Kindercardiologie en kinderhartchirurgie zijn in Nederland voorbehouden aan enkele centra. Deze kinderen kunnen zich echter ook melden in een algemeen ziekenhuis. Ook op volwassen leeftijd kunnen zij een eerste presentatie op algemene afdelingen hebben.

Doel

 • De werkgroep Congenitale cardiologie wil een netwerkfunctie en informatiepunt zijn voor verpleegkundigen en andere belangstellenden die werkzaam zijn in de kindercardiologie en –thoraxchirurgie en congenitale cardiologie en –cardiochirurgie.
 • De werkgroep wil de ontwikkelingen en verpleegkundige innovaties op het gebied van kindercardiologie/ thoraxchirurgie en congenitale cardiologie volgen.
 • Tenslotte wil de werkgroep een aandeel leveren in de deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de kindercardiologie/thoraxchirurgie en congenitale cardiologie.

Activiteiten algemeen

 • De werkgroep vergadert 5 maal per jaar. 
 • Contact onderhouden met de contactpersonen in de verschillende congenitale cardiologie en -chirurgie centra (en werkgroepen) in Nederland.
 • Profilering van de werkgroep in Nederland onder andere door CarVasZ en Cordiaal.
 • Organiseren van een dagprogramma (sessies) voor kinder/congenitaal verpleegkundigen op het CarVasZ-congres.
 • Het leveren van voorzitters voor de sessies op het CarVasZ-congres.
 • Organiseren van een Continuing Nursing Education (CNE) dag(deel) voor kindercardiologie/thoraxchirurgie en congenitale cardiologie verpleegkundigen.
 • Verzorgen van artikelen in Cordiaal, geschreven door werkgroep leden of andere auteurs uit het werkveld.
 • De voorzitter van de werkgroep participeert in het NVHVV bestuur om de werkgroep in het bestuur te vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden.
 • Het onderhouden van de webpagina op de NVHVV website.

Activiteiten netwerkfunctie

 • De voorzitter van de werkgroep participeert binnen het bestuur van de NVHVV bezoekt de bestuursvergaderingen en rapporteert dit aan de leden van de werkgroep.
 • Eén afgevaardigde van de werkgroep neemt deel aan de vergadering van de redactieraad van Cordiaal, twee keer per jaar.
 • De werkgroep draagt zorg voor het aanleveren van artikelen en/of interessante onderwerpen voor Cordiaal.
 • Eén afgevaardigde van de werkgroep maakt deel uit van de werkgroep Congressen en heeft zitting in de programmacommissie van CarVasZ.
 • Het verzorgen van presentaties op (inter)nationaal niveau.
 • Accrediteren van scholing/congressen in Nederland over aangeboren hartafwijkingen.

Concrete activiteiten voor het jaar 2019

 • Vergaderen, 5x per jaar.
 • Organiseren van een landelijke scholing: 9 april CNE ‘Het hart in handen, van klein tot groot’ in samenwerking met werkgroep Thoraxchirurgie.
 • Organiseren van het programma voor het jaarlijks congres CarVasZ.
 • Contacten uitbreiden met (inter)nationale werkgroepen/congrescommissies/artsen organisaties.
 • Voor de rubriek Beoordelen van thoraxfoto’s vanaf 2019 zijn 5 artikelen in Cordiaal gepland
 • Bijdrage aan landelijk overleg CZO nieuwe opleiding structuur t.b.v. Congenitale Cardiologie

Leden

Kees van Lent Voorzitter
Redactieraad Cordiaal
IC-kinderverpleegkundige/verpleegkundig expert
deskundigheidsbevordering, LUMC, Leiden
Han Dronkert Congrescommissie Verpleegkundig Specialist GUCH, UMC Utrecht
Daphne Doze Contactpersoon CNE Verpleegkundig specialist congenitale cardiologie, Radboud Umc
Daniëlle van der Bas Secretaris IC kinderverpleegkundige Sophia kinderziekenhuis, Erasmus MC
Theresia Kazemier   Verpleegkundig specialist kindercardiologie, UMCG
Rianne Vlaming Contactpersoon CNE Verpleegkundig expert kindercardiologie en kwaliteit, LUMC
Hannah Tomasoa   CCU-verpleegkundige, Amsterdam UMC, locatie AMC
Silvy Dekker   Physician Assistent, Congenitale Cardiologie, Erasmus MC Rotterdam
Anneke Boer   Verpleegkundig Specialist GUCH, UMC Groningen
Daniëlle Muijs Website Interventie cardiologie, Erasmus MC Groningen

Contact

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met bovenstaande werkgroepleden.
Heb je interesse om lid te worden van de werkgroep neem dan ook contact met ons op.

Kees van Lent, cvanlent@lumc.nl