Doel

De werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek stelt zich ten doel de wetenschappelijke onderbouwing van de verpleegkundige zorg aan patiënten met hart- en vaatziekten te bevorderen. Dit beoogt zij te doen met een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig handelen, door het stimuleren van verpleegkundig onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten, en door de afstand tussen praktijk en onderzoek te verkleinen door scholing en netwerkactiviteiten.

Activiteiten

1. Wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig handelen door:

 • het op verzoek van en in samenwerking met andere werkgroepen bijdragen aan de ontwikkeling van evidence based richtlijnen t.b.v. de cardiovasculaire zorg.

2. Stimuleren wetenschappelijk onderzoek door:

 • het onderhouden van contacten van de NVHVV met de Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions van de European Society of Cardiology (ESC);
 • (bereidheid tot) het leveren van een actieve bijdrage voor het reviewen van abstracts voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP);
 • (beschikbaar zijn voor) het reviewen van artikelen t.b.v. de European Journal of Cardiovascular Nursing;
 • het geven van advies bij het schrijven van een abstract op aanvraag voor leden van de NVHVV;
 • het geven van onderzoeksadviezen op aanvraag door alle leden van de werkgroep, in algemene zin en op het gebied van ieders eigen expertise;
 • het op aanvraag ondersteunen van andere werkgroepen van de NVHVV op het gebied van wetenschappelijk onderzoek;
 • het verzorgen van minimaal 2 (wetenschappelijke) artikelen in Cordiaal, bijvoorbeeld over eigen onderzoek;
 • het begeleiden van (student)verpleegkundigen in het schrijven van artikelen over eigen onderzoek.

3. De afstand tussen praktijk en onderzoek te verkleinen door:

 • het stimuleren van deelname aan de jaarlijkse bijeenkomsten van CCNAP en de ESC om een Europees netwerk op te bouwen van cardiovasculaire onderzoekers / verpleegkundigen, indien mogelijk door middel van een vertegenwoordiging in de Scientific Committee;
 • het participeren in CNE’s van andere werkgroepen, daar waar het onderwerp wetenschappelijk onderzoek betreft en het ontwikkelen van een eigen CNE.

De concrete activiteiten voor het komende jaar

Wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig handelen en het verkleinen van de afstand tussen praktijk en onderzoek door:

 • het zijn van gesprekspartner bij het project Onderzoeksagenda Hartstichting;
 • het geven en stimuleren van presentaties op NVHVV, ESC en CCNAP congressen (incl. bijdrage aan CNE’s);
 • het inhoudelijk uitwerken van de scholingsdag volgens de opzet van CNE gericht op de verpleegkundige praktijk waarbij verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek in meer of mindere mate aan bod komen.

Bijdragen aan de volgende verenigingsactiviteiten

 • meewerken aan de organisatie van congressen zoals CarVasZ, door een lid namens de werkgroep deel te laten nemen aan de programmacommissie en door het leveren van sessievoorzitters en sprekers;
 • zich inzetten om op CarVasZ  een abstract sessie te verzorgen;
 • zich inzetten om op CarVasZ minimaal één andere sessie te verzorgen;
 • beschikbaar zijn voor bemensing van de NVHVV-stand tijdens symposia en congressen;
 • in Cordiaal, NVHVV Nieuwsbrief en op de ALV verslag doen van de plannen en voortgang van de werkgroep;
 • aanleveren van materiaal t.b.v. de NVHVV website;
 • vertegenwoordiging van de werkgroep in het bestuur van de NVHVV door de voorzitter.

De werkgroepleden zullen zich ook inzetten om nieuwe leden te werven.

Bijeenkomsten

De werkgroep zal het komende jaar ongeveer 5 keer bij elkaar komen. Een van deze bijeenkomsten realiseren wij via online vergaderen. De werkgroep bestaat uit maximaal 7 leden. De leden zijn van oorsprong verpleegkundigen met verschillende cardiovasculaire aandachtsgebieden en wetenschappelijke achtergronden en werkzaam binnen verschillende disciplines in de gezondheidszorg.

Leden

Mw. Marjolein Snaterse (voorzitter), PhD Lecturer / PhD researcher School of Nursing Cardiovascular
disease prevention, Hogeschool van Amsterdam
Mw. Ingrid Schiks (secretaris), MSc Verpleegkundige afdeling Cardiologie, Radboud UMC, Nijmegen
Mw. Anja Brunsveld-Reinders, PhD, MSc (congrescommissie) Programmamanager Academische Verpleegkunde & adviseur Kwaliteit en Patiëntveiligheid LUMC
Dhr. Henri van Dalen, MSc Researchverpleegkundige Cardiologie en junior onderzoeker Jeroen Bosch ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch
Mw. Judith Frings, MANP Hogeschooldocent, Hogeschool Utrecht
Dhr. John de Heide, MSc Verpleegkundig Specialist, Erasmus MC Rotterdam

Contact

Voor meer informatie over de werkgroep of andere vragen, kunt u contact opnemen met Marjolein Snaterse: m.snaterse@amsterdamumc.nl.