Oorsprong

In 2007 bleek dat er weinig bekend was over ICD’s in de Nederlandse ziekenhuizen. De werkwijze, begeleiding en informatievoorziening in de verschillende implantatiecentra bleek niet hetzelfde. Om hier eenduidigheid in te brengen is de WIBN opgericht, wat staat voor Werkgroep ICD Begeleiding Nederland. Deze werkgroep is onderdeel van de NVHVV (Nederlandse Vereniging Hart en Vaat Verpleegkundigen). In deze werkgroep zitten afgevaardigden van diverse implantatiecentra. Sinds 2012 is de werkgroep uitgebreid met elektrofysiologie en is de naam veranderd in WIBEN, Werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie Nederland.

Missie

De werkgroep WIBEN streeft ernaar dat in alle Nederlandse centra waar ICD’s worden geïmplanteerd en ablaties worden verricht, een eenduidige begeleiding en informatievoorziening wordt gegeven aan patiënten en diens naasten. Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk informatie te verzamelen en dit te delen met de zorgprofessionals zodat de actuele kennis op niveau blijft.

Doel

 • Netwerkfunctie en informatiepunt voor ICD-begeleiders uit alle implantatiecentra in Nederland;
 • Netwerkfunctie en informatiepunt voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg rondom de patiënt met hartritmestoornissen die een elektrofysiologisch onderzoek en of een ablatiebehandeling moet ondergaan;
 • Het bewaken en up-to-date houden van het ontwikkelde ICD-zorgpad;
 • Het up-to-date houden van de digitale patiëntenfolder voor ICD;
 • Het bewaken en up-to-date houden van het zorgpad voor elektrofysiologisch onderzoek en ablatie behandeling;
 • Het verzorgen van scholing aan verpleegkundigen en andere zorg gerelateerde disciplines rondom de ICD-drager en patiënten met een hartritmestoornis die een elektrofysiologisch onderzoek en/of een ablatie behandeling moet ondergaan;
 • Het op de hoogte blijven en uitwisselen van ontwikkelingen op het gebied van de ICD en elektrofysiologisch onderzoek en ablatie behandeling;
 • Goede samenwerking met patiënten-belangenverenigingen en de industrie. Het profileren van de werkgroep binnen Nederland.

Activiteiten 2024

 • De website zal gevuld en beheerd worden door de werkgroep;
 • De film voor ICD-dragers blijven promoten;
 • Het zorgpad controleren en waar nodig aanpassen en/of aanvullen;
 • Het aanleveren van stukken voor Cordiaal;
 • In navolging op voorgaande jaren willen we ook in 2024 een fysieke bijdrage leveren aan CarVasZ (29 november 2024);
 • In 2024 wordt er een CNE georganiseerd op 28 mei in samenwerking met de werkgroep Atriumfibrilleren;
 • Peilen of er behoefte is aan een algemene EFO-folder (met name voor de perifere ziekenhuizen) en eventueel de ontwikkeling hiervan;
 • Werven van 1 à 2 nieuwe werkgroepleden met als extra doel onze doelgroep en nieuwe leden voor de vereniging bereiken.

Bijeenkomsten

De werkgroep komt vier keer per jaar bijeen.

Leden

Marcel Samuels (voorzitter a.i. en PR/Website)
Verpleegkundige Midden Complexe Ambulancezorg
Ambulancedienst RAVU
Anja Luijten (penningmeester en CNE)
Cardiologie verpleegkundige/ICD-begeleider
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Karlien Nieuwenhuijse (CNE)
Verpleegkundig Consulent ICD Hartrevalidatie / CCU-verpleegkundige
Amsterdam UMC, loc. VUmc
Monique Hoogeveen (Cordiaal en CarVasZ)
Cardiovasculair ICD verpleegkundige Hartrevalidatie
Rijnstate Ziekenhuis
Merel van der Giesen
Verpleegkundig Specialist
Erasmus MC Rotterdam
Jorie van Capelleveen (CarVasZ)
Cardiovasculair verpleegkundige
Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Marcel Samuels: marcel.samuels@gmail.com.