Op deze pagina treft u externe en interne vacatures aan.

 • Er zijn op dit moment geen externe vacatures aangemeld.

Klik hier voor de interne vacatures.

INTERNE VACATURES

Vacatures binnen de NVHVV

 • Vicevoorzitter NVHVV
 • Penningmeester NVHVV
 • Lid Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister NVHVV
 • Redactielid Cordiaal
 • Werkgroepleden
  • Werkgroep Acute Cardiale Zorg
  • Werkgroep Atriumfibrilleren
  • Werkgroep Hartfalen
  • Werkgroep Hartrevalidatie
  • Werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie
  • Werkgroep Vasculaire Zorg

Klik hier voor de omschrijving van deze interne vacatures.


Voor het plaatsen van uw personeelsadvertentie:
neem contact op met Cross Media Nederland

Telefoon: 010 – 742 10 20

Email: zorg@crossmedianederland.com

Website: www.crossmedianederland.com