Doel

De werkgroep hartrevalidatie stelt zich ten doel de professionalisering van de beroepsgroep uit te dragen, door een netwerk aan te bieden voor een eenduidig beleid ten aanzien van de hartrevalidatie. De Richtlijnen Hartrevalidatie van de Nederlandse Hartstichting (NHS) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) gelden hierbij als uitgangspunt.

Missie

De werkgroep beoogt een aanspreekpunt te zijn en een adviserende rol te vervullen voor verpleegkundigen en andere disciplines op het gebied van hartrevalidatie. De werkgroep zet zich in voor verdere profilering van regionale overlegvormen van coördinatoren hartrevalidatie.

Activiteiten

De inbreng van de verpleegkundige expertise in de hartrevalidatie te bevorderen door:

  • een bijdrage te leveren aan deskundigheidsbevordering voor Hart- en Vaatverpleegkundigen middels nascholing en de werkveldcommissie van de post-HBO-opleiding te Utrecht.
  • een bijdrage te leveren voor het ontwikkelen van een nieuw beroepsdeelprofiel in samenwerking met de Hogeschool Utrecht.
  • het profileren van activiteiten op het gebied van patiëntenzorg en het ontwikkelen van contacten met partijen die zich inzetten voor de hartrevalidatie (zoals Landelijk-Multidisciplinair Overleg Hartrevalidatie).
  • een actieve bijdrage te leveren aan artikelen van het vakblad Cordiaal en een eigen nieuwsbrief.
  • een actieve bijdrage te leveren bij het organiseren van congressen (CarVasZ, maar ook het hartrevalidatiecongres), bij- en nascholingen (Continuing Nursing Education) en symposia.
  • de samenwerking met NVVC en NU’91 verder vorm te geven.

Leden

Karin Verhoeven-Dobbelsteen (voorzitter a.i., secretaris) Bernhoven Ziekenhuis, Uden
Anneke Venema – Vos (lid) BovenIJ-ziekenhuis, Amsterdam
Karin Szabo – te Fruchte (lid) Thorax Centrum Twente, Enschede
Mike Kuyper (lid) Ziekenhuisgroep Twente
Regie Loeffen (lid) Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Tanja Kaptein (lid) Capri Hartrevalidatie, Den Haag
Ellen van Alphen-Barendrecht (lid) Ikazia Ziekenhuis

NB: i.v.m. corona hebben wij geen fysieke vergaderingen meer gehad en nog geen nieuwe foto kunnen maken.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden via het secretariaat van de NVHVV: secretariaat@nvhvv.nl.