Doel

De werkgroep Atriumfibrilleren is in 2008 opgericht met als doel het optimaliseren van zorg van patiënten met atriumfibrilleren, waarbij de (verpleegkundige) begeleiding en behandeling van deze patiënten centraal staat. Aan de hand van een ontwikkeld ‘standaard zorgmodel atriumfibrilleren’ tracht de werkgroep eenduidigheid en transparantie in de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren aan te brengen en de diverse ontwikkelingen op dit terrein binnen Nederland te coördineren.

Tevens richt de werkgroep zich op het uitbouwen van een kenniscentrum en op het gebied van Atriumfibrilleren voor diverse disciplines in Nederland.

Missie

De werkgroep wil een bijdrage leveren aan de professionalisering van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten op het gebied van atriumfibrilleren door het opzetten van een kennisnetwerk. Daarnaast is het ontwikkelen van een zorgmodel waarin de zorg, begeleiding en behandeling van patiënten met atriumfibrilleren een belangrijk speerpunt. De werkgroep heeft de intentie om een voorbeeldmodel te ontwikkelen, dat als kapstok gebruikt kan worden om een AF-polikliniek op te zetten. Het model kan ook als checklist en evaluatie-instrument worden gebruikt voor instellingen die reeds gestart zijn met een AF-polikliniek.

Activiteiten

 • De voorzitter van de werkgroep participeert in het NVHVV-bestuur om de werkgroep te vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden.
 • Het zorgmodel Atriumfibrilleren is een ‘levend’ document waarbij jaarlijks een update zal plaatsvinden o.b.v. ontwikkelingen en richtlijnen. Vanuit NVVC AF Connect is aangegeven dat het zorgmodel een onderdeel gaat worden van de ‘toolkit’.
 • De werkgroep zal op aanvraag, via de NVHVV, een bijdrage leveren aan bij- en nascholingstrajecten voor diverse organisaties.
 • De werkgroep verzorgt 2 artikelen in Cordiaal, geschreven door werkgroepleden of andere auteurs uit het werkveld.
 • De werkgroep organiseert een Continuing Nursing Education (CNE) dag(deel).
 • De werkgroep organiseert parallelsessies op het CarVasZ-congres.
 • De werkgroep levert voorzitters voor de genoemde sessies op het CarVasZ-congres.
 • De werkgroep zal publicaties en studies met betrekking tot atriumfibrilleren uitwisselen voor deskundigheidsbevordering en er zullen momenten voor intercollegiale toetsing worden ingepland.
 • De werkgroep zal de website up-to-date houden als kennismedium voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere zorgverleners.
 • Het streven van de werkgroep is om bekendheid te vergroten richting collega-disciplines en patiëntenverenigingen waardoor kennis en expertise gedeeld kan worden.
 • De werkgroep zal onderzoeken of er projecten ontwikkeld kunnen worden om bewustwording bij patiënten en professionals op het gebied van atriumfibrilleren te bevorderen.
 • Er zullen leden uit de werkgroep participeren bij de NVVC in het AF Connect-project. Hiermee ondersteunt de werkgroep activiteiten om de bewustwording op atriumfibrilleren te vergroten en de samenwerking tussen de lijnen te verbeteren.
 • De werkgroep zal contact leggen met patiëntenverenigingen en kennis aanbieden d.m.v. het houden van presentaties op patiënten-dagen en waar gevraagd een bijdrage leveren voor patiëntenfolders en website.

Vergaderingen

De werkgroep vergadert 4 x per jaar. Hierbij vergadert de werkgroep 3 x op locatie in Utrecht en 1 x vindt er een telefonische vergadering plaats. Tussentijds worden ontwikkelingen en/of brainstormsessies per mail uitgewisseld.

Lucy Vinke (voorzitter, congrescommissie CarVasZ) St. Jansdal Ziekenhuis, Harderwijk
Erna Vossebelt (redactieraad Cordiaal) Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Adelheid Kolkman (Connect AF) Koningin Beatrix Ziekenhuis, Winterswijk
Linda Weustink (congrescommissie CarVasZ) Medisch Spectrum Twente, Enschede
Désiree Verra (CNE’s) Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Desiree van Veen (CNE’s) Amstelland Ziekenhuis
Leontine Wentrup (Connect AF, redactieraad Cordiaal) Amsterdam UMC, locatie VUmc

Contact

Heb je interesse om onze werkgroep te ondersteunen of heb je vragen en opmerkingen? Neem dan contact op met:
Lucy Vinke: l.vinke@stjansdal.nl