Doel van de werkgroep

De werkgroep draagt met haar activiteiten bij aan het behalen van de doelstellingen van de NVHVV. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere werkgroepen van de NVHVV en het bestuur. Daarnaast is de werkgroep alert op de professionalisering van de verpleegkundige werkzaam op het terrein van de acute cardiale zorg. Verder levert de werkgroep een bijdrage aan de primaire opleidingen en deskundigheidsbevordering onder de specifieke achterban. Als onderdeel van de NVHVV zal de werkgroep een netwerkfunctie hebben voor onze collega’s werkzaam binnen de acute cardiale zorg.

Activiteiten

 • Deelname werkgroep Congressen
 • Deelname werkgroep Cordiaal
 • Participatie in CZO aangaande erkenning (en auditen) opleidingen
 • Vertaling van Europese en mondiale richtlijnen/evidence naar de CC verpleegkundige zorg in Nederland
 • Inbedden van nieuwe leden
 • Uitdragen van de missie en doelstellingen van de werkgroep en van de NVHVV
 • Ondersteuning van het bestuur van de NVHVV aangaande specifieke activiteiten binnen cardiovasculair Nederland
 • Deelname aan en (mede)organisatie van congressen op het terrein van de acute zorg om enerzijds bekendheid te geven aan de werkgroep, anderzijds om aan de activiteiten van de werkgroep inhoud te kunnen geven

Concrete activiteiten

 • Bijdrage leveren aan Congrescommissie voor CarVasZ
 • Bijdrage leveren aan Cordiaal
 • (Mede)organisatie van het cardiologische deel op Venticare
 • Bijdrage beroepscompetentieprofiel CCU. Deze is inmiddels definitief en te downloaden op: www.nvhvv.nl/over/beroepsprofielen
 • Richtlijnen c.q. zorgpaden verder ontwikkelen in samenspraak met andere (internationale) beroepsverenigingen (o.a. de richtlijnen voor de CCU/EHH i.s.m. NVVC en bijdrage aan Leidraad Organisatie van zorg rondom acute cardiale ziektebeelden
 • CNE programma samenstellen
 • Inwerken van nieuwe leden om de kernactiviteiten te kunnen blijven waarborgen

Bijeenkomsten

De werkgroep acute cardiale zorg komt 4 maal per jaar bijeen; driemaal fysiek en eenmaal middels conferencecall. De spreiding van de vergaderdata sluiten aan bij eerder genoemde activiteiten. Indien noodzakelijk vindt extra overleg plaats.

Samenstelling

De werkgroep bestaat nu uit 6 leden, afkomstig uit diverse (cardiale, interventie en cardiochirurgische) centra. Hiermee is de werkgroep volledig en kan ze derhalve de input op het gebied van zowel kennis- alsook netwerkaangelegenheden waarborgen. Aanwas van een extra lid is echter welkom; actie wordt ingezet.

Anoeska van Dorst, liaison/auditor CZO, voorzitter CCU-verpleegkundige/opleider Amphia ziekenhuis Breda
Marlou Buijs, liaison Venticare Gespecialiseerd (hbo) verpleegkundige CCU/EHH Amsterdam UMC locatie VUmc
Berber de Boer CCU-verpleegkundige Medisch Centrum Leeuwarden
Annika Schalkwijk CCU-verpleegkundige OLVG Amsterdam
Mariëtte Hagg CCU-verpleegkundige en adviseur opleiden en ontwikkelen St. Antonius Academie
Lara de Bruijn CCU-verpleegkundige Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Lars Hut CCU-verpleegkundige CWZ Nijmegen

Contact

Anoeska van Dorst: e-mail