Op deze pagina treft u externe en interne vacatures aan.
Klik hier voor de interne vacatures.

EXTERNE VACATURES

Vacature DCVA

Projectmanager Analyse kennishiaten- en onderzoeksagenda's

Wil jij je ook inzetten om de strijd met hart- en vaatziekten aan te gaan? Binnen de pijler Onderzoeksbeleid van de DCVA zijn we op zoek naar een projectmanager voor een periode van 3 maanden, 2 dagen per week. Deze projectmanager gaat zich bezighouden met het analyseren van de verschillende kennishiaten- en onderzoeksagenda’s van de bij de DCVA aangesloten partners ten behoeve van het opstellen van een roadmap voor de pijler onderzoeksbeleid van de DCVA.

Veel van de wetenschappelijke beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij de DCVA hebben (recentelijk) een kennishiatenagenda opgesteld. In een kennishiatenagenda worden vragen geformuleerd die bestaande zorg doelmatiger en effectiever maken. Met de recente toetreding tot de DCVA van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV), Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG), Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep (NNW), Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) helpt een analyse van alle kennishiatenagenda’s om de grootste uitdagingen in de bestaande zorg op zowel cardiaal als vasculair gebied te identificeren en te bespreken op welke manier de DCVA een rol kan spelen bij het oplossen hiervan.

De volledige vacaturetekst kunt u hier downloaden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@dcvalliance.nl.

INTERNE VACATURES

Vacatures binnen de NVHVV

  • Hoofdredacteur Cordiaal
  • Penningmeester NVHVV
  • Lid Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister
  • Redactielid Cordiaal
  • Werkgroepleden werkgroep Acute Cardiale Zorg
  • Werkgroepleden werkgroep Hartfalen
  • Werkgroepleden werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie
  • Werkgroepleden werkgroep Vasculaire Zorg

Klik hier voor de omschrijving van deze interne vacatures.


Voor het plaatsen van uw personeelsadvertentie:
neem contact op met Cross Media Nederland

Telefoon: 010 – 742 10 20

Email: zorg@crossmedianederland.com

Website: www.crossmedianederland.com