Werkgroep Thoraxchirurgie


 

Doel van de werkgroep

 • Opzetten en vergroten van netwerkfunctie en informatiepunt voor cardio thoracaal  chirurgische verpleegkundigen en andere belangstellenden. 
 • Het volgen van de ontwikkelingen en verpleegkundige innovaties op het gebied van de CardioThoracale Chirurgie (CTC).
 • Een aandeel leveren in de deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de cardio thoracale chirurgie door het delen van kennis en vaardigheden ten aanzien van deze patiëntencategorie.
 • Uitdragen van gedachtegoed rondom ketenzorg rondom Cardio-thoracale chirurgie.
   

Activiteiten

 • Organiseren van de jaarlijkse CNE.
 • Actieve bijdrage leveren bij congrescommissie ( CARVASZ).
 • Input geven voor vulling van de NVHVV website.
 • Vorm geven van landelijk CTC kenniscentrum.
 • Aan leveren van artikel (en) voor het Tijdschrift Cordiaal.
   

De concrete activiteiten voor het jaar 2018

In  2017 hebben er de nodige wisselingen / uitbreidingen plaatsgevonden in de werkgroep en is er een nieuwe voorzitter benoemd.

Nederland beschikt over 16 CCTC Centra. Inmiddels zijn 10 hiervan aangesloten en zijn we met 2 in gesprek voor deelname.

Komend jaar wil de werkgroep zich richten op deze hervorming en het contact met de achterban. Zo zal er naast de reguliere activiteiten aandacht uit gaan naar het aansluiten bij het CTC netwerk door middel van het landelijk CTC overleg en wordt er actief gezocht naar nieuwe leden om zo het netwerk compleet te maken.

We gaan ons richten op de opleiding tot CCTC verpleegkundige en actief deelnemen in de werkgroep die de CZO heeft geïnstalleerd met als doel een Curriculum op te stellen welke moet gaan leiden tot een (inter)nationale erkenning  van deze opleiding.

Bijeenkomsten

De werkgroep vergaderd driemaal in St Antonius ziekenhuis locatie Nieuwegein en één keer op locatie. De data voor komend jaar zijn: 23 januari, 8 mei, 18 september en 27 november. 27 november is de vergadering in Eindhoven, deze laatste datum en tijd staan nog niet helemaal vast.

Leden

Guus Wijfjes, afdelingshoofd CTC St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Mirjam Kamphorst-Kolkman  
Melissa Mookhoek  
Martin Zwaard-van Ardenne  
Esther Hooikammer  
Patricia Valdes-Mooibroek  
Tom van Dijk  
Anne-Sophie Landwaart  
Michelle Koeman  
Joyce Loete  
Inge van Dijk  
Stefanie van Oostrum, redactie Cordiaal  

 

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met:

Guus Wijfjes:  g.wijfjes@antoniusziekenhuis.nl