CarVasZ 2021

CarVasZ 2021: “Hart voor de zorg, zorg voor het Hart" geannuleerd

Zoals u ongetwijfeld tijdens de persconferentie op 12 november jl. heeft vernomen, zijn verdere corona-maatregelen afgekondigd, die ons allemaal raken. Het bestuur van de NVHVV heeft daarom alsnog het besluit moeten nemen om CarVasZ 2021 te annuleren.

Naast het zorgdragen voor ieders gezondheid willen wij iedere beroepsprofessional de maximale ruimte geven om zich in te kunnen zetten waar zij nu het meest nodig zijn. Wij betreuren het als beroepsvereniging ten zeerste het congres te moeten annuleren omdat wij er ontzettend naar hebben uitgekeken. Des te meer kijken wij met goede moed uit naar 2022 om alsnog dit mooie programma te realiseren.

Wij hopen u volgend jaar in goede gezondheid te mogen begroeten en wensen u het beste toe.

Het bestuur en congrescommissie NVHVV

E-mail: info@carvasz.nl 


Sponsoring

Indien u interesse heeft in sponsormogelijkheden voor CarVasZ, neem dan contact op met: 

Cross Media Nederland
010-7421020
E-mail: info@crossmedianederland.com