Hart/d werken!!  -  CarVasZ 2018  -  23 november 2018

De NVHVV organiseert op 23 november weer haar jaarlijkse CarVasZ-congres in de ReeHorst in Ede. 

Het congres biedt een platform om de laatste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van de cardiovasculaire zorg te belichten. Het centrale thema dit jaar is ‘Hart/d werken!’. Tijdens CarVasZ kunt u genieten van een inspirerend, praktisch en leerzaam programma met boeiende sprekers. Tegelijk is het een dag waarop u collega’s kunt ontmoeten en kunt netwerken.

Ethicus Erwin Kompanje opent het congres met een plenaire bijeenkomst onder de titel ‘Van entrecote tot hartinfarct’. Vervolgens zijn er diverse interessante sessies op het gebied van onder andere de acute cardiologie, hartritmestoornissen, aangeboren hartafwijkingen, hartfalen, interventiecardiologie, kindercardiologie, thoraxchirurgie en de vasculaire zorg. Natuurlijk ontbreekt de snijsessie om de anatomie van het varkenshart te bestuderen niet en ook kunt u weer deelnemen aan een verdiepende ECG-workshop. Voor wie harttonen wil leren luisteren en herkennen, is de workshop ‘ausculteren van harttonen’ een aanrader.

Klik hier OM DE AANKONDIGING EN HET PROGRAMMA IN TE ZIEN.

Klik hier OM JE IN TE SCHRIJVEN VOOR CARVASZ 2018. 
 

Download hier de poster van CarVasZ en hang deze op uw afdeling!

 

Kosten inschrijving:
                                               t/m 23 september 2018     vanaf 24 september 2018

NVHVV-lid * € 175,-                          € 200,-                                        
Niet-leden € 220,- € 245,-
Voltijd bachelor/
Verpleegkunde student **
€   80,- € 100,-

 

*   Indien u lid bent van de NVHVV dient u tijdens uw registratie uw lidmaatschapsnummer in te vullen.
** Om voor dit tarief in aanmerking te komen, dient u een kopie van uw studentenkaart te mailen naar het congressecretariaat (info@congresscompany.com).

Call for abstracts – CarVasZ 2018

CarVasZ biedt met de ‘posterpresentatie’ ook een podium voor de presentatie van onderzoek. Heeft u een onderzoek of kwaliteitsverbeteringsproject uitgevoerd en wilt u de resultaten delen met collega's, dan nodigt de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek u uit een abstract in te sturen voor een presentatie van tien minuten tijdens het CarVasZ congres 2018. De richtlijnen voor het indienen van het abstract en de beoordelingscriteria kunt u hier downloaden en vindt u op www.congresscompany.com. 

 
Voordeel voor 10 auteurs die een abstract indienen!
Vijf auteurs van de beste abstracts mogen een presentatie geven tijdens CarVasZ. Hun abstract komt in het congresboek. Zij krijgen gratis toegang tot CarVasZ 2018. De overige vijf auteurs die een goed abstract indienen, krijgen 50% korting op de entreeprijs van het congres. Hun abstract komt tevens in het congresboek.

 

Abstracts konden worden ingediend tot maandag 3 september 2018. Uiterlijk 28 september 2018 wordt bekend gemaakt op een abstract is geaccepteerd.
 

Accreditatie verleend door:

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – geaccrediteerd voor 5 punten
(Scholing Ambulancechauffeurs/Scholing Ambulancezorg/Scholing Praktijkverpleegkunde)
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) – geaccrediteerd voor 5 punten
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) – geaccrediteerd voor 5 punten (Kwaliteitsdeel)
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) – geaccrediteerd voor 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) – geaccrediteerd voor 5 punten
Stichting Beroepsopleiding Hartfunctie Laboranten (SBHFL) – geaccrediteerd voor 6 punten
Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) – geaccrediteerd voor 5 punten


Sponsoring

Indien u interesse heeft in sponsormogelijkheden, neem dan contact op met : sponsoring@congresscompany.com of 073-7003500.


Lidmaatschap NVHVV

Als NVHVV lid ben je altijd goedkoper uit.

Als je lid bent, scheelt je dit in de toegangsprijs.
Klik hier voor informatie over het lidmaatschap NVHVV.