Een 72-jarige patiënte op de intensive care met een bradycardie.
Wat ziet u op het elektrocardiogram ?

Auteur: Cyril Camaro, cardioloog


 

Video 1 slokdarmechocardiografie van de mitralisklep vóór de operatie

Video 2 slokdarmechocardiografie van de mitralisklep vóór de operatie

Video 3 linkerventrikelangiografie


 

Het ECG laat een bradyaritmie zien: nodaal escape ritme (slank QRS) van 40/min. De stand van de gemiddelde elektrische hartas is naar links gedraaid. Achter het QRS complex (retrograad) ziet men net voor de t-top boezemactivatie. De repolarisatie laat verder geen afwijkingen zien.