Welkom op de webpagina van de werkgroep Cardio Thoracale Chirurgie

Samenwerken – Uitwisselen – Delen – Organiseren


Doel en missie

 • Opzetten en vergroten van netwerkfunctie en informatiepunt voor Cardio Thoracaal Chirurgische verpleegkundigen en andere belangstellenden
 • Het volgen van de ontwikkelingen en verpleegkundige innovaties op het gebied van de Cardio Thoracale Chirurgie (CTC)
 • Een aandeel leveren in de deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de Cardio Thoracale Chirurgie door het delen van kennis en vaardigheden ten aanzien van deze patiëntencategorie
 • Uitdragen van gedachtegoed rondom ketenzorg Cardio Thoracale Chirurgie

Activiteiten

 • Het organiseren van een nascholing van de Continuing Nursing Education (CNE)
 • Actieve bijdrage leveren bij congrescommissie van CarVasZ
 • Input geven voor vulling van de NVHVV website
 • Vorm geven van landelijk CTC kenniscentrum
 • Aanleveren van artikel(en) voor het tijdschrift Cordiaal
 • Deelnemen in de Redactieraad voor het tijdschrift Cordiaal
 • Jaargesprek met Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgie
 • Afronden beroepsdeelprofiel CTC verpleegkundige

De concrete activiteiten voor het jaar 2024

Komend jaar wil de werkgroep zich richten op deze hervorming en het contact met de achterban. Zo zal er naast de reguliere activiteiten aandacht uit gaan naar het aansluiten bij het CTC netwerk door middel van het landelijk CTC overleg en wordt er actief gezocht naar nieuwe leden om zo het netwerk compleet te maken. Wij willen voor 2024 een CZO erkenning krijgen voor het Beroepscompetentieprofiel van de CTC verpleegkundige.

Met de erkenning willen wij ons gaan richten op de opleiding tot CTC verpleegkundige in het land zodat er opleidingen komen die theoretische en praktische invulling geven om verpleegkundigen op te leiden tot het vastgestelde en erkende beroepscompetentieprofiel.

Bijeenkomsten

De werkgroep vergadert vier keer per jaar. Data 2024: 5 februari, 13 mei, 7 oktober en 9 december.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestaat uit de onderstaande personen. De leden zijn (gespecialiseerd) verpleegkundigen met verschillende (werk)ervaringen op cardio thoracale chirurgisch gebied.

 • Bruna Goncalves: CTC verpleegkundige ErasmusMC Rotterdam
 • Zoë de Jong, CTC verpleegkundige ErasmusMC Rotterdam
 • Patricia Mooibroek: CTC verpleegkundige Amsterdam UMC, locatie AMC
 • Shauni Walraven: VS Cardiologie Deventer Ziekenhuis
 • Tara de Boe: CTC verpleegkundige HAGA ziekenhuis Den Haag
 • Anne Bouwman: CTC verpleegkundige Isala Zwolle
 • Silvia Arts, CTC verpleegkundige Radboud UMC Nijmegen
 • Naomi Henriquez, CTC verpleegkundige St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 • Sofie Bresser, CTC verpleegkundige St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Contact met de werkgroep

Heeft u nog vragen voor de werkgroep of één van de werkgroepleden?
Of input voor de (eerstvolgende) vergadering?

Neem contact met ons op!

Bruna Goncalves, duovoorzitter: b.goncalves@erasmusmc.nl
Zoë de Jong, duovoorzitter: z.dejong@erasmusmc.nl