Doel

De werkgroep heeft als doel het verbinden van vasculaire zorg in Nederland door:

 • Een netwerk te bieden aan vasculair verpleegkundigen
 • Een bijdrage te leveren aan deskundigheidsbevordering voor vasculair verpleegkundigen middels nascholing en de werkveldcommissie van de post-hbo opleiding te Utrecht
 • Een bijdrage leveren aan het verspreiden van nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van vasculaire zorg (CarVasZ, Quadriceps) en het inbedden van deze ontwikkelingen in landelijke richtlijnen (platform vitale vaten, zorgstandaard en CBO-richtlijn CVRM)
 • Professionalisering van de beroepsgroep

Missie

De werkgroep beoogt de vasculaire zorg in Nederland op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs met elkaar te verbinden.

Activiteiten

Dit jaar zal de focus van de werkgroep liggen op:

 • Participeren in de werkgroep van update Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)
 • Participatie Platform vitale vaten: actualisatie zorgstandaard vasculair risicomanagement
 • CarVasZ: deelname in congrescommissie, organiseren van vasculaire sessies
 • Deelname werkveldcommissie post-hbo opleiding voor hart- en vaatverpleegkundigen
 • Voortgang beschrijven functieprofiel vasculair verpleegkundige volgens de CANMEDS methode
 • Organisatie CNE-VZ 2x per jaar
 • Participatie in redactieraad Cordiaal
 • Plaatsing artikelen in Cordiaal

Leden

Irene van der Ploeg, voorzitter Verpleegkundig Specialist Hart- en Vaatcentrum UMC Utrecht
Mariëlle Hartzema Verpleegkundig Specialist Cardiologie, team CMD Radboud UMC Nijmegen
Corien Flint Verpleegkundig Specialist Vasculaire geneeskunde UMC Utrecht
Else Korpershoek Verpleegkundig Specialist Diabetes en vasculaire zorg Spaarne Gasthuis Haarlem
Linda Smulders Verpleegkundig wetenschapper Vaatchirurgie Radboud UMC Nijmegen
Ymke Broers Verpleegkundig Specialist Vasculaire geneeskunde Diakonessenhuis Utrecht

‘De werkgroep vasculaire zorg is een enorme aanvulling op mijn werk op de polikliniek vasculaire geneeskunde. Via de werkgroep heb ik veel collega’s uit het land leren kennen. Daarnaast denken leden uit de werkgroep ook mee over thema’s op het gebied van vasculaire zorg. Denk bijvoorbeeld aan de multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement, of het beroepsdeelprofiel voor de hart- en vaatverpleegkundige. Ook het organiseren van scholingen, zoals CNE’s en CarVasZ, wordt gedaan door de werkgroep. Erg leuk om naast het ‘gewone werk’ ook overstijgend bezig te kunnen zijn!’

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met Irene van der Ploeg: irenevdploeg86@gmail.com