Interne vacatures NVHVV

Hoofdredacteur Cordiaal
Penningmeester NVHVV
Lid Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister
Redactielid Cordiaal
Werkgroepleden werkgroep Acute Cardiale Zorg
Werkgroepleden werkgroep Hartfalen
Werkgroepleden werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie
Werkgroepleden werkgroep Vasculaire Zorg


Vacature Hoofdredacteur Cordiaal

Gaat jouw bloed sneller stromen van Cordiaal, een vakblad met alle ins en outs binnen de cardiovasculaire zorg? Zoek je verdieping en verbreding binnen dit specialisme, wil je een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering en daarmee de kwaliteit van zorg, wil je leren wat het runnen van een vakblad inhoudt of wil je in aanraking komen met allerlei verschillende mensen en functies binnen de cardiovasculaire zorg en ben je goed in plannen? Dan is de functie hoofdredacteur bij het vakblad Cordiaal van de NVHVV echt iets voor jou!

Wat is Cordiaal?
De NVHVV is een beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg. De NVHVV bestaat uit een dagelijks bestuur en meerdere werkgroepen. Cordiaal is hier een van en verzorgt het vakblad Cordiaal dat vijf keer per jaar uitkomt. Het blad staat vol interessante artikelen, verenigingsnieuws, ziektebeelden en brengt congressen en scholingsaanbod onder de aandacht. De inhoud van de Cordiaal komt tot stand op basis van ideeën van de redactie(raad)leden. Voor het grootste deel zorgen de werkgroepen voor artikelen, rubrieken en congresverslagen. De eindredactie van Cordiaal is in handen van een professionele eindredacteur en de lay-out wordt verzorgd door een extern bureau.
Onze missie is bijdragen aan deskundigheidsbevordering en onze leden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen uit het werkveld en van (wetenschappelijk) onderzoek binnen de cardiovasculaire zorg.

Wat bieden wij jou?
Een dynamische functie waarbij je zal ervaren hoe het is om de eindverantwoording te dragen bij het realiseren van een vakblad. Hoe leuk het is om dit te creëren met een door jou aangestuurde redactie. Daarbij blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de cardiovasculaire zorg. Je leert om efficiënt te werken, optimaal samen te werken, te plannen, te presenteren/voor te zitten en soms met lastige situaties om te gaan.

Als hoofdredacteur ben je voorzitter van de werkgroep en dat maakt je automatisch bestuurslid binnen onze middelgrote, zelfstandige beroepsvereniging. In de functie van hoofdredacteur heb je de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden. Je spreekt en/of ontmoet veel nieuwe mensen binnen het werkveld.

De redactie, wie zijn wij?
De redactie bestaat op dit moment uit een hoofdredacteur, eindredacteur en zes redactieleden. Wij zijn van verschillende leeftijden en bekleden verschillende functies binnen het verpleegkundige vak. Van cardiologie / CCU verpleegkundige, verpleegkundig specialist tot echocardiografist. Je zal terecht komen in een leuk en gemotiveerd team dat iedere keer met passie streeft naar een mooie uitgave van Cordiaal. Voordat wij ons aansloten bij Cordiaal had niemand van ons ervaring in de wereld van de journalistiek, behalve onze eindredactrice (journaliste).

Wat vragen wij?
Wij zoeken een enthousiaste verpleegkundige die het leuk vindt om buiten zijn/haar reguliere werk zich in te zetten voor kwaliteitsbevordering binnen de cardiovasculaire zorg. Onze voorkeur ligt bij een verpleegkundige of iemand die binnen de cardiovasculaire zorg werkt.

Jij bent straks eindverantwoordelijk voor Cordiaal, zowel qua inhoud als qua uiterlijk. Natuurlijk helpt de hele redactie hieraan mee. Je moet goed zijn in plannen, nauwkeurig kunnen werken en communicatief vaardig zijn. Samenwerking is eigenlijk de belangrijkste factor die je nodig hebt als hoofdredacteur. Je moet contact onderhouden met het dagelijks bestuur, de redactie, werkgroepen (redactieraadsleden), auteurs, instanties en het publicatiebureau. Aan jou de taak iedereen aan te sturen en deadlines te bewaken, de spin in het web. In principe verloopt de meeste communicatie via de mail.

Verder leid je als hoofdredacteur alle redactievergaderingen, zes keer per jaar waarvan drie telefonisch en drie op locatie, en bereid je deze voor door middel van een agenda. Ook ben je als hoofdredacteur dus automatisch bestuurslid, hetgeen betekent dat je vier vergaderingen op locatie per jaar bijwoont, waarbij wordt verwacht dat er een jaarplan en een jaarverslag aangeleverd wordt en dat je deze kort presenteert tijdens de ALV. Alle vergaderingen vinden plaats in Utrecht.

Dit maakt dat je op een tijdsinvestering uitkomt van ongeveer vijf uur per week, de twee weken voor publicatie zijn het drukst en soms zijn er juist hele rustige weken.

Je hoeft geen ervaring te hebben alleen een positieve houding en inzet!

Ons aanbod

  • Het is vrijwilligerswerk wat betekent dat er geen betaling tegenover staat. Je ontvangt wel een vacatiegeldvergoeding en een sluitende reiskostenvergoeding;
  • Je kunt je activiteiten als redactielid gebruiken in je registratie als verpleegkundige en als verpleegkundig specialist;
  • Je wordt ingeschreven bij de Kvk als bestuurslid van de vereniging.

Heb je interesse in de vacature als hoofdredacteur van het vakblad Cordiaal en wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Wim Janssen via cordiaalredactie@gmail.com.


Penningmeester NVHVV

Wij zoeken jou !

Ben jij betrokken bij de patiënt met hart- en vaatziekten, heb je affiniteit met beheren van verenigingsgelden, dan kan het penningmeesterschap van de NVHVV wellicht een nieuwe uitdaging voor je zijn.

Binnen het Dagelijks Bestuur zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester die onderdeel is van het Dagelijks Bestuur en samen met de (vice)voorzitter de koers van de NVHVV uitzet.

Je taken bestaan uit beheren van verenigingsgelden, samen met de voorzitter. Je neemt financiële beslissingen binnen de kaders van de verenigingsbegroting. Je draagt zorg voor betalingen en genereren van inkomsten. Je wordt in de afhandeling van inkomsten en uitgaven ondersteund door een ervaren bureaumanager die de exploitatiegegevens verzorgt en het werk voorbereidt. Met haar stem je zaken af.

Als penningmeester stel je je transparant op naar de leden en leg je aan hen verantwoording af over het gevoerde financieel beleid in de ALV. Je laat het gevoerde financiële beleid door de leden controleren en vraagt hen om goedkeuring in de ALV.
In samenspraak met de voorzitter stel je een jaarlijkse begroting op, die je tijdens een ALV presenteert. Je streeft naar een financieel gezonde situatie voor de vereniging en haar leden. Je bereidt contracten voor, in samenspraak met het bureaumanagement en leden DB.

Wij bieden jou de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe ontwikkelingen in de cardiovasculaire zorg en ervaring in een bestuurlijke functie bij een middelgrote zelfstandige beroepsvereniging.

Je hebt een verpleegkundige achtergrond en bent lid van de NVHVV. Je kunt een verklaring omtrent goed gedrag (VOG) afgeven, alvorens benoeming. Verder beschik je over bestuurlijke ervaring of ben je hierin leerbaar.

Wat is de investering? Je woont vier bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ALV bij. Verder vergader je in een vierwekelijkse frequentie met de leden van het Dagelijks Bestuur via Teams. Je gaat als DB-lid mee naar vergaderingen van aanpalende verenigingen of partners en onderhoudt contact met organisaties die de vereniging ondersteunen. De tijdsinvestering wisselt, maar is circa 12 – 15 uur per maand. Je ontvangt jaarlijks een vergoeding in de vorm van vacatiegeld en een sluitende reiskostenvergoeding. Je krijgt gratis toegang tot CARVASZ, waar je een actieve rol hebt als bestuurslid.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als penningmeester actief te zijn, neem dan contact op met Marja Nierop via penningmeester@nvhvv.nl.


Vacature lid Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister van de NVHVV. De accreditatiecommissie bestaat uit drie commissieleden die de binnengekomen aanvragen voor accreditatie van bij- en nascholingen, symposia en congressen beoordelen. De scholing dient relevant te zijn voor en bij te dragen aan competentieversterking van cardiovasculair verpleegkundigen en gelieerde medewerkers, zoals interventiemedewerkers en hartfunctielaboranten. Dat wil zeggen de combinatie van kennis, vaardigheid en attitude die nodig is om kwalitatief verantwoord te handelen in de praktijk. Daarbij kijkt de commissie onder meer naar niveau, inhoud en opbouw van het programma. Aan de hand van het accreditatiereglement bepaalt de commissie of de aanvraag wordt gehonoreerd. De toegekende punten worden vervolgens toegevoegd aan het digitale kwaliteitsdossier van de deelnemer, zodat de punten meetellen voor hun herregistratie.

Om de aanvragen te beoordelen, kunnen de commissieleden vanuit huis inloggen en advies geven over accreditatie van de scholing. Verder vinden er jaarlijks twee vergaderingen op locatie plaats. De gemiddelde tijdsbesteding is 1 à 2 uur per week, inclusief vergaderingen en afhankelijk van de hoeveelheid accreditatieaanvragen. Voor deze vrijwillige functie is een vacatiegeldvergoeding van toepassing en tevens wordt een sluitende reiskostenvergoeding verstrekt.

Het doel van dit kwaliteitsregister is het stimuleren en registreren van deskundigheidbevorderende activiteiten. Het betreffende registratiesysteem maakt gebruik van een digitaal systeem (PE-online) waarin aanbieders van bijscholingen, symposia en congressen hun aangeboden activiteiten kunnen aanmelden. Ook individuele leden kunnen niet-geaccrediteerde scholingen uploaden en laten beoordelen. Leden van de NVHVV kunnen via een persoonlijk dossier op dit platform hun behaalde accreditatiepunten bijhouden.

De afzonderlijke leden van de accreditatiecommissie beoordelen, individueel, iedere aanvraag die binnenkomt aan de hand van de kwaliteitscriteria zoals vastgesteld in het NVHVV Accreditatiesysteem. Een belangrijk onderdeel hierbij vormen de zogenaamde studiebelastingsuren. Bij een uniforme beoordeling door de leden van de accreditatiecommissie volgt toekenning, wanneer er verschillen zijn, volgt onderling overleg (via het platform) tot overeenstemming bereikt is. Incidenteel wordt dit meegenomen naar het tweejaarlijkse overleg van de commissie.

Wat betreft het profiel van de leden van de accreditatiecommissie:

  • Lid zijn (worden) van de NVHVV
  • Kennis van en affiniteit met bij- en nascholing ten behoeve van de beroepsgroep
  • Leden van de accreditatiecommissie mogen niet zelf betrokken zijn bij de organisatie van bijscholingen, congressen, etc.
  • Leden worden benoemd door het dagelijks Bestuur van de NVHVV

Heb je interesse in deze functie, neem dan contact op met het NVHVV-bureau via secretariaat@nvhvv.nl.


Vacature Redactielid Cordiaal

De NVHVV heeft een vacature binnen de redactie van Cordiaal:

Gaat jouw bloed sneller stromen van Cordiaal, een vakblad met alle ins en outs binnen de cardiovasculaire zorg? Zoek je verdieping en verbreding binnen dit specialisme, wil je een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering en daarmee de kwaliteit van zorg, wil je leren wat het runnen van een vakblad inhoudt of wil je in aanraking komen met allerlei verschillende mensen en functies binnen de cardiovasculaire zorg, dan zoeken wij jou!

Buiten de gespecialiseerde verpleegkundigen zijn we juist op zoek naar niet-gespecialiseerde verpleegkundigen van de afdelingen cardiologie, vaatchirurgie en neurologie.

Je hoeft geen ervaring te hebben alleen een positieve houding en inzet!

De redactie bestaat nu uit een hoofdredacteur, een eindredacteur en vijf redactieleden. We hebben circa zes vergaderingen per jaar, waarvan drie in Utrecht en de andere drie telefonisch. Taken worden in onderling overleg verdeeld. De tijdsinvestering wisselt, maar is circa 6 tot 8 uur per maand. Reiskosten worden vergoed. Je kunt je activiteiten als redactielid gebruiken in je registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

Meld je aan als redacteur van Cordiaal !

Mail naar: cordiaalredactie@gmail.com


Vacature werkgroep Acute Cardiale Zorg

Dit is de naam van de werkgroep binnen de NVHVV die in nauwe samenwerking met Venticare het cardiologiedeel van het symposium verzorgt. Naast Venticare is de werkgroep ook op andere (educatieve) gebieden actief, zoals het organiseren van een eigen minisymposium, bijdrage leveren aan het CarVasZ-symposium, input leveren voor richtlijnen en protocollen, bijdrage leveren aan de Cordiaal, toezicht houden op de CCU-opleiding, etc.

In verband met het afscheid van enkele leden zijn wij op zoek naar één of twee CCU-verpleegkundigen, die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied middels bovenstaande activiteiten. We komen graag met jou in contact om je te informeren over de groepssamenstelling, de taken, tijdsbelasting, vergoedingen, wederzijdse verwachtingen en/of andere vragen van jouw kant.

Trek de stoute schoenen aan en informeer eens even; we maken erg graag gebruik van je expertise!!!

Graag zien we je reactie tegemoet via de voorzitter van de werkgroep, Anoeska van Dorst, te bereiken via avandorst@amphia.nl. Hier kun je ook terecht als je meer over deze vacature te weten wilt komen.Vacature werkgroep Hartfalen

De werkgroep hartfalen is op zoek naar nieuwe werkgroepleden.

De werkgroep zet zich in voor het verbeteren van de zorg voor de hartfalen patiënt door o.a. het organiseren van scholing en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkelingen van richtlijnen op het gebied van hartfalen.

Ben jij verpleegkundige en tijdens je dagelijkse werkzaamheden betrokken bij de zorg en behandeling van hartfalen patiënten? Lijkt het je leuk om ervaringen op te doen bij het organiseren van scholingen en je expertise te delen met collega’s buiten je huidige netwerk?

Wij zijn een  actieve werkgroep met leden die werkzaam zijn in zowel de 1e, 2e als 3e lijn. Wij bieden jou de mogelijkheid je netwerk uit te breiden, bij een actieve bijdrage gratis toegang tot CNE’sen CarVasZ, plus reiskosten vergoeding voor deelname aan vergaderingen (deels online, deels fysiek in Utrecht). Je kunt je activiteiten als werkgroeplid gebruiken voor je registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Uiteraard ben je lid van de NVHVV, of je bent bereid dit te worden.

Bij interesse of vragen over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn kun je je wenden tot de voorzitter van de werkgroep Marlies Niesing, mlniesing@alrijne.nl.

We nodigen je graag uit om een keer deel te nemen aan een vergadering!


Vacature werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie

Ben jij betrokken bij de ICD-patiënten en/of betrokken bij elektrofysiologie, houd jij je in je werk dagelijks bezig met ICD’s en/of elektrofysiologie en wil je je bezighouden met landelijke ontwikkelingen op het gebied van de ICD’s en/of elektrofysiologie? Dan is lidmaatschap van de werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie (WIBEN) echt iets voor jou!
In de WIBEN zijn wij op zoek naar enthousiaste nieuwe teamleden die onze werkgroep komen versterken. Met samenwerking en het uitwisselen van best practices tussen de verschillende ziekenhuizen geloven wij dat de begeleiding van ICD en Elektrofysiologie patiënten naar een hoger level gebracht kan worden. Wij bieden jou de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, ervaring op te doen in het organiseren van scholingen en je ervaringen direct te delen met collega`s uit andere ziekenhuizen.

Wat kost het je?
We houden 4 vergaderingen per jaar in of rondom Utrecht. Daarnaast vragen we je inzet voor het organiseren van symposia en scholingen. Taken worden in onderling overleg verdeeld. De tijdsinvestering wisselt, maar is circa 2 à 3 uur per maand.

Je lidmaatschap levert ook directe voordelen op, zoals mogelijkheden tot gratis toegang tot CNE’s en CarVasZ, je ontvangt een reiskostenvergoeding voor deelname aan vergaderingen en je kunt je activiteiten als werkgroeplid gebruiken in de registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn, neem dan contact op met onze voorzitter Resy Verheijen: r.verheijen@antoniusziekenhuis.nl.


Vacature werkgroep Vasculaire Zorg

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn, neem dan contact op met Grietje van der Gaast: gvandergaast09@gmail.com.