NVHVV-travelgrant

De NVHVV wil graag buitenlands congresbezoek (ESC-congressen en WGCN Spring Meeting) stimuleren. In dit kader biedt de NVHVV jaarlijks één verpleegkundige of allied professional die naar een buitenlands congres wil gaan, een travelgrant aan voor een deel van de congres- en reiskosten.

Bent u lid van de NVHVV, dan kunt u bij de NVHVV een aanvraag doen voor die tegemoetkoming in congres- en reiskosten. De bijdrage bedraagt maximaal € 500,00.

Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

  • U bent minimaal een jaar lid of erelid van de NVHVV.
  • Het gekozen congres is interessant voor en van toepassing op hart- en vaatverpleegkundigen en allied professionals.
  • Een geaccepteerd abstract voor een (poster)presentatie op het desbetreffende congres is een pre.
  • U dient een schriftelijke aanvraag met motivatie (evt. inclusief abstract) en begroting in te dienen bij bestuur van de NVHVV. Indien u via andere kanalen ook kosten vergoed krijgt, dient dit vermeld te staan op de begroting.
  • Tijdens het congres de NVHVV actief vertegenwoordigen door bijvoorbeeld gezamenlijke bijeenkomsten met andere beroepsverenigingen bij te wonen en hierover aan het bestuur te rapporteren.
  • U dient binnen 3 maanden na het congres een verslag van het congres schrijven voor publicatie in het vakblad Cordiaal.

De NVHVV neemt zelfstandig een besluit of u voldoet aan de voorwaarden en de toekenning van de bijdrage. Alleen als u voldoet aan de voorwaarden en er is sprake is van een positief besluit onzerzijds, dan kunnen wij overgaan tot uitbetaling van de bijdrage. U dient hiervoor een declaratieformulier met bewijsstukken aan te leveren (declaratieformulier te verkrijgen via secretariaat@nvhvv.nl). Als u niet voldoet aan alle voorwaarden of geen positief besluit heeft ontvangen, kunnen wij niet overgaan tot uitbetaling. We zullen u per mail informeren over onze beslissing. De NVHVV behoudt zich altijd het recht voor om de bijdrage niet toe te kennen.

De NVHVV kan deze investering doen door contributiegelden en dient derhalve aan de leden te verantwoorden waaraan dit besteed wordt. Daarom is één van de voorwaarden een verslag in ons vakblad Cordiaal.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het bureausecretariaat via secretariaat@nvhvv.nl.