Werkgroep ICD Begeleiding & Elektrofysiologie Nederland  


In 2007 bleek dat er weinig bekend was over ICD’s in de Nederlandse ziekenhuizen. De werkwijze, begeleiding en informatievoorziening in de verschillende implantatiecentra bleek niet hetzelfde. Om hier eenduidigheid in te brengen is de WIBN opgericht, wat staat voor Werkgroep ICD Begeleiders Nederland. Deze werkgroep is onderdeel van de NVHVV (Nederlandse Vereniging Hart en Vaat Verpleegkundigen). In deze werkgroep zitten afgevaardigden van diverse implantatiecentra. Sinds 2012 is de werkgroep uitgebreid met elektrofysiologie en is de naam veranderd in WIBeN, Werkgroep ICD Begeleiders & Elektrofysiologie Nederland.

Missie

De werkgroep WIBeN streeft ernaar dat in alle Nederlandse centra waar ICD’s worden geïmplanteerd en ablaties worden verricht, een eenduidige begeleiding en informatievoorziening wordt gegeven aan patiënten en diens naasten. Dit wil men bereiken door zoveel mogelijk informatie te verzamelen en dit te delen met de zorgprofessionals zodat de actuele kennis op niveau blijft.

Doel 2018

 • Netwerkfunctie en informatiepunt voor ICD-begeleiders uit alle implantatiecentra in Nederland.
 • Netwerkfunctie en informatiepunt voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg rondom de patiënt met hartritmestoornissen die een elektrofysiologisch onderzoek en of een ablatiebehandeling moet ondergaan.
 • Het bewaken en up-to-date houden van het ontwikkelde ICD-zorgpad.
 • Het up-to-date houden van de digitale patiëntenfolder voor ICD.
 • Het bewaken en up-to-date houden van het zorgpad voor elektrofysiologisch onderzoek en ablatie behandeling.
 • Het verzorgen van scholing aan verpleegkundigen en andere zorg gerelateerde disciplines rondom de ICD-drager en patiënten met een hartritmestoornis die een elektrofysiologisch onderzoek en/of een ablatie behandeling moet ondergaan.
 • Het op de hoogte blijven en uitwisselen van ontwikkelingen op het gebied van de ICD en elektrofysiologisch onderzoek en ablatie behandeling.
 • Goede samenwerking met patiëntenbelangenverenigingen en de industrie. Het profileren van de werkgroep binnen Nederland.

 

Activiteiten 2018

 • De nieuwe website zal gevuld en beheerd gaan worden door de werkgroep.
 • De film voor ICD-dragers promoten
 • Het zorgpad controleren en waar nodig aanpassen en/of aanvullen.
 • Het aanleveren van stukken voor Cordiaal.
 • De werkgroep zal opnieuw elk half jaar een “nieuwsbrief” uitbrengen om implanterende centra in Nederland op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom ICD-begeleiding en elektrofysiologie. De nieuwsbrief zal digitaal aangeboden worden aan alle implantatiecentra maar zal ook te lezen zijn via de eigen website die onderdeel is van de website van het NVHVV.
 • In navolging op voorgaande jaren willen we de werkgroep ook komend jaar weer zichtbaar maken op CarVasZ en met een stand en banner op congressen elders. In 2018 wordt er een CNE georganiseerd samen met de werkgroep hartrevalidatie op 17 april.
 • Voor 2018 denkt de werkgroep ook over:
  • Brochure maken voor S-ICD.
  • Samenwerking met patiëntenbelangenverenigingen: de STIN en Harteraad.

 

Bijeenkomsten

De werkgroep komt vier keer per jaar op dinsdag bijeen.

De data voor 2018 zijn:

30 januari UMC Utrecht, 14.00-17.00 uur
15 mei UMC Utrecht, 11.00-14.00 uur
18 september St Antonius ziekenhuis, Nieuwegein, 11.00-14.00 uur
11 december UMC Utrecht, 11.00-14.00 uur

 

Leden

Saskia Elshout

 
ICD-verpleegkundige/CCU-verpleegkundige (voorzitter) VUMC Amsterdam

Anja Luijten

 
Cardiologie verpleegkundige/ICD-begeleider (penningmeester) Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Eefje Postelmans

 
ICD-verpleegkundige Amphia Ziekenhuis Breda

Marja Verkerk

 
ICD-begeleider UMC Utrecht

Resy Verheijen

 
ICD-verpleegkundige St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Annette de Meijer

 
Cathlab/ICD-verpleegkundige Albert Schweitzer kliniek Dordrecht

Maria Brussen

 
Cardiovasculair verpleegkundige/ICD-verpleegkundige Ziekenhuis Rijnstate Arnhem

Sanne Betist

 
CCU-verpleegkundige/ICD-begeleider Erasmus MC

Anita van der Ploeg

 
ICD-verpleegkundige/coördinator zorgproces hartrevalidatie Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar


Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Saskia Elshout, s.elshout@vumc.nl