Werkgroep ICD Begeleiders & Elektrofysiologie Nederland  


In 2006 heeft Eefje Postelmans in het Amphia ziekenhuis te Breda de zorg rondom de ICD-drager opgezet. Voordat zij hieraan begon, heeft zij zich georiënteerd in diverse implantatiecentra in Nederland, met name hoe de zorg rondom ICD-implantaties daar was geregeld. Zij kwam tot de conclusie dat er overal weer anders wordt gewerkt en dat er geen eenduidige informatie werd verstrekt. Daarnaast viel haar toen op dat er weinig bekend was over de ICD in de ziekenhuizen. Vervolgens heeft zij het idee opgepakt om een werkgroep op te richten die de tekortkomingen op dit gebied zou kunnen oplossen. Uit een groot aantal implantatiecentra is een afvaardiging binnen deze werkgroep actief. In 2007 is de WIBN (werkgroep ICD begeleiders Nederland) officieel onderdeel geworden van de NVHVV. In 2012 heeft de werkgroep besloten uit te breiden met elektrofysiologie: WIBEN (werkgroep ICD Begeleiders & Elektrofysiologie Nederland).

Missie

De werkgroep WIBEN vindt dat patiënten in alle centra in Nederland waar ICD’s worden geïmplanteerd of ablaties worden verricht, eenduidige informatie, goede zorg en begeleiding horen te krijgen. De WIBEN wil binnen Nederland de zorg voor patiënten met een ICD en patiënten die een elektrofysiologisch onderzoek en/of ablatie-behandeling moeten ondergaan, optimaliseren. Dit willen wij bereiken door zoveel mogelijk kennis op deze gebieden te vergaren en te verspreiden zodat de zorgverlener van deze patiënten een zo hoog mogelijk niveau heeft.

Doel 2017

 • Netwerkfunctie en informatie punt voor ICD-begeleiders, verpleegkundigen, medici, huisartsen en andere belanghebbenden
 • Up to date houden van digitale patiënten ICD-folder
 • Bewaken en up to date houden van ICD zorgpad
 • Het verzorgen van scholing voor verpleegkundigen en andere zorg gerelateerde disciplines rondom ICD-dragers
 • Aandeel leveren in de deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen, huisartsen en geïnteresseerden die op enigerwijze te maken krijgen met de zorg rondom de ICD drager
 • Het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van ICD
 • Netwerkfunctie en informatiepunt voor zorgverleners, die betrokken zijn bij de zorg rondom de patiënt die een elektrofysiologisch onderzoek en/of ablatie moet ondergaan
 • Up-to-date houden van het EFO-Zorgpad
 • Het verzorgen van scholing aan verpleegkundigen en andere zorg gerelateerde disciplines rondom elektrofysiologisch onderzoek en/of ablatie
 • Op de hoogte blijven en uitwisselen van ontwikkelingen op het gebied van de ICD en elektrofysiologisch onderzoek en ablatie
 • Goede samenwerking met patiëntenbelangenvereniging en de industrie
 • Het profileren van de werkgroep binnen Nederland

 

Activiteiten 2017

 • De website wordt bijgehouden door de werkgroep
 • Het ICD zorgpad controleren en waar nodig aanpassen en/of aanvullen
 • Het organiseren van een CNE
 • Het organiseren van een symposium in samenwerking met ViTHas in oktober
 • Het aanleveren van artikelen voor Cordiaal
 • Elk half jaar een “nieuwsbrief” uitbrengen om implanterende centra in Nederland op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom ICD-begeleiding en Elektrofysiologie. De nieuwsbrief zal digitaal worden aangeboden aan alle implantatiecentra maar zal ook te lezen zijn via de website van het NVHVV
 • In navolging op voorgaande jaren willen we ook komend jaar onszelf zichtbaar maken op CarVasZ en met een stand op congressen elders, er is hierin een samenwerking met de STIN.
 • Het maken van een voorlichtingsfilm voor ICD-dragers en naasten

 

Bijeenkomsten

De werkgroep komt vier keer per jaar op dinsdag bijeen.

De data voor 2017 zijn:

14 februari Domstad, Utrecht
23 mei UMC Utrecht
19 september St Antonius ziekenhuis, Nieuwegein
28 november UMC Utrecht

 

Leden

Marja Verkerk

 
ICD begeleider, coördinator hartrevalidatie, (duovoorzitter/secretaris) UMC Utrecht

Anja Luijten

 
Cardiologie verpleegkundige/ICD begeleider (penningmeester) Catharina ziekenhuis Eindhoven

Eefje Postelmans

 
ICD verpleegkundige Amphia ziekenhuis Breda

Saskia Elshout

 
CCU verpleegkundige/ICD begeleider (duovoorzitter) UMC Amsterdam

Resy Verheijen

 
ICD verpleegkundige St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Annette de Meijer

 
Cathlab/ICD verpleegkundige Albert Schweitzer kliniek Dordrecht

Maria Brussen

 
Cardiovasculair verpleegkundige/ICD verpleegkundige Ziekenhuis Rijnstate Arnhem


Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Marja Verkerk: m.verkerk-2@umcutrecht.nl