Expertgroep Verpleegkundig Specialisten

 

Met ingang van 1 oktober 2018 heeft de NVHVV besloten haar expertgroep Verpleegkundig Specialisten op te heffen.

De expertgroep is destijds opgericht om de Verpleegkundig Specialist te positioneren binnen de vereniging. Binnen alle werkgroepen zijn nu Verpleegkundig Specialisten actief. De expertgroep heeft zich actief beziggehouden met de organisatie van CNE’s, ondersteuning van andere werkgroepen, bijdragen aan Cordiaal en CarVasZ, richtlijnontwikkeling en meer. De Verpleegkundig Specialist heeft binnen de cardiovasculaire zorg een duidelijke positie ingenomen en is niet meer weg te denken.

We danken de expertgroepleden, Stan Kolman, Corry de Jong, Sylvia Oostveen, Willianne van der Poel en Pia Stallenberg en de andere werkgroepleden die de afgelopen jaren actief waren hartelijk voor hun inzet voor de NVHVV en de fijne samenwerking.

Namens het bestuur van de NVHVV
Patricia Ninaber, voorzitter
Oktober 2018