Lidmaatschap NVHVV

De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen is een groeiende beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 juni 2023 hebben de leden het voorstel tot verhoging van de tarieven met ingang van 2024 goedgekeurd. Klik hier voor de vastgestelde notitie (inclusief de aanpassing per 29 mei 2024; bij de combileden NVVC stond niet het correcte tarief vermeld).

Regulier lidmaatschap

 • Cordiaal 5x per jaar
 • Korting op CNE’s en CarVasZ
 • Gratis inschrijving in Kwaliteitsregister NVHVV
 • Korting op contributie NVHVV en NVVC bij een combilidmaatschap NVVC-NVHVV
 • Korting op contributie NU’91 bij een combilidmaatschap NU’91-NVHVV

Studentenlidmaatschap

 • Voor voltijdse BBL, MBO-V, HBO-V en BMH-studenten
 • Cordiaal 5x per jaar
 • Korting op CNE’s en CarVasZ
 • Inschrijving Kwaliteitsregister NVHVV niet mogelijk

Partnerlidmaatschap

 • Korting op CNE’s en CarVasZ
 • Gratis inschrijving in Kwaliteitsregister NVHVV
 • Geen toezending Cordiaal: Cordiaal wordt 1x per adres toegestuurd

De contributie voor het reguliere lidmaatschap met automatische incasso bedraagt € 60,00. De contributie voor het reguliere lidmaatschap zonder automatische incasso bedraagt € 62,00. De NVHVV geeft er de voorkeur aan dat het lidmaatschap van de NVHVV wordt betaald via automatische incasso. De automatische incasso maakt onze administratieve processen eenvoudiger en levert voor de leden een voordeel van € 2,00 op.

Regulier lidmaatschap Aanmeldingsformulier middels automatische incasso € 60,00
Studentenlidmaatschap Aanmeldingsformulier middels automatische incasso € 35,00
Partnerlidmaatschap Aanmeldingsformulier middels automatische incasso € 20,00

Deze lidmaatschappen kunnen elk gewenst moment ingaan en worden ieder jaar automatisch verlengd.
Het contributiejaar van de NVHVV loopt van januari t/m december.

Link naar: Machtigingsformulier automatische incasso


1-jarig lidmaatschap naar aanleiding van deelname aan een CNE

Bij een 1-jarig lidmaatschap dat gestart is naar aanleiding van deelname aan een CNE wordt dit lidmaatschap aan het einde van het jaar automatisch stopgezet. De einddatum staat vermeld in de bevestigingsbrief. Deze leden worden tijdig geïnformeerd over de mogelijkheid om lid te blijven na afloop van dat eerste jaar.


Collectief lidmaatschap

Ziekenhuizen en instellingen kunnen een collectief lidmaatschap aangaan voor een afdeling. Het eerste jaar wordt een korting verleend van 10% op het contributiebedrag en de daaropvolgende jaren bedraagt de korting 5%.
Voorwaarden: geldig vanaf 10 personen, de werkgever betaalt de collectieve contributiefactuur, leden die onder dit collectief vallen, worden individueel lid (lidmaatschap en voordelen zijn dus niet overdraagbaar).
Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het NVHVV-bureau.


Combilidmaatschap NVHVV – NVVC

NVHVV-leden die ook lid zijn van de NVVC ontvangen bij een gecombineerd lidmaatschap van de NVHVV en NVVC een korting op hun contributie; u betaalt dan € 52,00 (via automatische incasso) i.p.v. € 60,00. Nieuwe leden kunnen deze optie aangeven op het aanmeldingsformulier voor een regulier lidmaatschap. Bestaande leden kunnen dit per mail doorgeven aan de ledenadministratie van zowel de NVHVV als de NVVC. Bij de NVVC betaalt men bij een combilidmaatschap € 236,00 (i.p.v. € 261,00) per jaar (2024).


Combilidmaatschap NVHVV – NU’91

Wanneer u kiest voor een combinatielidmaatschap van de NVHVV en NU’91, dan betaalt u bij NU’91 € 8,00 per maand in plaats van € 15,75. Kijk voor meer informatie op de website van NU’91. Nieuwe leden kunnen deze optie aangeven op het aanmeldingsformulier voor een regulier lidmaatschap. Bestaande leden kunnen dit per mail doorgeven aan de ledenadministratie van zowel de NVHVV als NU’91.


Instellingsabonnement

Ziekenhuizen en instellingen kunnen een instellingsabonnement aangaan voor een afdeling. Per uitgave wordt één Cordiaal naar het opgegeven adres gestuurd. Er zijn geen persoonlijke voordelen voor de betreffende afdeling omdat het een abonnement betreft. De kosten voor het abonnement op Cordiaal bedragen per jaar € 80,00 exclusief 9% btw (€ 87,20 incl.).


Statuten NVHVV


Huishoudelijk Reglement NVHVV


Privacybeleid


Cookieverklaring


Opzeggen lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen geschieden tegen het einde van het kalenderjaar. Hiervoor dient men per mail (secretariaat@nvhvv.nl) op te zeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken (dus vóór 1 december).
U ontvangt altijd een bevestiging van uw opzegging, in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van de opzegging. Mocht u na vier weken geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden via secretariaat@nvhvv.nl, waarbij u dan tevens de verzonden opzegging meestuurt, dan zullen wij zo snel mogelijk uw opzegging alsnog verwerken.