Rectificatie

In Cordiaal 1 – 2019 is in het artikel ‘Scholing en deskundigheidsontwikkeling’ een onjuiste quote geplaatst. Op pagina 9 is Margje Brummel-Vermeulen fout geciteerd. Zij wilde aangeven dat landelijke ontwikkelingen wat betreft scholing en deskundigheidsontwikkeling nog niet zijn uitgekristalliseerd, zoals onzekerheden rond de implementatie van BIG II. Voor afdelingen is het daarom lastig hierop te anticiperen. De redactie heeft in deze onzorgvuldig gehandeld, waarvoor excuses.

Klik hier voor de ingezonden brief met toelichting.