Gekozen is om de video’s via youtube te laten zien. Reden hiervoor is dat ieder platform dit ondersteunt.


Een 75-jarige man met onbegrepen hartfalen. Wat ziet u op het elektrocardiogram?

Auteur: Cyril Camaro, cardioloog


 

Video 1: MRI cine

MRI beelden – 4 kamer opname. Let op de slechter linkerventrikelfunctie. Let op de verdikte wanden inferolateraal en inferoseptaal


 

Figuur 1: ECG

Een boezemritme met een kamerrespons 75-90/min. De hartas is naar links gedraaid. De QRS-duur is 114 ms (intraventriculaire geleidingsvertraging) en QTc 480 ms. Er zijn opvallend extreem lage voltages in de extremiteitsafleiding. Het is opmerkelijk dat de criteria voor linkerkamerhypertrofie negatief zijn, ondanks de sterk hypertrofische ventrikel op de MRI.


 

Figuur 2: MRI cine

MRI 4-kamer opname. Let op de uitgebreide afwijkingen in de wand van zowel de linker- als rechterventrikel (witte pijlen). LV = linkerventrikel. RV = rechterventrikel. LA = linkeratrium, RA = rechteratrium, MV = mitralisklep, TV = tricuspidalisklep.

 


 

Figuur 3 a,b,c: MRI beelden met delayed enhancement

a. MRI beeld delayed enhancement. Korte as opname. Let op de uitgebreide afwijkingen in de wand van zowel de linker- als rechterventrikel (witte pijlen): transmuraal “patchy” delayed enhancement. LV = linkerventrikel. RV = rechterventrikel.

b. MRI beeld delayed enhancement. Korte as opname. Let op de uitgebreide afwijkingen in de wand van zowel de linker- als rechterventrikel (witte pijlen): transmuraal “patchy” delayed enhancement. LV = linkerventrikel. RV = rechterventrikel.

c. MRI beeld delayed enhancement. 4-kamer opname. Let op de uitgebreide afwijkingen in de wand van zowel de linker- als rechterventrikel (witte pijlen): transmuraal “patchy” delayed enhancement. LV = linkerventrikel. RV = rechterventrikel. LA = linkeratrium, RA = rechteratrium, MV = mitralisklep, TV = tricuspidalisklep. PV = pleuravocht in de rechterlong


 

Tabel 1: indicaties voor myocardbiopsie
Aanbevelingen voor myocardbiopsie (klasse 1 en 2a bewijs)
Bewijs: 1 = bewezen effectief, 2a = controverse in de literatuur, maar overwegend vóór.


Hartfalen < 2 weken met normale of gedilateerde LV én hemodynamische verslechtering 1
Hartfalen ontstaan 2 weken tot 3 maanden met een gedilateerde LV, nieuwe kamerritmestoornissen, 2e of 3e graads AV block of falen op therapie binnen 1-2 weken 1
Hartfalen duur > 3 maanden met een gedilateerde LV, nieuwe kamerritmestoornissen, 2e of 3e graads AV block of falen op therapie binnen 1-2 weken 2a
Hartfalen geassocieerd met dilaterende cardiomyopathie geassocieerd met allergische reactie en/of eosinofilie 2a
Hartfalen t.g.v. hoge verdenking anthracycline cardiomyopathie 2a
Hartfalen geassocieerd met onverklaarbare restrictieve cardiomyopathie 2a
Verdenking op harttumoren 2a
Onverklaarbare cardiomyopathie bij kinderen