Beroepscompetentieprofiel Medewerker HCK gereed en online beschikbaar

Het nieuwe Beroepscompetentieprofiel Medewerker HCK is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering en de ALV 19 juni jl.

Het bestuur van de NVHVV wil de auteurs van het Beroepscompetentieprofiel Medewerker HCK hartelijk bedanken voor hun volharding en inzet bij het actualiseren van het beroepscompetentieprofiel. Het document is een mooi uitgangspunt voor de verdere professionalisering van het beroep medewerker hartkatheterisatie (HCK).

Klik hier voor meer informatie over de ontwikkeling en om het profiel in te zien.

Namens het bestuur van de NVHVV
Patricia Ninaber
Voorzitter NVHVV