Algemene Ledenvergadering

Vergadering 2021

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 2021 heeft op 16 juni jl. online plaatsgevonden. Hieronder treft u de stukken aan. De financiële stukken kunt u opvragen via het secretariaat.


Vergadering 2020

Conform de notitie Verlaging frequentie Algemene Ledenvergadering, die is aangenomen tijdens de ALV van 16 september 2020, zal er vanaf 2020 nog één ALV per jaar plaatsvinden en wel in juni. De ALV van december 2020 is derhalve vervallen.

Het bestuur van de NVHVV heeft in verband met de Covid-19 pandemie besloten de ALV van 17 juni te verplaatsen naar 16 september, dit in overeenstemming met de tijdelijke verzamelwet die is ingesteld naar aanleiding van de Covid-19 pandemie. Deze ALV zal online plaatsvinden via Teams. 


De stukken van de vergaderingen van vóór 2020 zijn op te vragen bij het NVHVV-bureau via secretariaat@nvhvv.nl.