Zorgmodel Atriumfibrilleren

Voor de poliklinische behandeling en begeleiding van patiënten met atriumfibrilleren is een zorgmodel ontwikkeld door de leden van de werkgroep atriumfibrilleren van de NVHVV. Dit model is ontworpen om de zorg voor deze patiëntengroep te optimaliseren. Thans blijkt dat de behandeling van atriumfibrilleren niet altijd eenduidig en volgens de laatste richtlijnen plaatsvindt, maar ook dat de vraag naar zorg voor deze patiëntengroep toeneemt. Met het ontwikkelen van dit zorgmodel wordt beoogd aan deze vraag te voldoen door o.a. het stroomlijnen van het zorgproces en substitutie van zorg door een verpleegkundig specialist. Door het inzetten van verpleegkundig specialisten ontstaat een multidisciplinaire patiëntenbenadering waarbij een nauwe samenwerkingsrelatie tussen cardioloog en verpleegkundig specialist van belang is. Daarnaast worden de internationaal geldende richtlijnen ten aanzien van diagnostiek en behandeling nagestreefd.

Zorgmodel Atriumfibrilleren (maart 2024 – volgt binnenkort)

(Het Zorgmodel Atriumfibrilleren maart 2024 gaat het Zorgmodel Atriumfibrilleren – januari 2017 vervangen.)


Links

ESC – Atrial Fibrillation 2020

Boezemfibrilleren.nl

Harteraad


Video en afbeeldingen

1. Werking normaal hart

2. Een hart met atriumfibrilleren

3. Ablatie

Klik op een van de onderstaande plaatjes om het filmpje te starten.