Werkgroep Thoraxchirurgie


 

 

Doel en missie

 • Netwerkfunctie en informatiepunt voor thoraxchirurgische verpleegkundigen en andere belangstellenden.
 • Het volgen van de ontwikkelingen en verpleegkundige innovaties op het gebied van de cardio-thoracale chirurgie.
 • Een aandeel leveren in de deskundigheidsbevordering van (medium care) verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de thoraxchirurgie door het delen van kennis en vaardigheden ten aanzien van de Cardio-thoracale chirurgische patiënt.
 • Uitdragen van gedachtegoed rondom ketenzorg rondom cardio-thoracale chirurgie


Activiteiten

 • Contact onderhouden met de contactpersonen in de verschillende thoraxchirurgische centra
 • Voortdurende profilering van de werkgroep in Nederland
 • Bijdrage aan congressessies op CARVASZ congres op het gebied van de thoraxchirurgie (M. Kolkman)
 • Organiseren van de CNE dag voor Cardio-thoracale chirurgie verpleegkundigen
 • Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de Cardio-thoracale chirurgie verpleegkundige
 • Bijdrage leveren (en het stimuleren tot) aan artikelen in Cordiaal
 • De voorzitter van de werkgroep participeert in het NVHVV bestuur om de werkgroep in het bestuur te vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden.
 • Het onderhouden van de webpagina “thoraxchirurgie” op de NVHVV website.
 • Bijdrage aan de redactieraad van Cordiaal (redactieraadslid nader in te vullen)

 

 De concrete activiteiten voor het jaar 2013

 • Organiseren CNE dag preoperatieve screening rondom hartchirurgie.
 • Vervaardigen van een competentieprofiel voor de Cardio-thoracale chirurgie verpleegkundigen in Nederland.
 • Profiel taaltechnisch doorwerken / feedback verwerken.
 • Profiel presenteren in een persoonlijk gesprek in alle Cardio-thoracale chirurgie centra bij de hoofden en enkele afdelingsverpleegkundigen.
 • Onderhouden van contacten met de verpleegkundig afdelingshoofden Cardio-thoracale chirurgie van Nederland ten aanzien van de ontwikkeling en implementatie van het competentieprofiel.
 • Organiseren van een sessie tijdens het CarVasZ symposium.

 

Leden

Hr.. G. Schaaij,  verpleegkundig afdelingshoofd CTC St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Mw. W. Reinds - Fikse, medium-care verpleegkundige Isala Kliniek, Zwolle
Mw. M. Kolkman, verpleegkundige UMC St. Radboud, Nijmegen
Mw. Y. van der Sanden, high-care verpleegkundige Erasmus MC, Rotterdam
Mw. M. Bril, verpleegkundige Medisch Spectrum Twente, Enschede
Hr. M. van der Loos, verpleegkundige Haga Ziekenhuis, Den Haag
   
   

 

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met:

Gert Schaaij:  g.schaaij@antoniusziekenhuis.nl