Oproep deelname evaluatieonderzoek Wet BIG VH!

In opdracht van het ministerie van VWS vindt momenteel een evaluatieonderzoek plaats naar de noodzaak om een zelfstandige bevoegdheid voor een aantal voorbehouden handelingen toe te kennen aan de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) en daaraan gekoppeld de noodzaak om het beroep te verankeren in de Wet BIG. Op dit moment hebben de onderzoekers van het MUMC+, die dit evaluatieonderzoek uitvoeren, nog onvoldoende data om conclusies te kunnen trekken en aanbevelingen te kunnen doen.

BMH’s met uitstroomprofiel cardiodiagnostiek worden in de praktijk veelal ingezet in een functie die veel overeenkomsten vertoont met een hart- en vaatverpleegkundige. Het onderzoeksteam wil daarom graag data verzamelen bij hart- en vaatverpleegkundigen om deze te kunnen extrapoleren naar de BMH.

U kunt een bijdrage leveren aan het evaluatieonderzoek door een korte online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is tot 20 oktober 2019 in te vullen via onderstaande link.

https://www.mumc.nl/research/infrastructuur-en-ondersteuning/partners/kemta/vragenlijst-onderzoek-wet-big-vh

In overleg met uw beroepsvereniging wordt deze oproep gedaan.

Mocht u meer informatie wensen of vragen hebben over het evaluatieonderzoek of de vragenlijst, neemt u gerust contact op met het onderzoeksteam via onderzoek.wetbig@mumc.nl.

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Onderzoeksteam evaluatieonderzoeken Wet BIG

Maastricht UMC+