Werkgroep Interventiecardiolgie


Missie

 • De deskundigheid van de medewerkers van de interventiecentra in Nederland bevorderen;
 • Uniformiteit nastreven op het gebied van opleiding, scholing en bijscholing;
 • Kwaliteit waarborgen door het implementeren van een beroeps-competentieprofiel;
 • Contacten leggen en onderhouden met andere cardio-vasculaire beroepsverenigingen zoals de SBHFL, NHV en de NVVC.

 

Doel

De werkgroep heeft als doel een verbindende factor te zijn in het dynamische veld van hedendaagse medische en technische ontwikkelingen, tevens tussen de medewerker en de leidinggevenden. Daarnaast wil de werkgroep de positie van de beroepsgroep en de professionaliteit zowel binnen de eigen organisatie als op landelijk niveau versterken.

Activiteiten

 • De voorzitter van de werkgroep participeert in het NVHVV-bestuur om de werkgroep te vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden
 • De werkgroep vergadert 4 keer per jaar
 • De werkgroep onderhoudt contact  via de VZ met de diverse HCK-en interventiecentra in Nederland die aangesloten zijn bij de WIL
 • De werkgroep profileert zich in Nederland onder andere door participatie aan CarVasZ en Cordiaal
 • De werkgroep organiseert parallelsessies voor interventieverpleegkundigen en HCK-medewerkers op het CarVasZ-congres
 • De werkgroep levert voorzitters voor de genoemde sessies op het CarVasZ congres
 • De werkgroep organiseert jaarlijks een Continuing Nursing Education (CNE) dag(deel) voor de Interventiecardiologie i.s.m. de werkgroepen Acute Cardiale zorg en Vasculaire Zorg
 • De werkgroep verzorgt  artikelen in Cordiaal, geschreven door werkgroepleden of andere auteurs uit het werkveld
 • De werkgroep onderhoudt de webpagina van de werkgroep Interventiecardiologie op de NVHVV-website

 

Activiteiten specifiek

 • Het verder uitbouwen en onderhouden van de contacten van de NVHVV met de NVVC
 • Het verder uitbouwen en onderhouden van de contacten met de SBHFL en NHV: deelname van een van onze werkgroepleden aan de visitatiecommissie m.i.v. 2018
 • Het competentieprofiel voor medewerker Interventiecentra herzien in 2017-2018
 • Adressenboekje informative van interventiecentra Nederland up to date houden (jaarlijks)

 

Leden

Marjo de Ronde-Tillmans RN, TAVI-consulent, PhD-student (voorzitter) Erasmus MC, Rotterdam
Ank Adan, interventiemedewerker HCK Amphia Ziekenhuis, Breda
Margje Vermeulen, verpl specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen HCK,
tevens redactielid werkgroep Cordiaal
UMC, Utrecht
Karlijne van der Haven, teamleider HCK OLVG, Amsterdam
Willeke Mensingh, interventie verpleegkundige Cathkamers UMC Groningen

 

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met onze werkgroepleden. Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste collegae om lid te worden van onze werkgroep. Heb je interesse dan neem graag contact op met:  

Marjo de Ronde: m.j.a.g.deronde@erasmusmc.nl