Missie

 • De deskundigheid van de medewerkers van de interventiecentra in Nederland bevorderen;
 • Uniformiteit nastreven op het gebied van opleiding, scholing en bijscholing;
 • Kwaliteit waarborgen door het implementeren van een beroeps-competentieprofiel voor medewerkers Interventiecardiologie;
 • Contacten leggen en onderhouden met andere cardio-vasculaire beroepsverenigingen zoals de SBHFL, NHV en de NVVC. Daarnaast contact onderhouden met de hoofden van Interventiecentra die aangesloten zijn bij de WIL (Werkgroep Interventie Laboratoria).

Doel

De werkgroep heeft als doel een verbindende factor te zijn in het dynamische veld van hedendaagse medische en technische ontwikkelingen, tevens tussen de medewerker en de leidinggevenden. Daarnaast wil de werkgroep de positie van de beroepsgroep en de professionaliteit zowel binnen de eigen organisatie als op landelijk niveau versterken.

Activiteiten

 • De voorzitter van de werkgroep participeert in het NVHVV-bestuur om de werkgroep te vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden;
 • De werkgroep vergadert 4 keer per jaar;
 • De werkgroep onderhoudt contact via de voorzitter met de diverse HCK-en interventiecentra in Nederland die aangesloten zijn bij de WIL;
 • De werkgroep profileert zich in Nederland onder andere door participatie aan CarVasZ en Cordiaal;
 • De werkgroep organiseert parallelsessies voor interventieverpleegkundigen en HCK-medewerkers op het CarVasZ-congres;
 • De werkgroep levert voorzitters voor de genoemde sessies op het CarVasZ-congres;
 • De werkgroep organiseert jaarlijks een Continuing Nursing Education (CNE) dag(deel) voor de Interventiecardiologie i.s.m. de werkgroepen Acute Cardiale zorg en Vasculaire Zorg;
 • De werkgroep verzorgt  artikelen in Cordiaal, geschreven door werkgroepleden of andere auteurs uit het werkveld;
 • De werkgroep onderhoudt de webpagina van de werkgroep Interventiecardiologie op de NVHVV-website.

Activiteiten specifiek

 • Het verder uitbouwen en onderhouden van de contacten van de NVHVV met de NVVC;
 • Het verder uitbouwen en onderhouden van de contacten met de SBHFL en NHV: m.i.v. 2018 deelname van inmiddels twee van onze werkgroepleden aan de visitatiecommissie. Dit zijn Ank Adan en Danny Mulder;
 • Het competentieprofiel voor medewerker Interventiecardiologie herzien in 2018-2019;
 • Adressenboekje met informatie van interventiecentra Nederland i.s.m. de WIL (hoofden Interventiecentra Nederland) up-to-date houden (jaarlijks).

Leden

Marjo de Ronde-Tillmans RN, PhD, TAVI-coördinator
– Voorzitter werkgroep
– Voorzitter / lid WIL
– EAPCI-lid
Ik ben sinds 1982 werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam, als interventie verpleegkundige, tot nov 2016 als teamleider van de afdeling Interventiecardiologie. Sinds die tijd ben ik werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker, PhD-student op het gebied van TAVI. Daarnaast ben ik voorzitter van de werkgroep Interventiecardiologie NVHVV, voorzitter van de WIL (werkgroep leidinggevende Interventielaboratoria), lid van de congrescommissie van het Cathlab Symposium DRES en lid van de EAPCI NAP werkgroep bij de EuroPCR.
Erasmus MC Rotterdam
Karlijne van der Haven, teamleider HCK
– Algemeen lid werkgroep Interventiecardiologie
Mijn carrière binnen het cathlab is in 2000 begonnen te OLVG Amsterdam. Gestart als cathlab verpleegkundige en nu sinds 3 jaar teamleider van HCK en Cardio lounge. Verder maak ik deel uit van deel uit van de WIL (werkgroep leidinggevende Interventielaboratoria) en ben ik lid van de werkgroep Interventiecardiologie NVHVV, waarvoor ik jaarlijks een CNE organiseer in samenwerking met een andere werkgroep.
OLVG Amsterdam
Danny Mulder, interventieverpleegkundige Cathkamers
– Algemeen lid werkgroep Interventiecardiologie
Sinds 2010 werk ik als intensive care verpleegkundige op de afdeling hartkatheterisatie van het RadboudUMC te Nijmegen. Op de afdeling ligt mijn interesse op ontwikkeling van beleid omtrent scholing, professionalisering en het inwerken van nieuwe collega’s. Tevens geef ik leiding aan de dagbehandeling cardiologie.
UMC Nijmegen
Laura van Vliet, interventieverpleegkundige HCK
– Algemeen lid werkgroep Interventiecardiologie
Sinds 2016 ben ik werkzaam op de HCK van OLVG nadat ik daarvoor jaren op de CCU heb gewerkt. In 2020 heb ik de overstap gemaakt van de werkgroep Acute Cardiale zorg naar deze werkgroep omdat ik merkte dat deze toch beter bij mijn huidige werkzaamheden aansluit.
Naast dat ik met veel plezier de patiënten en artsen bijsta ben ik ook praktijkopleider voor de afdeling en houd ik de incidentmeldingen bij.
Voor de werkgroep zorg ik ervoor dat alles omtrent CarVasZ geregeld wordt.
OLVG Amsterdam
Abel Reitsema, teamhoofd HCK
– Algemeen lid werkgroep Interventiecardiologie
Sinds 2018 ben ik werkzaam als interventieverpleegkundige op het Cathlab en sinds 2021 mag ik als teamhoofd operationeel leidinggeven aan deze mooie afdeling binnen het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. Daarvoor ben ik jarenlang werkzaam geweest o.a. als (militair) verpleegkundige bij Defensie, het UMC Utrecht en het Calamiteitenhospitaal.
Naast mijn werk participeer ik als algemeen lid binnen de werkgroep interventiecardiologie van de NVHVV.
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Diekje Schouten, verpleegkundig onderzoeker
– Algemeen lid werkgroep Interventiecardiologie
Begin 2021 ben ik gestart als verpleegkundige op het cathlab in het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. Sinds kort vervul ik een combinatiefunctie als verpleegkundig onderzoeker waarbij ik deels op de cathkamers werkzaam ben en deels mijn tijd besteed aan onderzoek voor het Hartcentrum.
Ik ben algemeen lid van de werkgroep Interventiecardiologie bij de NVHVV waarbij ik zal gaan helpen bij het organiseren van CNE’s. Daarnaast zal ik visiteur worden bij de NHV.
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Irma de Lange, verpleegkundige interventiecardiologie/praktijkopleider
– Algemeen lid werkgroep Interventiecardiologie
Na 20 jaar werkzaam geweest te zijn als IC verpleegkundige, werk ik sinds juni 2021 op de HCK van Amphia Ziekenhuis Breda. Binnen de HCK combineer ik werkzaamheden op de kamer met mijn rol als praktijkopleider, waarin ik mede verantwoordelijk ben voor alles wat met opleiden van nieuwe collega’s te maken heeft.
In december 2023 ben ik algemeen lid geworden van de werkgroep interventiecardiologie. Ik verzorg de agenda en de notulen van de vergaderingen.
Amphia Ziekenhuis Breda

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met onze werkgroepleden.
Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste collegae om lid te worden van onze werkgroep. Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan graag contact op met Marjo de Ronde: m.j.a.g.deronde@erasmusmc.nl