvinden obv ontwikkelingen en richtlijnen. Vanuit NVVC AF connect is aangegeven dat het zorgmodel een onderdeel gaat worden van de ‘toolkit’.  
 • De werkgroep zal in 2017 op aanvraag, via de NVHVV, een bijdrage leveren aan bij en nascholingstrajecten voor diverse organisaties.
 • Er zullen 2 artikelen aangeleverd worden voor Cordiaal.
 • Een CNE-AF wordt georganiseerd worden icm werkgroep ICD en congenitaal.
 • Er zal een sessie georganiseerd worden tijdens Carvasz.
 • Voor deskundigheidsbevordering worden publicaties en studies mbt tot AF uitgewisseld en zullen momenten voor intercollegiale toetsing worden ingepland.
 • Het up tot date houden van de website als kennis medium voor verpleegkundigen,  verpleegkundig specialisten en andere zorgverleners.
 • Het streven van de werkgroep is om bekendheid te vergroten richting collega disciplines en  patiëntenverenigingen  waardoor kennis en expertise gedeeld kan worden.
 • Er zal worden onderzocht of er projecten ontwikkeld kunnen worden om bewustwording bij patiënten en professionals op het gebied van AF te bevorderen.
 • Er zal worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om patiënten met AF te screenen van buiten de tweede lijn waarbij meer op awareness van patiënten moet worden ingezet. 
 • Participatie bij de NVVC in het AF Connect project.
 • Contact leggen met patiëntenverenigingen en kennis aanbieden dmv het houden van presentaties op patiënten dagen en waar gevraagd een bijdrage leveren voor patiënten folders en website.
 • Invulling vacature werkgroep. 
   

Missie

De werkgroep wil een bijdrage leveren aan de professionalisering van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en nurse practitioners op het gebied van atriumfibrilleren door het opzetten van een kennisnetwerk. Daarnaast is het ontwikkelen van een zorgmodel waarin de zorg, begeleiding en behandeling van patiënten met atriumfibrilleren een belangrijk speerpunt.  De werkgroep heeft de intentie om een voorbeeldmodel te ontwikkelen, wat als kapstok gebruikt kan worden om een AF-polikliniek op te zetten. Het model kan ook als checklist en evaluatie instrument worden gebruikt voor instellingen die reeds gestart zijn met een AF-polikliniek.

Vergaderingen

De werkgroep vergadert 4 x per jaar. Hierbij vergadert de werkgroep 3 x op locatie in Utrecht en 1 x vindt er een telefonische vergadering plaats. Tussentijds worden ontwikkelingen en/of brainstormsessies per mail uitgewisseld. 

Leden

Petra van Veen (voorzitter) Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland
Adelheid Kolkman (secretaris) Koningin Beatrix Ziekenhuis, Winterswijk
Lucy Vinke St. Jansdal Ziekenhuis, Harderwijk
Ineke Baas Martini Ziekenhuis, Groningen
Bianca Vorstermans MUMC+, Maastricht
Cassandra Hoorn Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

 

 

 

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met:

Adelheid Kolkman: AJAM.Kolkman@skbwinterswijk.nl