Op deze pagina treft u externe en interne vacatures aan.
Klik hier voor de interne vacatures.

EXTERNE VACATURES

Er zijn momenteel geen externe vacatures aangemeld.

INTERNE VACATURES

Vacatures binnen de NVHVV

  • (Vice)voorzitter NVHVV
  • Redactielid Cordiaal
  • Werkgroepleden werkgroep Acute Cardiale Zorg
  • Werkgroepleden werkgroep Cardio Thoracale Chirurgie
  • Werkgroepleden werkgroep Hartrevalidatie
  • Werkgroeplid werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie
  • Werkgroepleden werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek

Klik hier voor de omschrijving van deze interne vacatures.


Voor het plaatsen van uw personeelsadvertentie:
neem contact op met Cross Media Nederland

Telefoon: 010 – 742 10 20

Email: zorg@crossmedianederland.com

Website: www.crossmedianederland.com