Missie

 • De deskundigheid van de medewerkers van de interventiecentra in Nederland bevorderen;
 • Uniformiteit nastreven op het gebied van opleiding, scholing en bijscholing;
 • Kwaliteit waarborgen door het implementeren van een beroeps-competentieprofiel voor medewerkers Interventiecardiologie;
 • Contacten leggen en onderhouden met andere cardio-vasculaire beroepsverenigingen zoals de SBHFL, NHV en de NVVC. Daarnaast contact onderhouden met de hoofden van Interventiecentra die aangesloten zijn bij de WIL (Werkgroep Interventie Laboratoria).

Doel

De werkgroep heeft als doel een verbindende factor te zijn in het dynamische veld van hedendaagse medische en technische ontwikkelingen, tevens tussen de medewerker en de leidinggevenden. Daarnaast wil de werkgroep de positie van de beroepsgroep en de professionaliteit zowel binnen de eigen organisatie als op landelijk niveau versterken.

Activiteiten

 • De voorzitter van de werkgroep participeert in het NVHVV-bestuur om de werkgroep te vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden;
 • De werkgroep vergadert 4 keer per jaar;
 • De werkgroep onderhoudt contact via de voorzitter met de diverse HCK-en interventiecentra in Nederland die aangesloten zijn bij de WIL;
 • De werkgroep profileert zich in Nederland onder andere door participatie aan CarVasZ en Cordiaal;
 • De werkgroep organiseert parallelsessies voor interventieverpleegkundigen en HCK-medewerkers op het CarVasZ-congres;
 • De werkgroep levert voorzitters voor de genoemde sessies op het CarVasZ-congres;
 • De werkgroep organiseert jaarlijks een Continuing Nursing Education (CNE) dag(deel) voor de Interventiecardiologie i.s.m. de werkgroepen Acute Cardiale zorg en Vasculaire Zorg;
 • De werkgroep verzorgt  artikelen in Cordiaal, geschreven door werkgroepleden of andere auteurs uit het werkveld;
 • De werkgroep onderhoudt de webpagina van de werkgroep Interventiecardiologie op de NVHVV-website.

Activiteiten specifiek

 • Het verder uitbouwen en onderhouden van de contacten van de NVHVV met de NVVC;
 • Het verder uitbouwen en onderhouden van de contacten met de SBHFL en NHV: m.i.v. 2018 deelname van inmiddels twee van onze werkgroepleden aan de visitatiecommissie. Dit zijn Ank Adan en Danny Mulder;
 • Het competentieprofiel voor medewerker Interventiecardiologie herzien in 2018-2019;
 • Adressenboekje met informatie van interventiecentra Nederland i.s.m. de WIL (hoofden Interventiecentra Nederland) up-to-date houden (jaarlijks).

Leden

Marjo de Ronde-Tillmans RN, TAVI-coördinator, PhD-student
– Voorzitter werkgroep
– Voorzitter / lid WIL
– EAPCI-lidIk ben sinds 1982 werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam, als interventie verpleegkundige, tot nov 2016 als teamleider van de afdeling Interventiecardiologie. Sinds die tijd ben ik werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker, PhD-student op het gebied van TAVI. Daarnaast ben ik voorzitter van de werkgroep Interventiecardiologie NVHVV, voorzitter van de WIL (werkgroep leidinggevende Interventielaboratoria), lid van de congrescommissie van het Cathlab Symposium DRES en lid van de EAPCI NAP werkgroep bij de EuroPCR.
Erasmus MC Rotterdam
Ank Adan, interventiemedewerker HCK
– Waarnemend voorzitter tijdens afwezigheidIk werk op de HCK afdeling van het Amphia ziekenhuis te Breda als interventie laborant. Mijn aandachtsgebieden zijn scholing, kwaliteit en ben Arbo-deskundige. Secretaris van de werkgroep interventiecardiologie van de NVHVV en visiteur bij de NHV.
Amphia Ziekenhuis Breda
Margje Vermeulen, MANP, Verpleegkundig Specialist Dagbehandeling HCK / Post Infarct Poli Interventie Verpleegkundig HCK
– Algemeen lid werkgroep Interventiecardiologie
– Redactielid & Redactieraadlid Cordiaal
– Duovoorzitter congres CarVasZ
UMC Utrecht
Karlijne van der Haven, teamleider HCK
– Algemeen lid werkgroep InterventiecardiologieMijn carrière binnen het cathlab is in 2000 begonnen te OLVG Amsterdam. Gestart als cathlab verpleegkundige en nu sinds 3 jaar teamleider van HCK en Cardio lounge. Verder maak ik deel uit van deel uit van de WIL (werkgroep leidinggevende Interventielaboratoria) en ben ik lid van de werkgroep Interventiecardiologie NVHVV, waarvoor ik jaarlijks een CNE organiseer in samenwerking met een andere werkgroep.
OLVG Amsterdam
Willeke Mensingh, interventieverpleegkundige Cathkamers en praktijkopleider
– Algemeen lid werkgroep InterventiecardiologieSinds 1990 werkzaam in het UMCG en sinds 2014 regie onderwijs op de HCK van het UMCG.  Naast de werkgroep Interventiecardiologie ben ik ook lid van de Congrescommissie welke CarVasZ organiseert. Verder ben ik betrokken bij de ontwikkeling van CZO FlexLevel  voor de opleiding als medewerker op de HCK.
UMC Groningen
Danny Mulder, interventieverpleegkundige Cathkamers
– Algemeen lid werkgroep InterventiecardiologieSinds 2010 werk ik als intensive care verpleegkundige op de afdeling hartkatheterisatie van het RadboudUMC te Nijmegen. Op de afdeling ligt mijn interesse op ontwikkeling van beleid omtrent scholing, professionalisering en het inwerken van nieuwe collega’s. Tevens geef ik leiding aan de dagbehandeling cardiologie.
UMC Nijmegen
Dewy Portier, interventieverpleegkundige HCK
– Algemeen lid werkgroep InterventiecardiologieSinds 2014 ben ik werkzaam op de Interventie cardiologie afdeling binnen het Meander Medisch Centrum. Mijn aandachtsgebied is scholing en daarin regel ik onder andere de scholingsdagen, klinische lessen en trainingen. Begin 2019 ben ik werkgroep lid geworden voor de Interventiecardiologie van de NVHVV.
Meander Medisch Centrum Amersfoort

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met onze werkgroepleden.
Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste collegae om lid te worden van onze werkgroep. Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan graag contact op met Marjo de Ronde: m.j.a.g.deronde@erasmusmc.nl