Een 67-jarige patiënte met een onregelmatige pols. Wat ziet u op het elektrocardiogram?
Auteur: Cyril Camaro