Over de NVHVV


De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) is een groeiende beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg. 


Om te anticiperen op huidige en toekomstige ontwikkelingen en richting te geven aan haar activiteiten heeft het bestuur het beleidsplan NVHVV2020 opgesteld.
Het bestuur heeft de kansen en bedreigingen besproken en in kaart gebracht en gekeken welke interne en externe elementen kansen bieden voor de NVHVV om haar activiteiten te versterken. In dit beleidsplan zal in beknopte vorm aangegeven worden waar de NVHVV voor staat en welke speerpunten de NVHVV ziet voor de jaren.

Beleidsplan NVHVV2020