Continuing Nursing Education (CNE)

Het bestuur van de NVHVV nodigt alle hart- en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en overige belangstellenden uit om deel te nemen aan één of meerdere nascholingen van de “Continuing Nursing Education". De CNE’s worden georganiseerd door de NVHVV werkgroepen en worden hierbij ondersteund door het NVHVV bureau. Na de scholingsdag worden de beschikbare presentaties hier geplaatst.

Scholingen 2024

Datum Werkgroep(en) Titel Programma Inschrijven
24 sept. Vasculaire Zorg Overzicht en verpleegkundige aspecten rondom vaatchirurgische zorg Programma Inschrijven
24 sept. Acute Cardiale Zorg
Cardio Thoracale Chirurgie
Hartrevalidatie
We bekijken het van de rechterkant Programma Inschrijven

De NVHVV behoudt zich het recht voor om bij te weinig deelnemers de CNE niet door te laten gaan.

Accreditatie
Voor scholingen wordt standaard accreditatie aangevraagd bij het kwaliteitsregister van de NVHVV, VSR en V&VN.
Bij voldoende aanmeldingen kan, in overleg met de organiserende werkgroep(en), ook accreditatie bij andere registers worden aangevraagd. Dit wordt vermeld op het programma.


Nascholingsagenda PE-Online

Klik hier voor de overige scholingen/congressen waarvoor door scholingsaanbieders bij de NVHVV accreditatie is aangevraagd.


Post-hbo opleiding tot Hart- en Vaatverpleegkundige

De Hogeschool Utrecht heeft in samenwerking met de NVHVV de post-hbo opleiding Hart- en Vaatverpleegkunde ontwikkeld. Voor meer info kijk op Hogeschool Utrecht: www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Hart–en-Vaatverpleegkunde.

De Programmaraad van het NCP NLQF heeft op 21 juni 2022 een positief besluit genomen over de aanvraag van Instituut voor Verpleegkundige Studies (Hogeschool Utrecht) inzake de inschaling van de kwalificatie Post-hbo opleiding Chronisch Zieken differentiatie Hart- en Vaatverpleegkundige op NLQF niveau 6.