Algemene Ledenvergadering

In 2020 stonden twee Algemene Ledenvergaderingen gepland, in juni en december. De vergadering van juni is verplaatst naar 16 september. De tweede ALV stond gepland op 9 december en vervalt, zie ook de notitie hierover.

Vergadering 16 september 2020

Het bestuur van de NVHVV heeft besloten de ALV van 17 juni te verplaatsen naar 16 september, dit in overeenstemming met de tijdelijke verzamelwet die is ingesteld naar aanleiding van de Covid-19 pandemie. Deze ALV zal online plaatsvinden via Teams.

Vergaderingen 2019

In 2019 hebben twee Algemene Ledenvergaderingen plaatsgevonden, te weten op 19 juni en op 11 december.

Vergadering 11 december 2019

Vergadering 19 juni 2019


Vergadering 12 december 2018

Vergadering 20 juni 2018


Vergadering 13 december 2017

Vergadering 21 juni 2017


De stukken van de vergaderingen van vóór 2017 zijn op te vragen bij het NVHVV-bureau via secretariaat@nvhvv.nl.