Algemene informatie
Tijdelijke aanpassing regeling Kwaliteitsregister in verband met Covid-19 pandemie
Aanmeldingsformulier
Te downloaden documenten
Openbaar register geherregistreerde NVHVV-leden
Accreditatie aanvragen door scholingsaanbieders

Inloggen kwaliteitsregister: houdt u al een dossier bij in het Kwaliteitsregister van de NVHVV, klik hier om in te loggen via “Mijn NVHVV" en kies daarna in het menu voor Inloggen Kwaliteitsregister. U wordt dan automatisch ingelogd op PE-Online. Rechtstreeks inloggen bij PE-Online is niet mogelijk.


Algemene informatie voor leden

In 2010 is het Kwaliteitsregister van de NVHVV in werking getreden. Het is een kwaliteitssysteem dat de verdere professionalisering van de beroepsgroep wil bevorderen door de werkervaring en scholing van cardiovasculair verpleegkundigen te waarderen in een register.

Hart- en vaatverpleegkundigen en gelieerde medewerkers (zoals hartfunctielaboranten, interventiemedewerkers) kunnen een portfolio bijhouden. Om een persoonlijk dossier aan te maken, dient u zich eerst aan te melden voor het Kwaliteitsregister.

Voor meer informatie over het reglement Kwaliteitsregister en het Accreditatiereglement, zie te downloaden documenten.


Tijdelijke aanpassing regeling Kwaliteitsregister in verband met Covid-19 pandemie

Mei 2020 – Het coronavirus heeft een enorme impact op de gezondheidszorg in Nederland en daarmee ook voor verpleegkundigen. Niet alleen voor wat betreft de werkdruk en werkzaamheden, ook het (mogelijk) niet meer kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de (her)registratie in het kwaliteitsregister van de NVHVV. Om die reden heeft het bestuur van de NVHVV besloten om tot 1 september op te schorten. Met andere woorden, wanneer de registratieperiode tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 afloopt en u niet aan de gestelde eisen hebt voldaan wordt u niet uitgeschreven. U krijgt dan tot 1 maart 2021 de tijd om alsnog aan de eisen te voldoen.

Omdat het kunnen volgen van scholingen en congressen ook na 1 september in ieder geval fysiek nog niet mogelijk was en ook niet op heel korte termijn gerealiseerd lijkt te worden, komt de accreditatiecommissie binnenkort met een aanvullend voorstel.

Maart 2021 – Aanvullend vastgesteld op 10 maart 2021
Het bestuur van de NVHVV volgt het voorstel van de accreditatiecommissie om naast de verlengde periode een korting van 25% op het totaal te behalen aantal punten te geven voor dossiers die lopen tot en met 2026.

Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister NVHVV


Aanmelden voor het Kwaliteitsregister NVHVV

Voordat u toegang kunt krijgen tot het PE-online portaal, waar u straks uw persoonlijke dossier kunt gaan bijhouden, dient u zich aan te melden via het aanmeldingsformulier. Met uw gegevens kunnen wij een dossier voor u laten aanmaken. Na bevestiging van uw aanmelding, kunt u met uw NVHVV-inloggegevens, toegang krijgen tot uw persoonlijke dossier. Nadat uw dossier is geactiveerd, dient u binnen 3 maanden de 'werkgeversverklaring bij aanvang Kwaliteitsdossier' (zie Te downloaden documenten) te uploaden.

Voor NVHVV-gelieerde medewerkers geldt tevens dat zij ook hun diploma binnen 3 maanden moeten uploaden. Gelieerde cardio-vasculaire medewerkers dienen een voltooide opleiding te hebben tot hartfunctielaborant, radiologisch laborant met angiografie-ervaring, cardiofysiologisch laborant, interventielaborant of vergelijkbare opleiding. Dit dient aangetoond te worden met een kopie van een diploma.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier Kwaliteitsregister cardiovasculair verpleegkundigen
(BIG-geregistreerd)

Klik hier voor het aanmeldingsformulier Kwaliteitsregister gelieerde medewerkers
(niet BIG-geregistreerd)


Te downloaden documenten

Reglement Registratie Kwaliteitsregister NVHVV-september 2015

Reglement Accreditatiesysteem Kwaliteitsregister NVHVV-juni 2016
(criteria voor aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten en criteria voor individuele accreditatie, ingediend door de geregistreerde)

Werkgeversverklaring eerste registratie

Werkgeversverklaring bij herregistratie na 5 jaar


Openbaar register geherregistreerde NVHVV-leden

Klik hier voor het openbaar register.


Accreditatie aanvragen door scholingsaanbieders

  • Ga naar www.pe-online.org/edu en log in op je account bij PE-Online. Vraag autorisatie aan voor de NVHVV als die nog niet is aangevraagd. Als je nog geen account hebt, dan kan je bij PE-Online een account aanvragen. Maak de accreditatieaanvraag aan en dien hem in.
  • Het tarief voor accreditatieaanvragen bedraagt € 125,00 per aanvraag. U ontvangt zo spoedig mogelijk de factuur via PE-Online. De aanvragen worden in behandeling genomen als het gefactureerde bedrag is ontvangen.
  • De aanvraagtermijn voor accreditatie is bij voorkeur minimaal een maand voor de datum van de bij- en/of nascholing.
  • Het reglement Accreditatiesysteem Kwaliteitsregister NVHVV wordt strikt gevolgd.