Oorsprong

In 2007 bleek dat er weinig bekend was over ICD’s in de Nederlandse ziekenhuizen. De werkwijze, begeleiding en informatievoorziening in de verschillende implantatiecentra bleek niet hetzelfde. Om hier eenduidigheid in te brengen is de WIBN opgericht, wat staat voor Werkgroep ICD Begeleiding Nederland. Deze werkgroep is onderdeel van de NVHVV (Nederlandse Vereniging Hart en Vaat Verpleegkundigen). In deze werkgroep zitten afgevaardigden van diverse implantatiecentra. Sinds 2012 is de werkgroep uitgebreid met elektrofysiologie en is de naam veranderd in WIBEN, Werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie Nederland.

In april 2021 zijn we de samenwerking aangegaan met de Stichting Connect2Move. Dit is een kennisexpertisecentrum welke gericht is op het geven van juiste, eenduidige informatie aan device dragers, hun naasten en zorgverleners. Hierbij kunnen wij elkaar alleen maar versterken in het belang van de patiënt en diens naasten.

Missie

De werkgroep WIBEN streeft ernaar dat in alle Nederlandse centra waar ICD’s worden geïmplanteerd en ablaties worden verricht, een eenduidige begeleiding en informatievoorziening wordt gegeven aan patiënten en diens naasten. Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk informatie te verzamelen en dit te delen met de zorgprofessionals zodat de actuele kennis op niveau blijft.

Doel

 • Netwerkfunctie en informatiepunt voor ICD-begeleiders uit alle implantatiecentra in Nederland;
 • Netwerkfunctie en informatiepunt voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg rondom de patiënt met hartritmestoornissen die een elektrofysiologisch onderzoek en of een ablatiebehandeling moet ondergaan;
 • Het bewaken en up-to-date houden van het ontwikkelde ICD-zorgpad;
 • Het up-to-date houden van de digitale patiëntenfolder voor ICD;
 • Het bewaken en up-to-date houden van het zorgpad voor elektrofysiologisch onderzoek en ablatie behandeling;
 • Het verzorgen van scholing aan verpleegkundigen en andere zorg gerelateerde disciplines rondom de ICD-drager en patiënten met een hartritmestoornis die een elektrofysiologisch onderzoek en/of een ablatie behandeling moet ondergaan;
 • Het op de hoogte blijven en uitwisselen van ontwikkelingen op het gebied van de ICD en elektrofysiologisch onderzoek en ablatie behandeling;
 • Goede samenwerking met patiëntenbelangenverenigingen en de industrie. Het profileren van de werkgroep binnen Nederland.

Activiteiten 2022

 • De website zal gevuld en beheerd worden door de werkgroep;
 • De film voor ICD-dragers blijven promoten;
 • Het zorgpad controleren en waar nodig aanpassen en/of aanvullen;
 • Het aanleveren van stukken voor Cordiaal;
 • In navolging op voorgaande jaren willen we de werkgroep ook komend jaar weer zichtbaar maken op CarVasZ (18 november) en met een stand en banner op congressen elders. In 2022 wordt er een CNE georganiseerd op 17 mei;
 • Een bijdrage leveren aan de ICD-app;
 • De brochure S-ICD is afgerond en zal verspreid worden;
 • Ontwikkelen van een landelijke EFO-folder;
 • Werven van nieuwe werkgroepleden met als extra doel onze doelgroep en nieuwe leden voor de vereniging bereiken;
 • Samenwerking met Connect2Move uitbreiden.

Bijeenkomsten

De werkgroep komt vier keer per jaar bijeen.

Leden

Resy Verheijen (voorzitter)
ICD-verpleegkundige
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Anja Luijten (penningmeester)
Cardiologie verpleegkundige/ICD-begeleider
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Eefje Postelmans
ICD-verpleegkundige
Amphia Ziekenhuis Breda
Marcel Samuels
Senior Zorgambulancebegeleider Verpleegkundige
Ambulancedienst RAVU
Karlien Nieuwenhuijse
Verpleegkundig Specialist
Amsterdam UMC, loc. VUmc
Monique Hoogeweg
Cardiovasculair/ICD verpleegkundige/Hartrevalidatie
Rijnstate Ziekenhuis
Valerie van Drunen
Verpleegkundige / Cursist opleiding CCU
Erasmus MC

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Resy Verheijen: r.verheijen@antoniusziekenhuis.nl.