Cordiaal is het vakblad van de NVHVV. De NVHVV is onderverdeeld in verschillende werkgroepen die allemaal een ander stukje van de cardiovasculaire zorg oppakken. In het blad Cordiaal biedt de redactie informatie over al deze werkvelden, zodat er voor iedere cardiovasculair verpleegkundige artikelen in staan die op diverse niveaus aansprekend en informatief zijn.

Missie

De Redactie Cordiaal heeft als missie om elke hart- en vaatverpleegkundige relevante informatie te bieden en zo bij te dragen aan deskundigheidsbevordering. Wij willen onze leden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen uit het werkveld en van (wetenschappelijk) onderzoek binnen de cardiovasculaire zorg. Ook besteden we aandacht aan het opfrissen of uitdiepen van ziektebeelden. Daarnaast is er ruimte om verenigingsnieuws of andere zaken rondom de NVHVV met onze leden te delen.

Doel

De Redactie (inclusief Redactieraad) Cordiaal:

  • wil een aandeel leveren in de deskundigheidsbevordering en professionalisering van verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de cardiovasculaire zorg;
  • biedt ruimte voor relevante cardiovasculaire artikelen, verenigingsnieuws, werkgroepactiviteiten en brengt congressen en scholingsaanbod onder de aandacht van haar leden, waaronder de CNE’s en het jaarlijkse CarVasZ-congres dat door de NVHVV wordt georganiseerd.

Organisatie

De werkgroep bestaat uit een redactie en een redactieraad. De redactie is operationeel verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitgave van Cordiaal. De redactieraad dient als klankbordgroep voor de redactie om de kwaliteit en uitgangspunten te bewaken, denkt mee over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor Cordiaal en houdt in de gaten of de werkgroepactiviteiten voldoende aandacht krijgen binnen Cordiaal. De redactieraadleden dragen ook zelf ideeën en auteurs aan voor artikelen of kunnen door gebruik te maken van hun netwerk de redactie hierbij ondersteunen.

Activiteiten algemeen

  • De voorzitter van de werkgroep participeert in het NVHVV-bestuur om de werkgroep te vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden.
  • De werkgroep vergadert zes keer per jaar.
  • Het realiseren van vijf uitgaven Cordiaal per jaar met een oplage van 1800 stuks.
  • Het begeleiden van publicatievoorstellen tot artikel, het schrijven van rubrieken en recensies, eigen artikelen aanleveren en het afnemen van interviews.
  • Het zoeken naar auteurs en krachtige artikelen voor de Cordiaal.
  • Het onderhouden van de werkgroepinformatie op de website.
  • Het bijhouden van het draaiboek en de formats voor alle verschillende rubrieken.

Vergaderingen

De Redactie vergadert zes keer per jaar waarvan twee met de Redactieraad erbij.

Leden

Wim Janssen Hoofdredacteur / voorzitter Met pensioen, voorheen VS hartfalenpoli, Rijnstate Arnhem
Maja Haanskorf Eindredacteur Journalist, redacteur en tekstschrijfster
Sascha Vogelsang Redactielid CCU verpleegkundige, Amsterdam UMC locatie AMC
Sheila Kooderings-Clemens Redactielid VS hartfalenpolikliniek, Rijnstate ziekenhuis Arnhem
Loes van Winden Redactielid VS cardiologie, LUMC Leiden
Femke Piersma Redactielid VS poli cardiologie, Amsterdam UMC, locatie AMC

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met bovenstaande werkgroepleden. Heb je interesse om lid te worden van de werkgroep, neem dan ook contact met ons op.

Heb jij nieuws of informatie dat interessant is voor onze lezers? Of heb je een tip voor iets dat interessant kan zijn voor plaatsing in Cordiaal, de redactie is voortdurend op zoek naar kopij. Artikelen met onderwerpen die betrekking hebben op de cardiovasculaire zorg, wetenschappelijke kennis en onderzoek, politieke en maatschappelijke onderwerpen, maar ook verhalen uit de praktijk. Samen zal gekeken worden naar geschiktheid.

U kunt contact opnemen met hoofdredacteur Wim Janssen via cordiaalredactie@gmail.com.