Continuing Nursing Education (CNE)

Het bestuur van de NVHVV nodigt alle hart- en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en overige belangstellenden uit om deel te nemen aan één of meerdere nascholingen van de “Continuing Nursing Education”. De CNE’s worden georganiseerd door de NVHVV werkgroepen en worden hierbij ondersteund door het NVHVV bureau.

De kosten voor deelname aan een scholingsdag bedragen:

  • NVHVV-leden € 60,00 en NVHVV-studentleden € 55,00
  • Niet-leden betalen € 120,00 (voltijds student* € 95,00), waarmee ze tevens een eenjarig lidmaatschap bij de NVHVV aangaan. Dit lidmaatschap eindigt automatisch na 1 jaar. Men kan daarna kiezen voor een regulier lidmaatschap.

Direct na inzending van het aanmeldingsformulier ontvangt u een automatische bevestiging met de factuur. U dient het bedrag binnen 14 dagen na uw aanmelding over te maken op rekeningnummer NL26 INGB 0007 5338 33 ten name van de NVHVV onder vermelding van het factuurnummer en uw naam.

Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de CNE-dag wordt 50% van de kosten doorbelast. Bij annulering binnen 2 dagen wordt 100% doorbelast. Bij afwezigheid zonder overleg is men eveneens het volledige bedrag verschuldigd.

Alle CNE’s worden gehouden bij: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht.
Klik hier voor de routebeschrijving.

Presentaties van eerdere CNE’s kunt u opzoeken door op “Presentaties” in het menu te klikken.

* zie voorwaarden waaraan een student moet voldoen op www.nvhvv.nl/over/lidmaatschap.


Agenda scholingen 2020

Datum Werkgroep(en) Thema Programma en inschrijven
24 maart Hartfalen en
ICD-begeleiding & Elektrofysiologie
“Behandeling hartfalen: van devices tot palliatieve zorg”
Inrichting van de hartfalenpoli, medicamenteuze behandelinga.d.h.v. casuïstiek, CRT-D tot in de detail en palliatieve zorg vanuitverschillende centra
Helaas hebben wij moeten besluiten deze scholingsdag niet te laten doorgaan i.v.m. COVID-19.
7 april Cardio Thoracale Chirurgie en
Atriumfibrilleren
“Maze? Terug bij AF!” Helaas hebben wij moeten besluiten deze scholingsdag niet te laten doorgaan i.v.m. COVID-19.
22 september Vasculaire Zorg “Perifeer arterieel vaatlijden: van diagnose tot behandeling” Helaas hebben wij moeten besluiten deze scholingsdag niet te laten doorgaan i.v.m. COVID-19.

Accreditatie

Voor deze scholingen wordt standaard accreditatie aangevraagd bij het kwaliteitsregister van de NVHVV, VSR en V&VN.

Nascholingsagenda PE-Online

Klik hier voor de overige scholingen/congressen waarvoor door scholingsaanbieders bij de NVHVV accreditatie is aangevraagd.

Post-hbo opleiding tot Hart- en Vaatverpleegkundige

De Hogeschool Utrecht heeft in samenwerking met de NVHVV de post-hbo opleiding Hart- en Vaatverpleegkunde ontwikkeld. Voor meer info kijk op Hogeschool Utrecht: www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Hart–en-Vaatverpleegkunde.

De NVHVV wil meer samenwerking met andere aanbieders van scholingen, vooral op regionaal niveau. De eigen na- en bijscholingsactiviteiten (Continuing Nursing Education) zullen meer gepromoot worden op de werkvloer. Daarnaast zal met meer Hogescholen samenwerking gezocht kunnen worden en een Post Grade opleiding gericht op NP-ers ontwikkeld kunnen worden.