Welkom op de webpagina van de werkgroep Cardio Thoracale Chirurgie
Samenwerken – Uitwisselen – Delen – Organiseren


Doel en missie

 • Opzetten en vergroten van netwerkfunctie en informatiepunt voor cardio thoracaal chirurgische verpleegkundigen en andere belangstellenden
 • Het volgen van de ontwikkelingen en verpleegkundige innovaties op het gebied van de Cardio Thoracale Chirurgie (CTC)
 • Een aandeel leveren in de deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de cardio thoracale chirurgie door het delen van kennis en vaardigheden ten aanzien van deze patiëntencategorie
 • Uitdragen van gedachtegoed rondom ketenzorg rondom cardio thoracale chirurgie

Activiteiten

 • Organiseren van de jaarlijkse CNE
 • Actieve bijdrage leveren bij congrescommissie ( CarVasZ)
 • Input geven voor vulling van de NVHVV website
 • Vorm geven van landelijk CTC kenniscentrum
 • Aan leveren van artikel (en) voor het Tijdschrift Cordiaal
 • Deelnemen in de Redactieraad voor het Tijdschrift Cordiaal
 • Jaargesprek met Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgie

De concrete activiteiten voor het jaar 2019

Komend jaar wil de werkgroep zich richten op deze hervorming en het contact met de achterban. Zo zal er naast de reguliere activiteiten aandacht uit gaan naar het aansluiten bij het CTC netwerk door middel van het landelijk CTC overleg en wordt er actief gezocht naar nieuwe leden om zo het netwerk compleet te maken.

We  gaan ons richten op de opleiding tot CCTC verpleegkundige en actief deelnemen in de werkgroep die de CZO heeft geïnstalleerd met als doel een Curriculum op te stellen welke moet gaan leiden tot een (inter) nationale erkenning  van deze opleiding.

Bijeenkomsten

De werkgroep vergaderd 4x per jaar. De 1e vergadering staat gepland voor 8 januari 2019 op locatie in Isala Zwolle.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestaat uit de onderstaande personen. De leden zijn (gespecialiseerd) verpleegkundigen met verschillende (werk) ervaringen op cardio thoracale chirurgisch gebied.

 • Guus Wijfjes: Verpleegkundige Afdelingshoofd St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 • Anne-Sophie Landwaart: CTC verpleegkundige St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 • Joyce Loete: CTC verpleegkundige St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 • Tom van Dijk: Verpleegkundige, aandachtsgebied onderzoek en EBP, Isala Zwolle
 • Martin Zwaard: verpleegkundige Erasmus
 • Michelle Koeman: teamleider CTC, OLVG Amsterdam
 • Mirjam Kamphorst: CTC verpleegkundige Radboud
 • Patricia Mooibroek: CTC verpleegkundige AMC Amsterdam
 • Stefanie van Oostrum: CTC verpleegkundige AMC Amsterdam

Contact met de werkgroep

Vragen voor de werkgroep of een vraag aan een van de werkgroepleden?
Input voor de (eerstvolgende) vergadering? Lid worden van de werkgroep?

Neem contact met ons op!

Guus Wijfjes, voorzitter: g.wijfjes@antoniusziekenhuis.nl
Mirjam Kamphorst–Kolkman, secretaris: Miriam.Kamphorst-Kolkman@radboudumc.nl