Interne vacatures NVHVV

(Vice)voorzitter NVHVV
Penningmeester NVHVV
Lid Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister NVHVV
Redactieleden Cordiaal
Werkgroepleden werkgroep Acute Cardiale Zorg
Werkgroepleden werkgroep Atriumfibrilleren
Werkgroepleden werkgroep Hartfalen
Werkgroepleden werkgroep Hartrevalidatie
Werkgroepleden werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie
Werkgroepleden werkgroep Vasculaire Zorg


Vacature (vice)voorzitter NVHVV

Word jij onze nieuwe (vice)voorzitter?
Wij zijn op zoek naar een nieuwe (vice)voorzitter die het dagelijks bestuur gaat versterken in het besturen van onze vereniging. Heb jij een verpleegkundige achtergrond en lijkt het jou uitdagend om bij te dragen aan de missie van onze vereniging? Lees dan verder!

De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) is een beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg. Onze missie is “iedere cardiovasculaire verpleegkundige competent”. Onze kernactiviteiten zijn dan ook gericht op het organiseren van congressen, scholingen en het publiceren van een vakblad genaamd Cordiaal.

Wij zijn op zoek naar iemand die het een uitdaging vindt om met verschillende (externe) partijen om tafel te zitten, iemand die inspireert met een visie, iemand die zich proactief opstelt en besluitvaardig is. Herken je jezelf in al deze punten of in een van de punten? Neem dan contact met ons op!

Waarom zou jij lid moeten worden van ons Dagelijks Bestuur?

  • Omdat je het leuk vindt om naast je dagelijks werk een bijdrage te leveren aan het competent krijgen en houden van hart- en vaatverpleegkundigen;
  • Omdat je naast je werk nog wat tijd over hebt en vrijwilligerswerk bij een plaatselijke sportvereniging niet echt je ding is;
  • Omdat je geïnteresseerd bent in de landelijke vraagstukken binnen de cardiologische zorg en hier graag een bijdrage aan wilt leveren;
  • Maar met name omdat je je herkent in de dingen waar wij voor staan en daar een bijdrage aan wilt leveren.

Algemeen
Omdat je als vicevoorzitter deel uit maakt van het dagelijks bestuur samen met de voorzitter en penningmeester zal de tijdsinvestering ongeveer 2 uur per week zijn. Een keer per maand komen we (digitaal) bij elkaar om zicht te houden op de lopende zaken. Uiteraard wisselt de tijdsinvestering in rustigere periodes in de zomer en wat meer tijd richting het eind van het jaar.

Als vicevoorzitter stroom je na 1 jaar door naar voorzitter. In deze functie ben je ongeveer 4 uur per week bezig met bestuurlijke taken (ook dit wisselt uiteraard).

Jaarlijks ontvang je een vergoeding in de vorm van vacatiegeld en een sluitende reiskostenvergoeding.

Geïnteresseerd?
Denk je na het lezen van het bovenstaande “dit past bij mij?”, of heb je nog enkele vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We staan je graag te woord! Stuur een mail naar Rudi Flipkens, voorzitter NVHVV via voorzitter@nvhvv.nl.


Vacature Penningmeester NVHVV

Ben jij betrokken bij de patiënt met hart- en vaatziekten, heb je affiniteit met beheren van verenigingsgelden, dan kan het penningmeesterschap van de NVHVV wellicht een nieuwe uitdaging voor je zijn.

Binnen het Dagelijks Bestuur zijn wij op zoek naar een nieuwe (vice)penningmeester die onderdeel is van het Dagelijks Bestuur en samen met de (vice)voorzitter de koers van de NVHVV uitzet.

Je taken bestaan uit beheren van verenigingsgelden, samen met de voorzitter. Je neemt financiële beslissingen binnen de kaders van de verenigingsbegroting. Je draagt zorg voor betalingen en genereren van inkomsten. Je wordt in de afhandeling van inkomsten en uitgaven ondersteund door een ervaren bureaumanager die de exploitatiegegevens verzorgt en het werk voorbereidt. Met haar stem je zaken af.

Als penningmeester stel je je transparant op naar de leden en leg je aan hen verantwoording af over het gevoerde financieel beleid in de ALV. Je laat het gevoerde financiële beleid door de leden controleren en vraagt hen om goedkeuring in de ALV.

In samenspraak met de voorzitter stel je een jaarlijkse begroting op, die je tijdens een ALV presenteert. Je streeft naar een financieel gezonde situatie voor de vereniging en haar leden. Je bereidt contracten voor, in samenspraak met het bureaumanagement en leden DB.

Wij bieden jou de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe ontwikkelingen in de cardiovasculaire zorg en ervaring in een bestuurlijke functie bij een middelgrote zelfstandige beroepsvereniging.

Je hebt een verpleegkundige achtergrond en bent lid van de NVHVV. Je kunt een verklaring omtrent goed gedrag (VOG) afgeven, alvorens benoeming. Verder beschik je over bestuurlijke ervaring of ben je hierin leerbaar.

Wat is de investering? Je woont vier bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ALV bij. Verder vergader je in een vier-wekelijkse frequentie met de leden van het Dagelijks Bestuur via Teams. Je gaat als DB-lid mee naar vergaderingen van aanpalende verenigingen of partners en onderhoudt contact met organisaties die de vereniging ondersteunen. De tijdsinvestering wisselt, maar is circa 12 – 15 uur per maand. Je ontvangt jaarlijks een vergoeding in de vorm van vacatiegeld en een sluitende reiskostenvergoeding. Je krijgt gratis toegang tot CarVasZ, waar je een actieve rol hebt als bestuurslid.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als penningmeester actief te zijn, neem dan contact op met Anne-Marie Troost-Oppelaar via a.m.oppelaar@umcutrecht.nl.


Vacature lid Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister NVHVV

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister van de NVHVV. De accreditatiecommissie bestaat uit drie commissieleden die de binnengekomen aanvragen voor accreditatie van bij- en nascholingen, symposia en congressen beoordelen. De scholing dient relevant te zijn voor en bij te dragen aan competentieversterking van cardiovasculair verpleegkundigen en gelieerde medewerkers, zoals interventiemedewerkers en hartfunctielaboranten. Dat wil zeggen de combinatie van kennis, vaardigheid en attitude die nodig is om kwalitatief verantwoord te handelen in de praktijk. Daarbij kijkt de commissie onder meer naar niveau, inhoud en opbouw van het programma. Aan de hand van het accreditatiereglement bepaalt de commissie of de aanvraag wordt gehonoreerd. De toegekende punten worden vervolgens toegevoegd aan het digitale kwaliteitsdossier van de deelnemer, zodat de punten meetellen voor hun herregistratie.

Om de aanvragen te beoordelen, kunnen de commissieleden vanuit huis inloggen en advies geven over accreditatie van de scholing. Verder vinden er jaarlijks twee vergaderingen op locatie plaats. De gemiddelde tijdsbesteding is 1 à 2 uur per week, inclusief vergaderingen en afhankelijk van de hoeveelheid accreditatieaanvragen. Voor deze vrijwillige functie is een vacatiegeldvergoeding van toepassing en tevens wordt een sluitende reiskostenvergoeding verstrekt.

Het doel van dit kwaliteitsregister is het stimuleren en registreren van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Het betreffende registratiesysteem maakt gebruik van een digitaal systeem (PE-online) waarin aanbieders van bijscholingen, symposia en congressen hun aangeboden activiteiten kunnen aanmelden. Ook individuele leden kunnen niet-geaccrediteerde scholingen uploaden en laten beoordelen. Leden van de NVHVV kunnen via een persoonlijk dossier op dit platform hun behaalde accreditatiepunten bijhouden.

De afzonderlijke leden van de accreditatiecommissie beoordelen, individueel, iedere aanvraag die binnenkomt aan de hand van de kwaliteitscriteria zoals vastgesteld in het NVHVV Accreditatiesysteem. Een belangrijk onderdeel hierbij vormen de zogenaamde studiebelastingsuren. Bij een uniforme beoordeling door de leden van de accreditatiecommissie volgt toekenning, wanneer er verschillen zijn, volgt onderling overleg (via het platform) tot overeenstemming bereikt is. Incidenteel wordt dit meegenomen naar het tweejaarlijkse overleg van de commissie.

Wat betreft het profiel van de leden van de accreditatiecommissie:

  • Lid zijn (worden) van de NVHVV
  • Kennis van en affiniteit met bij- en nascholing ten behoeve van de beroepsgroep
  • Leden van de accreditatiecommissie mogen niet zelf betrokken zijn bij de organisatie van bijscholingen, congressen, etc.
  • Leden worden benoemd door het Dagelijks Bestuur van de NVHVV

Heb je interesse in deze functie, neem dan contact op met het NVHVV-bureau via secretariaat@nvhvv.nl.


 

Vacature Redactielid Cordiaal

De NVHVV heeft een vacature binnen de redactie van Cordiaal:

Gaat jouw bloed sneller stromen van Cordiaal, een vakblad met alle ins en outs binnen de cardiovasculaire zorg? Zoek je verdieping en verbreding binnen dit specialisme, wil je een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering en daarmee de kwaliteit van zorg, wil je leren wat het runnen van een vakblad inhoudt of wil je in aanraking komen met allerlei verschillende mensen en functies binnen de cardiovasculaire zorg, dan zoeken wij jou!

Buiten de gespecialiseerde verpleegkundigen zijn we juist op zoek naar niet-gespecialiseerde verpleegkundigen van de afdelingen cardiologie, vaatchirurgie en catheterisatiekamers.

Je hoeft geen ervaring te hebben alleen een positieve houding en inzet!

De redactie bestaat nu uit een hoofdredacteur, een eindredacteur en vijf redactieleden. We hebben circa vijf vergaderingen per jaar, vrijwel allemaal digitaal. Taken worden in onderling overleg verdeeld. De tijdsinvestering wisselt, maar is circa 6 tot 8 uur per maand. Reiskosten worden vergoed (indien van toepassing). Je kunt je activiteiten als redactielid gebruiken in je registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

Meld je aan als redacteur van Cordiaal !

Mail naar: cordiaalredactie@gmail.com


Vacature werkgroep Acute Cardiale Zorg

Dit is de naam van de werkgroep binnen de NVHVV die in nauwe samenwerking met Venticare het cardiologiedeel van het symposium verzorgt. Naast Venticare is de werkgroep ook op andere (educatieve) gebieden actief, zoals het organiseren van een eigen minisymposium, bijdrage leveren aan het CarVasZ-symposium, input leveren voor richtlijnen en protocollen, bijdrage leveren aan de Cordiaal, toezicht houden op de CCU-opleiding, etc.

In verband met het afscheid van enkele leden zijn wij op zoek naar één of twee CCU-verpleegkundigen, die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied middels bovenstaande activiteiten. We komen graag met jou in contact om je te informeren over de groepssamenstelling, de taken, tijdsbelasting, vergoedingen, wederzijdse verwachtingen en/of andere vragen van jouw kant.

Trek de stoute schoenen aan en informeer eens even; we maken erg graag gebruik van je expertise!!!

Graag zien we je reactie tegemoet via de voorzitter van de werkgroep, Anoeska van Dorst, te bereiken via avandorst@amphia.nl. Hier kun je ook terecht als je meer over deze vacature te weten wilt komen.


Vacature werkgroep Atriumfibrilleren

Heb je oog voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van atriumfibrilleren (AF)? Ben jij verpleegkundige of verpleegkundig specialist op het gebied van AF? Heb je oog voor nieuwe ontwikkelingen en wil je hierin participeren? Vind je het leuk om met andere collega’s binnen AF hiaten in kennis en/of verbetermogelijkheden in de zorg aan te pakken? Dit kan o.a. door helpen met het organiseren van congressen, bijscholingen of schrijven voor Cordiaal. Dan zoeken we jou als lid van de werkgroep AF!

De werkgroep AF is één van de werkgroepen van de NVHVV en richt zich op de ontwikkelingen op het gebied van AF. De werkgroep AF wil graag uitbreiden met nieuwe werkgroepleden die affiniteit hebben met AF en de AF-polikliniek. Derhalve zoeken wij enthousiaste, (pro)actieve en kritische professionals die willen participeren binnen de werkgroep en willen inspelen op de nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.

Heb je interesse en zie je kans om naast je dagelijkse werkzaamheden af en toe tijd vrij te maken voor deze werkgroep? Je deelname aan de werkgroep is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend!
Als werkgroeplid woon je de vergaderingen bij (4-6 per jaar), waarvan enkele telefonisch en enkele op locatie te Utrecht plaatsvinden. De werkgroepleden ontvangen hiervoor een reiskostenvergoeding. Daarnaast zijn er taken die onderling verdeeld worden en betrekking hebben op je aandachtsgebied.

Heb je naar aanleiding van deze vacature interesse of nog vragen over onze werkgroep, neem dan contact met ons op! Je kan mailen naar Lucy Vinke (tijdelijk voorzitter werkgroep AF): L.vinke@stjansdal.nl. We nemen dan contact met je op.


Vacature werkgroep Hartfalen

De werkgroep Hartfalen is op zoek naar nieuwe werkgroepleden.

De werkgroep zet zich in voor het verbeteren van de zorg voor de hartfalen patiënt door o.a. het organiseren van scholing en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkelingen van richtlijnen op het gebied van hartfalen.

Ben jij verpleegkundige en tijdens je dagelijkse werkzaamheden betrokken bij de zorg en behandeling van hartfalen-patiënten? Lijkt het je leuk om ervaringen op te doen bij het organiseren van scholingen en je expertise te delen met collega’s buiten je huidige netwerk?

Wij zijn een actieve werkgroep met leden die werkzaam zijn in zowel de 1e, 2e als 3e lijn. Wij bieden jou de mogelijkheid je netwerk uit te breiden, bij een actieve bijdrage gratis toegang tot CNE’s of CarVasZ, plus reiskostenvergoeding voor deelname aan vergaderingen (deels online, deels fysiek in Utrecht). Je kunt je activiteiten als werkgroeplid gebruiken voor je registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Uiteraard ben je lid van de NVHVV, of je bent bereid dit te worden.

Bij interesse of vragen over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn kun je je wenden tot de voorzitter a.i. van de werkgroep Ingrid Hogewerf, i.hogewerf@icare.nl.

We nodigen je graag uit om een keer deel te nemen aan een vergadering!


Vacature werkgroep Hartrevalidatie

Ben jij betrokken bij de patiënt met hart- en vaatziekten, houd jij je dagelijks bezig met de hartrevalidatie en wil je je bezig houden met landelijke ontwikkelingen op het gebied van de hartrevalidatie dan is wellicht een lidmaatschap van de werkgroep hartrevalidatie iets voor jou.

Wij bieden jou de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, ervaring op te doen in het organiseren van scholingen en je ervaringen direct te delen met collega`s uit andere ziekenhuizen.

Wat kost het je? We houden 4 vergaderingen per jaar in Utrecht (of online). Daarnaast vragen we je inzet voor het organiseren van symposia en scholingen en op verzoek wordt je gevraagd mee te denken in de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en notities ten aanzien van hartrevalidatie. Taken worden in onderling overleg verdeeld. De tijdsinvestering wisselt maar is circa 2 à 3 uur per maand.

Je lidmaatschap levert ook directe voordelen op zoals mogelijkheden tot gratis toegang tot CNE’s en CarVasZ, reiskostenvergoeding voor deelname aan vergaderingen en je kunt je activiteiten als werkgroeplid gebruiken in je registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn, neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep Karin Verhoeven via karin.verhoeven@bernhoven.nl.


Vacature werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie

Ben jij betrokken bij de ICD-patiënten en/of betrokken bij elektrofysiologie, houd jij je in je werk dagelijks bezig met ICD’s en/of elektrofysiologie en wil je je bezighouden met landelijke ontwikkelingen op het gebied van de ICD’s en/of elektrofysiologie? Dan is lidmaatschap van de werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie (WIBEN) echt iets voor jou!
In de WIBEN zijn wij op zoek naar enthousiaste nieuwe teamleden die onze werkgroep komen versterken. Met samenwerking en het uitwisselen van best practices tussen de verschillende ziekenhuizen geloven wij dat de begeleiding van ICD en Elektrofysiologie patiënten naar een hoger level gebracht kan worden. Wij bieden jou de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, ervaring op te doen in het organiseren van scholingen en je ervaringen direct te delen met collega`s uit andere ziekenhuizen.

Wat kost het je?
We houden 4 vergaderingen per jaar in of rondom Utrecht. Daarnaast vragen we je inzet voor het organiseren van symposia en scholingen. Taken worden in onderling overleg verdeeld. De tijdsinvestering wisselt, maar is circa 2 à 3 uur per maand.

Je lidmaatschap levert ook directe voordelen op, zoals mogelijkheden tot gratis toegang tot CNE’s en CarVasZ, je ontvangt een reiskostenvergoeding voor deelname aan vergaderingen en je kunt je activiteiten als werkgroeplid gebruiken in de registratie als verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn, neem dan contact op met onze voorzitter Marcel Samuels: marcel.samuels@gmail.com.


Vacature werkgroep Vasculaire Zorg

Heb je interesse en wil je meer informatie over de mogelijkheden om als werkgroeplid actief te zijn, neem dan contact op met Irene van der Ploeg: i.vanderploeg-3@umcutrecht.nl.