CarVasZ 2018

Hart/d werken!!  –  CarVasZ 2018  –  23 november 2018

Het jaarlijkse CarVasZ-congres werd bezocht door ruim 600 deelnemers! Het congres biedt een platform om de laatste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van de cardiovasculaire zorg te belichten. Het centrale thema dit jaar was ‘Hart/d werken!’. 

Ethicus Erwin Kompanje opende het congres met een plenaire bijeenkomst onder de titel ‘Van entrecote tot hartinfarct’. Vervolgens kon men deelnemen aan diverse interessante sessies op het gebied van de acute cardiologie, hartritmestoornissen, aangeboren hartafwijkingen, hartfalen, interventiecardiologie, kindercardiologie, thoraxchirurgie en vasculaire zorg. Natuurlijk ontbrak ook de snijsessie om de anatomie van het varkenshart te bestuderen niet en kon men weer deelnemen aan een verdiepende ECG-workshop.

Tijdens de plenaire afsluitende sessie hebben we afscheid genomen van Cyril Camaro en zijn vaste rubriek Vraag en Antwoord, ECG in perspectief die de afgelopen jaren in de Cordiaal is verschenen. Wij danken Cyril hartelijk voor zijn onuitputtelijke ECG-bijdrages.

De theatergroep ImproJuice sloot deze leerzame dag op ludieke wijze af met een interactief improvisatiecabaret.

De NVHVV bedankt de congrescommissieleden, Congress Company, de sponsoren, sprekers en anderen voor hun bijdrage aan een geslaagd CarVasZ 2018.

Klik hier voor het informatieboekje CarVasZ 2018

Klik hier voor het programmaschema

Klik hier voor de samenvattingen van de voordrachten

Klik hier voor de richtlijnen voor een presentatie en abstract

Klik hier voor de presentaties

Klik hier voor de foto's

Accreditatie is verleend door:

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
(Scholing Ambulancechauffeurs/Scholing Ambulancezorg/Scholing Praktijkverpleegkunde)
5 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) 5 punten
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 5 punten (Kwaliteitsdeel)
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) 5 punten
Stichting Beroepsopleiding Hartfunctie Laboranten (SBHFL) 6 punten
Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) 5 punten