Lidmaatschap


Kosten lidmaatschap NVHVV

Vanaf 1 februari 2013 kunt u alleen via een automatische incasso een lidmaatschap van de NVHVV aangaan.

De contributie voor het reguliere lidmaatschap met automatische incasso bedraagt vanaf 2019 € 53,00. De contributie voor het reguliere lidmaatschap (lid vóór 1 februari 2013) zonder automatische incasso bedraagt € 55,00.

De leden hebben destijds gekozen voor deze vorm en kunnen hun lidmaatschap in een lopend jaar vóór 1 april veranderen in een incassolidmaatschap, met als voordeel het lagere tarief van € 53,00. De automatische incasso maakt onze administratieve processen eenvoudiger en stelt ons in staat om het contributiebedrag laag te houden. Een voordeel voor ieder lid!

Regulier lidmaatschap Aanmeldingsformulier middels automatische incasso € 53,00
Studentenlidmaatschap      Aanmeldingsformulier     middels automatische incasso € 35,00
Partnerlidmaatschap            Aanmeldingsformulier     middels automatische incasso € 20,00

           
Deze lidmaatschappen kunnen elk gewenst moment ingaan en worden ieder jaar automatisch verlengd. 

Machtigingsformulier automatische incasso

Regulier lidmaatschap

 • Cordiaal 5x per jaar
 • Korting op CNE's en CarVasZ
 • Gratis inschrijving in Kwaliteitsregister NVHVV
 • Korting op contributie NVHVV en NVVC bij een combilidmaatschap NVVC
 • Korting op contributie NU'91 bij een combilidmaatschap NU'91


Studentenlidmaatschap

 • Voor voltijdse BBL, MBO-V, HBO-V en BMH-studenten
 • Cordiaal 5x per jaar
 • Korting op CNE’s en CarVasZ
 • Inschrijving Kwaliteitsregister NVHVV niet mogelijk


Partnerlidmaatschap

 • Geen toezending Cordiaal: Cordiaal wordt 1x per adres toegestuurd
 • Korting op CNE’s en CarVasZ
 • Gratis inschrijving in Kwaliteitsregister NVHVV

Instellingsabonnement

Ziekenhuizen en instellingen kunnen een instellingsabonnement aangaan voor een afdeling. Per uitgave wordt één Cordiaal naar het opgegeven adres gestuurd. Er zijn geen persoonlijke voordelen voor de betreffende afdeling omdat het een abonnement betreft. De kosten voor het abonnement op Cordiaal bedragen per jaar € 77,36 exclusief 9% btw (€ 84,32 incl.).

Collectief lidmaatschap

Ziekenhuizen en instellingen kunnen een collectief lidmaatschap aangaan voor een afdeling. Het eerste jaar wordt een korting verleend van 10% op het contributiebedrag en de daaropvolgende jaren bedraagt de korting 5%.
Voorwaarden: geldig vanaf minimaal 10 personen, de werkgever betaalt de collectieve contributiefactuur, leden die onder dit collectief vallen worden individueel lid (lidmaatschap en voordelen zijn dus niet overdraagbaar).
Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het NVHVV-bureau.


Combilidmaatschap NVHVV - NVVC

NVHVV leden die ook lid zijn van de NVVC ontvangen bij een gecombineerd lidmaatschap van de NVHVV en NVVC een korting op hun contributie; u betaalt dan € 45,00 (via automatische incasso) i.p.v. € 53,00. Nieuwe leden kunnen deze optie aangeven op het aanmeldingsformulier voor een regulier lidmaatschap. Bestaande leden kunnen dit per mail doorgeven aan de ledenadministratie van zowel de NVHVV als de NVVC. Bij de NVVC betaalt men bij een combilidmaatschap € 180,00 (i.p.v. € 200,00) per jaar.


Combilidmaatschap NVHVV - NU'91

Wanneer u kiest voor een combinatielidmaatschap van de NVHVV en NU'91, dan betaalt u bij NU'91 € 6,80 per maand in plaats van € 13,25. Kijk voor meer informatie op www.nu91.nl/leden. Nieuwe leden kunnen deze optie aangeven op het aanmeldingsformulier voor een regulier lidmaatschap. Bestaande leden kunnen dit per mail doorgeven aan de ledenadministratie van zowel de NVHVV als NU'91.


 

Statuten NVHVV
 

Huishoudelijk Reglement NVHVV
 

Privacybeleid
 

Cookieverklaring

 


Opzeggen lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het kalenderjaar. Hiervoor dient men per mail (secretariaat@nvhvv.nl) op te zeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken (dus vóór
1 december). U ontvangt altijd een bevestiging van uw opzegging, in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van de opzegging en daarnaast een extra bericht aan het eind van het jaar. Mocht u geen bevestiging hebben hebben ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden via secretariaat@nvhvv.nl, waarbij u dan tevens de verzonden opzegging meestuurt, dan zullen wij zo snel mogelijk uw opzegging alsnog verwerken.