Beroepscompetentieprofiel Hart- en Vaatverpleegkundigen

Het vernieuwde beroepscompetentieprofiel Hart- en Vaatverpleegkundigen is gereed. Gedurende een jaar heeft een samengestelde werkgroep van de NVHVV (Marjan Aertsen, Corien Flint, Karin Szabo en Linda van den Hoven-Joziasse) zich verdiept in alle competenties die een Hart- en Vaatverpleegkundige dient te bezitten. Dit profiel is opgezet volgens de CanMEDS rollen en voldoet aan de eisen die gesteld worden bij het vormen van een beroepscompetentieprofiel.

De vakgebieden waar dit profiel zich vooral op bevindt, zijn hartfalen, hartrevalidatie en vasculaire zorg.

Ons doel met dit profiel is dat de Hart- en Vaatverpleegkundige allround wordt opgeleid en dat men zich verantwoordelijk voelt zich te conformeren aan deze competenties. Immers de missie van de NVHVV is ‘Iedere cardiovasculair verpleegkundige competent’.

De NVHVV zal, nu dit profiel uitgebracht is, het onderwerp voorschrijfbevoegdheid verder gaan verkennen en houdt u hiervan op de hoogte. Ook is dit profiel aangeboden aan de post-hbo opleiding tot Hart- en Vaatverpleegkundige aan de Hogeschool Utrecht.

Mocht u nog vragen hebben, neem contact op met het secretariaat van de NVHVV (secretariaat@nvhvv.nl).

September 2017

Download hier het beroepscompetentieprofiel.


Beroepsdeelprofielen

Acute Cardiale Zorg:

Interventiecardiologie:

Cardio Thoracale Chirurgie:


De nieuwe beroepsprofielen

Klik hier om de infographic De nieuwe beroepsprofielen (NU ’91) in te zien.


Beroepscode Verpleegkundigen en Verzorgenden

Klik hier om de beroepscode Verpleegkundigen en Verzorgenden – januari 2015 te bekijken.