Gekozen is om de video’s via youtube te laten zien. Reden hiervoor is dat ieder platform dit ondersteunt.


Een 16-jarige jongeman met een bij toeval afwijkend elektrocardiogram (ECG). Wat ziet u op het ECG?

Auteur: Cyril Camaro, cardioloog


Figuur 1: ECG in rust


Figuur 2: Holterregistratie met paroxysmale regulaire smalcomplextachycardie 175/min verdacht voor een cirkeltachycardie


Figuur 3:

Afleiding II uitvergroot met deltagolf: kenmerkend zijn een verkort PQ-interval (< 120 ms) en een iets verlengde duur van het QRS-complex (> 120ms). Elektrofysiologisch betekent dit een snelle atrioventriculaire geleiding (via de accessoire bundel) samen met een vertraagde geleiding in het ventriculaire myocard.

 


Figuur 4a en 4b:

De Arruda criteria en Milstein criteria. LL = links lateraal, LAL = links anterolateraal, PSTA = posteroseptaal tricuspidalis annulus, PSMA = posteroseptaal mitralis annulus, Mid septaal, RA = rechts anterior, RAL = rechts anterolateraaal, RL = rechts lateraal, RP = rechts posterior, RPL = rechts posterolateraal, AS = anteroseptaal, RAS = rechts anteroseptaal

Bron literatuur Arruda criteria: Arruda et al. Development and validation of an ECG algorithm for identifying accessory pathway ablation site in Wolff-Parkinson-White syndrome. J Cardiovasc Electrophysiol 1998;9:2-12

Bron literatuur Milstein criteria: Milstein et al. An algorithm for the electrocardiographic localization of accessory pathways in the Wolff-Parkinson-White syndrome. Pacing Clin Electrophysiol 1987;10:553-63

 


Figuur 5: Lokalisaties van verbindingen bij WPW