Binnen de NVHVV zijn werkgroepen opgericht van verschillende deelspecialismen in de cardiologie zoals hartfalen, atriumfibrilleren en ICD-zorg. Daarnaast is er ook een werkgroep wetenschappelijk onderzoek. Een volledig overzicht vindt u in de menubalk.

De werkgroepen houden zich bezig met ontwikkelingen in het vak en dragen dit uit via deze website, het vakblad Cordiaal en door het organiseren van scholing en bijeenkomsten. De werkgroepen worden vertegenwoordigd door (gespecialiseerd) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten uit het werkveld.

Meer informatie over de redactie van Cordiaal en de congrescommissie treft u op de respectievelijke pagina’s aan.