Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen

Doel

De werkgroep heeft als doel het verbinden van vasculaire zorg in Nederland door:

 • Een netwerk te bieden aan vasculair verpleegkundigen
 • Een bijdrage te leveren aan deskundigheidsbevordering voor vasculair verpleegkundigen middels nascholing en de werkveldcommissie van de post-HBO opleiding te Utrecht
 • Een bijdrage leveren aan het verspreiden van nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van vasculaire zorg (CarVasZ, Quadriceps) en het inbedden van deze ontwikkelingen in landelijke richtlijnen (platform vitale vaten, zorgstandaard en CBO-richtlijn CVRM)
 • Professionalisering van de beroepsgroep

Missie

De werkgroep beoogt de vasculaire zorg in Nederland op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs met elkaar te verbinden.

Activiteiten

Dit jaar zal de focus van de werkgroep liggen op:

 • Participeren in de werkgroep van update Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)
 • Participatie Platform vitale vaten: actualisatie zorgstandaard vasculair risicomanagement
 • CarVasZ: deelname in congrescommissie, organiseren van vasculaire sessies
 • Deelname werkveldcommissie post-HBO opleiding voor hart- en vaatverpleegkundigen
 • Voortgang beschrijven functieprofiel vasculair verpleegkundige volgens de CANMEDS methode
 • Organisatie CNE-VZ 2x per jaar
 • Participatie in redactieraad Cordiaal
 • Plaatsing artikelen in Cordiaal

Leden

Esther de Haan, voorzitter Verpleegkundig Specialist UMC Utrecht
Anke Hendriks, secretaris Verpleegkundig Specialist Vasculaire Geneeskunde Radboud UMC Nijmegen
Corien Flint Verpleegkundig Specialist Vasculaire Geneeskunde UMC Utrecht
Yvette Henstra Verpleegkundig Specialist Vasculaire Geneeskunde OLVG Amsterdam
Grietje van der Gaast Praktijkverpleegkundige Cardiovasculaire zorg en Diabetes Mellitus Syntein

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met:
Esther de Haan: e.dehaan-10@umcutrecht.nl.

Sluit Menu