Continuing Nursing Education (CNE)

Het bestuur van de NVHVV nodigt alle hart- en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en overige belangstellenden uit om deel te nemen aan één of meerdere nascholingen van de “Continuing Nursing Education". De CNE’s worden georganiseerd door de NVHVV werkgroepen en worden hierbij ondersteund door het NVHVV bureau.

De kosten voor deelname aan een digitale scholingsdag in het voorjaar bedragen:

CNE Vasculaire Zorg, 13 april jl. 

  • Deze CNE is nog drie maanden on-demand en geaccrediteerd beschikbaar. Na betaling ontvangt u de inloggegevens en kunt u deze CNE volgen op een door u gewenst tijdstip. 
  • NVHVV-leden € 45,00 en NVHVV-studentleden € 40,00
  • Niet-leden betalen € 100,00 (voltijds student* € 75,00), waarmee tevens een eenjarig lidmaatschap bij de NVHVV  wordt aangegaan. Dit lidmaatschap eindigt automatisch na 1 jaar. Men kan daarna kiezen voor een regulier lidmaatschap.

CNE Congenitale Cardiologie, 3 juni 2021

  • NVHVV-leden € 25,00 en NVHVV-studentleden € 20,00
  • Niet-leden betalen € 80,00 (voltijds student* € 55,00), waarmee tevens een eenjarig lidmaatschap bij de NVHVV  wordt aangegaan. Dit lidmaatschap eindigt automatisch na 1 jaar. Men kan daarna kiezen voor een regulier lidmaatschap.

Deze scholing wordt live gestreamd via een digitaal platform, tijdens de livesessie kunnen vragen worden gesteld via de chat en is interactie mogelijk. Na aankoop is het ook mogelijk de scholing op een ander moment te volgen. Voor de accreditatiepunten zullen testmomenten ingebouwd worden.

De kosten voor deelname aan een scholingsdag** in het najaar bedragen:

  • NVHVV-leden € 60,00 en NVHVV-studentleden € 55,00
  • Niet-leden betalen € 120,00 (voltijds student* € 95,00), waarmee ze tevens een eenjarig lidmaatschap bij de NVHVV aangaan. Dit lidmaatschap eindigt automatisch na 1 jaar. Men kan daarna kiezen voor een regulier lidmaatschap.

* zie voorwaarden waaraan een student moet voldoen op www.nvhvv.nl/over/lidmaatschap.
** deze scholingsdagen worden georganiseerd bij Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht, onder voorbehoud van covid-19 ontwikkelingen.

Direct na inzending van het aanmeldingsformulier ontvangt u een automatische bevestiging met de factuur. U dient het bedrag binnen 14 dagen na uw aanmelding over te maken op rekeningnummer NL26 INGB 0007 5338 33 ten name van de NVHVV onder vermelding van het factuurnummer en uw naam.

Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de CNE-dag wordt 50% van de kosten doorbelast. Bij afwezigheid zonder overleg is men eveneens het volledige bedrag verschuldigd. Bij digitale scholingen wordt de mogelijkheid geboden om na aanmelding op een ander moment de scholing (alsnog of nogmaals) te volgen.

Presentaties van eerdere CNE’s kunt u opzoeken door op “Presentaties" in het menu te klikken.


Inschrijven en programma 2021

CNE werkgroep Vasculaire Zorg 13 april jl.

Programma “Perifeer arterieel vaatlijden: van diagnose tot behandeling"

Inschrijven (beschikbaar tot en met 13 juli 2021)
CNE werkgroep Congenitale Cardiologie 3 juni Programma “Hart in (re)actie" Inschrijven (sluit op 2 juni, 13.00 uur)
CNE werkgroepen Cardio Thoracale Chirurgie en Atriumfibrilleren 20 september Programma “Maze? Terug bij AF!"
Nog niet beschikbaar
Inschrijving nog niet geopend
CNE werkgroepen Acute Cardiale Zorg en Hartrevalidatie 21 september Programma “Hoe gaat het nu met de familie van de STEMI?"
Nog niet beschikbaar
Inschrijving nog niet geopend
CNE werkgroep Vasculaire Zorg 28 september Programma “Ach dokter, dat risico op een hartinfarct valt toch
hartstikke mee!"
Nog niet beschikbaar
Inschrijving nog niet geopend
CNE werkgroepen Hartfalen en ICD-begeleiding & Elektrofysiologie 28 september Programma “Behandeling hartfalen: van devices tot palliatieve zorg"
Nog niet beschikbaar
Inschrijving nog niet geopend
CNE werkgroep Interventiecardiologie sept./okt. Programma (titel volgt)
Nog niet beschikbaar
Inschrijving nog niet geopend


Accreditatie

Voor deze scholingen wordt standaard accreditatie aangevraagd bij het kwaliteitsregister van de NVHVV, VSR en V&VN.
Bij voldoende aanmeldingen kan ook accreditatie bij andere registers worden aangevraagd.

Nascholingsagenda PE-Online

Klik hier voor de overige scholingen/congressen waarvoor door scholingsaanbieders bij de NVHVV accreditatie is aangevraagd.

Post-hbo opleiding tot Hart- en Vaatverpleegkundige

De Hogeschool Utrecht heeft in samenwerking met de NVHVV de post-hbo opleiding Hart- en Vaatverpleegkunde ontwikkeld. Voor meer info kijk op Hogeschool Utrecht: www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Hart–en-Vaatverpleegkunde.

De NVHVV wil meer samenwerking met andere aanbieders van scholingen, vooral op regionaal niveau. De eigen na- en bijscholingsactiviteiten (Continuing Nursing Education) zullen meer gepromoot worden op de werkvloer. Daarnaast zal met meer Hogescholen samenwerking gezocht kunnen worden en een Post Grade opleiding gericht op NP-ers ontwikkeld kunnen worden.