Hartfalen is een ernstig en complex syndroom, waarbij de kwaliteit van leven van patiënten sterk kan verminderen. Daarnaast hebben patiënten met hartfalen vaak andere cardiale pathologie die behandeld of gemonitord moet worden (bijv. kleplijden, ischemisch coronairlijden) en/of comorbiditeiten (bijv. hypertensie, COPD, diabetes, nierfunctiestoornissen, cognitieve stoornissen).

Binnen de hartfalenzorg in Nederland zijn er veel ontwikkelingen gaande zowel op organisatorisch als wetenschappelijk gebied. Op organisatorisch gebied loopt bijvoorbeeld het Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) Connect hartfalen project. Het project heeft als doel het optimaliseren van de transmurale hartfalenzorg in Nederland (www.nvvcconnect.nl/hartfalen).

Missie

Deskundigheidsbevordering voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten die patiënten met hartfalen behandelen, begeleiden, coachen en/of verplegen. Hierbij worden de nieuwste inzichten, richtlijnen en vakinhoudelijke informatie gericht op hartfalen en gerelateerde onderwerpen aangereikt.

Doel

 • De werkgroep wil een netwerk en informatiepunt zijn voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met het aandachtsgebied hartfalen;
 • Het bevorderen van de deskundigheid van (gespecialiseerd) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met hartfalen;
 • Signaleren van recente ontwikkelingen en (verpleegkundige) innovaties op het gebied van hartfalen en hierop anticiperen;
 • Professionalisering van de beroepsgroep door middel van het organiseren van educatie.

Activiteiten

 • De voorzitter van de werkgroep participeert in het NVHVV-bestuur om de werkgroep te vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden.
 • De werkgroep vergadert 5 keer per jaar.
 • De werkgroep profileert zich in Nederland onder andere door:
  • participatie in CarVasZ;
  • meedenken in het programma van de Nationale Hartfalendag (georganiseerd door NVVC);
  • het met andere NVHVV werkgroepen organiseren van een Continuing Nursing Education (CNE) op het gebied van hartfalen;
  • het schrijven van artikelen in Cordiaal;
  • participeren in het herzien of ontwikkeling van richtlijnen op het gebied van hartfalen;
  • participatie in het NVVC Connect hartfalen project.
 • De werkgroep participeert in de redactieraad van Cordiaal.
 • De werkgroep onderhoudt de webpagina van de werkgroep hartfalen op de NVHVV-website.
 • De werkgroep onderhoudt contact met patiëntenvereniging Harteraad, diagnosegroep hartfalen, cardiomyopathie en hartkleppen (HCH).

Leden

Marlies Niesing Voorzitter
Nationale Hartfalendag
NVVC Connect hartfalen
Ontwikkeling richtlijn organisatie
intramurale hartfalenzorg
Verpleegkundig specialist hartfalen
Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp
Caroline Wulffraat Cordiaal
Aandachtsgebied palliatieve zorg
Verpleegkundig specialist cardiologie
IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel
Annet Holtland Klankbord
Aandachtsgebied thuis, regionale
transmurale hartfalenzorg
Gespecialiseerd hartfalen- en CVRM
verpleegkundige, Cordaan thuiszorg Amsterdam
Maaike te Groen    
Ingrid Hogewerf    
Jenny Sanders-Hartlief    

 

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met:
Marlies Niesing: mlniesing@alrijne.nl.