Werkgroep Congenitale cardiologie


Kindercardiologie en kinderhartchirurgie zijn in Nederland voorbehouden aan enkele centra. Deze kinderen kunnen zich echter ook melden in een algemeen ziekenhuis. Ook op volwassen leeftijd kunnen zij een eerste presentatie op algemene afdelingen hebben.

Missie

De Werkgroep Congenitale Cardiologie wil een netwerkfunctie hebben en informatiepunt zijn voor verpleegkundigen en andere belangstellenden die werkzaam zijn in de kindercardiologie/kinderhartchirurgie en congenitale cardiologie/cardiochirurgie.

Meer bekendheid geven aan de problematiek van deze patiënten, inzicht in de (medische) voorgeschiedenis van deze patiënten en uitleg van de, vaak ingewikkelde hartafwijkingen en hun therapie, zal de verpleegkundige benadering meer patiëntgericht maken.

Doel

De Werkgroep Congenitale Cardiologie:

 • wil de ontwikkelingen en verpleegkundige innovaties op het gebied van kindercardiologie/kinderhartchirurgie en congenitale cardiologie/cardiochirurgie volgen
 • wil een aandeel leveren in de deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de kindercardiologie/kinderhartchirurgie en congenitale cardiologie/cardiochirurgie
   

Activiteiten algemeen

 • De voorzitter van de werkgroep participeert in het NVHVV-bestuur om de werkgroep te vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden

 • De werkgroep vergadert 4 à 5 keer per jaar

 • De werkgroep onderhoudt contact met de contactpersonen van de verschillende congenitale cardiologie en -chirurgie centra (en werkgroepen) in Nederland
 • De werkgroep profileert zich in Nederland onder andere door participatie aan CarVasZ en Cordiaal
 • De werkgroep organiseert parallelsessies voor kinder-/congenitaal verpleegkundigen op het CarVasZ-congres
 • De werkgroep levert voorzitters voor de genoemde sessies op het CarVasZ congres
 • De werkgroep organiseert een Continuing Nursing Education (CNE) dag(deel) voor kindercardiologie / thoraxchirurgie en congenitale cardiologie verpleegkundigen
 • De werkgroep verzorgt  artikelen in Cordiaal, geschreven door werkgroepleden of andere auteurs uit het werkveld
 • De werkgroep onderhoudt de webpagina van de werkgroep Congenitale cardiologie op de NVHVV-website


Vergaderdata 2018

17 januari, 7 maart, 16 mei, 29 augustus, 12 december

Leden

Ellen van 't Verlaat Voorzitter 

Research coördinator, Erasmus MC, NICU, Rotterdam

Kees van Lent

Redactieraad Cordiaal

IC-kinderverpleegkundige/verpleegkundig expert
deskundigheidsbevordering, LUMC, Leiden
Han Dronkert Congrescommissie

Verpleegkundig Specialist GUCH, UMC Utrecht

Flip Baay Congrescommissie

Kindercardiologieverpleegkundige, UMCU / WKZ, Utrecht

Daphne Doze

Contactpersoon CNE

Verpleegkundig specialist congenitale cardiologie, Radboud Umc

Daniëlle van der Bas Secretaris/website

IC kinder verpleegkundige Sophia kinderziekenhuis, Erasmus MC

Theresia Kazemier

  Verpleegkundig specialist kindercardiologie UMCG

Rianne Vlaming

  Verpleegkundig expert kindercardiologie en kwaliteit
Anne van der Ven   Kinderverpleegkundige WKZ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met bovenstaande werkgroepleden.
Heb je interesse om lid te worden van de werkgroep neem dan ook contact met ons op.

Ellen van 't Verlaat:  p.vantverlaat@erasmusmc.nl