Op deze pagina treft u externe vacatures en interne bestuurs- en verenigingsfuncties aan.

EXTERNE VACATURES

Er zijn op dit moment geen externe vacatures aangemeld.

INTERNE VACATURES

WIJ ZOEKEN JOU

Beschikbare verenigingsfuncties NVHVV

 • (Vice)voorzitter NVHVV
 • Penningmeester NVHVV
 • Leden Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister NVHVV
 • Redactieleden Cordiaal
 • Werkgroepleden
  • Werkgroep Acute Cardiale Zorg
  • Werkgroep Atriumfibrilleren
  • Werkgroep Hartfalen
  • Werkgroep Hartrevalidatie
  • Werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie
  • Werkgroep Vasculaire Zorg

Klik hier voor de omschrijving van deze interne verenigingsvacatures.


Voor het plaatsen van uw personeelsadvertentie:
neem contact op met Cross

Telefoon: 010 – 742 10 20

Email: zorg@cross.nl

Website: www.cross.nl