Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen

Oorsprong

In 2007 bleek dat er weinig bekend was over ICD’s in de Nederlandse ziekenhuizen. De werkwijze, begeleiding en informatievoorziening in de verschillende implantatiecentra bleek niet hetzelfde. Om hier eenduidigheid in te brengen is de WIBN opgericht, wat staat voor Werkgroep ICD Begeleiding Nederland. Deze werkgroep is onderdeel van de NVHVV (Nederlandse Vereniging Hart en Vaat Verpleegkundigen). In deze werkgroep zitten afgevaardigden van diverse implantatiecentra. Sinds 2012 is de werkgroep uitgebreid met elektrofysiologie en is de naam veranderd in WIBEN, Werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie Nederland.

Missie

De werkgroep WIBEN streeft ernaar dat in alle Nederlandse centra waar ICD’s worden geïmplanteerd en ablaties worden verricht, een eenduidige begeleiding en informatievoorziening wordt gegeven aan patiënten en diens naasten. Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk informatie te verzamelen en dit te delen met de zorgprofessionals zodat de actuele kennis op niveau blijft.

Doel 2019

 • Netwerkfunctie en informatiepunt voor ICD-begeleiders uit alle implantatiecentra in Nederland;
 • Netwerkfunctie en informatiepunt voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg rondom de patiënt met hartritmestoornissen die een elektrofysiologisch onderzoek en of een ablatiebehandeling moet ondergaan;
 • Het bewaken en up-to-date houden van het ontwikkelde ICD-zorgpad;
 • Het up-to-date houden van de digitale patiëntenfolder voor ICD;
 • Het bewaken en up-to-date houden van het zorgpad voor elektrofysiologisch onderzoek en ablatie behandeling;
 • Het verzorgen van scholing aan verpleegkundigen en andere zorg gerelateerde disciplines rondom de ICD-drager en patiënten met een hartritmestoornis die een elektrofysiologisch onderzoek en/of een ablatie behandeling moet ondergaan;
 • Het op de hoogte blijven en uitwisselen van ontwikkelingen op het gebied van de ICD en elektrofysiologisch onderzoek en ablatie behandeling;
 • Goede samenwerking met patiëntenbelangenverenigingen en de industrie. Het profileren van de werkgroep binnen Nederland.

Activiteiten 2019

 • De nieuwe website zal gevuld en beheerd gaan worden door de werkgroep;
 • De film voor ICD-dragers blijven promoten;
 • Het zorgpad controleren en waar nodig aanpassen en/of aanvullen;
 • Het aanleveren van stukken voor Cordiaal;
 • In navolging op voorgaande jaren willen we de werkgroep ook komend jaar weer zichtbaar maken op CarVasZ en met een stand en banner op congressen elders. In 2019 wordt er een CNE georganiseerd samen met de werkgroep Acute Cardiale Zorg op 16 april;
 • Voor 2019 denkt de werkgroep ook over:
  • Brochure maken voor S-ICD;
  • Samenwerking met patiëntenbelangenverenigingen de STIN en de Harteraad;
 • Een bijdrage leveren aan de ICD-app.

Bijeenkomsten

De werkgroep komt vier keer per jaar op dinsdag bijeen. De data voor 2019 zijn:

12 maart UMC Utrecht, 14.00-17.00 uur
21 mei St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein, 11.00-14.00 uur
17 september UMC Utrecht, 11.00-14.00 uur
10 december Locatie nader te bepalen


Leden

Saskia Elshout (voorzitter)
ICD-verpleegkundige/CCU-verpleegkundige
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Anja Luijten (penningmeester)
Cardiologie verpleegkundige/ICD-begeleider
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Eefje Postelmans
ICD-verpleegkundige
Amphia Ziekenhuis Breda
Marja Verkerk
ICD-begeleider / coördinator Hartrevalidatie
UMC Utrecht
Resy Verheijen
ICD-verpleegkundige
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Annette de Meijer
Cathlab/ICD-verpleegkundige
Albert Schweitzerkliniek Dordrecht
Maria Brussen
Cardiovasculair verpleegkundige/ICD-verpleegkundige
Ziekenhuis Rijnstate Arnhem
Sanne Betist
CCU-verpleegkundige/ICD-begeleider
Erasmus MC
Anita van der Ploeg
ICD-verpleegkundige/coördinator zorgproces hartrevalidatie
Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Saskia Elshout: s.elshout@amsterdamumc.nl.

Sluit Menu